חוקי ונהלי הליך הבחירות לוועד הארגון ולוועדת ביקורת אמא"י לקדנציית 2020-2021

יש לקרוא ולעקוב אחר כל החוקים ללא יוצא מן הכלל. אדם אשר יפר אחד או יותר מהכללים מסתכן בכך שתישלל
ממנו הזכות להגיב באתר הארגוני. במידה ומדובר במועמד, הוא מסתכן בשלילת מועמדותו.

הגשת מועמדות:

אדם שברצונו להגיש מועמדות לוועד המנהל או לוועדת ביקורת חייב להיות חבר רשום בארגון, ועליו להיות בן 18 לכל הפחות.

כל המעוניין להגיש מועמדות בבחירות ועונה על הדרישות, רשאי לעשות זאת בין התאריכים – ה-01/10/2020 בשעה 00:01 ועד השעה 23:59 ב-15/10/2020. עם זאת, האסיפה הכללית של חברי אמא"י (בה יתקיימו הבחירות) רשאית לאשר מועמדות שהוצגה במועד מאוחר יותר, במסגרת האסיפה, בתהליך הצבעה רגיל. לתשומת לבכם, אפשרות זו פותחת בפני מי שאינו רשום כחבר בארגון, להירשם לפי ההוראות בדף המקושר כאן ואז להציג את מועמדותו במסגרת האסיפה הכללית, בכפוף לאישור האסיפה. לפיכך בפני כל אדם מעל גיל 18 פתוחה הלכה למעשה האפשרות להגיש מועמדות לוועד.

אופן הגשת המועמדות:

על המועמד הפוטנציאלי לשלוח למייל [email protected] הודעה שמכילה את נוסח המצע שאותו יהיה מעוניין לפרסם. מנהל הבחירות יסקור את נוסח הנושא ויספק אישור פרסום.
במסגרת אישור תוכן הנושא, ייתכן ויהיה צורך בעריכה על ידו משיקולי אורך, בתיאום עם המועמד.

לאחר מכן, יפרסם מנהל הבחירות עמוד באתר הרשמי, שכותרתו תכיל את הפרטים הבאים –
"מועמד מס' X לוועד\וועדת ביקורת אמא"י, *שם משפחה*+*שם פרטי*" (המספר יוכנס ע"י מנהל הבחירות).

תוכן הנושא יירשם לפי המבנה הבא:

 1. שם.
  *שם פרטי* + *שם משפחה*, חובה לרשום את השם המלא. במידה ולמועמד יש כינוי על גבי הרשת איתו הוא מזוהה בקהילה, המועמד רשאי לכתוב אותו בנוסף לשמו כפי שרשום במשרד הפנים.
 2. גיל.
  רשאי להגיש מועמדות רק מי שמלאו לו 18 שנים עד ליום האסיפה הכללית, ה-29/10/2020.
 3. רזומה.
  אם למועמד יש רקע או ניסיון כלשהו שעשוי לעניין את קהל הבוחרים, (כגון: עזרה בניהול כנסים/אירועים, ביצוע פרויקטים מיוחדים וכו'.) הוא רשאי לכתוב ולפרט על כך אם ירצה, בסעיף זה.

  1. במידה ולמועמד יש נגיעה בתחום אשר עשוי ליצור ניגוד אינטרסים בהיותו בוועד או בועדת ביקורת אמא"י, עליו להצהיר על כך מראש.
 4. מצע.
  על המצע להיות ענייני ומתומצת, ולעסוק במה שהמועמד מתכוון לעשות אם ובמידה וייבחר לוועד ו/או בתפקידים אשר הוא מתכוון לקחת על עצמו במידה ויבחר לוועד. המצע יעסוק אך ורק בחזונו של המועמד – כתיבת דברים בגנותו של אדם/ארגון/מועמד אחר אסורה בהחלט. מצע אשר עיקרו ייגע באופן בולט בכישלונות של אחרים – לא יאושר והמועמד יידרש לשכתבו.
 5. הצהרת כוונות.
  במקרה והמתמודד רוצה להתמודד לתפקיד של יו"ר הארגון או במקרה והוא או קרוב משפחה מדרגה ראשונה או בןבת זוג רוצים להשתתף באחת מתחרויות הארגון, עליו להצהיר זאת כאן.במקרה וחבר וועד יחליט שהוא ואו קרוב משפחה ואו בןבת זוג מעוניינים להשתתף באחת מתחרויות הארגון, במקרה ויבחר יהיה עליו להימנע מכל הדיונים המשפיעים על התחרות, ולהישמע להחלטת יו"ר הארגון קרוב למועד התחרות האם חבר הוועד עמד בדרישות ואכן לא התערב.

לא קיימת מגבלת אורך מוחלטת על המצע, אך מומלץ בחום שלא לחרוג מעבר ל-250 מילה.

 

חוקי תעמולת הבחירות

 1. כל אדם שאינו מועמד בבחירות, רשאי לפרסם את דעתו על מצע של מועמד או פרסום בכל מקום ברשת. מועמדים רשאים לפרסם את המצע שלהם ברחבי הרשת אך ורק במידה ולפרסום מצורף קישור לעמוד הבחירות הרשמי של אמא"י. בנוסף מועמד לא ינהל דיון בהמשך לאותו פרסום, במסגרת בה הוא בוצע.
 2. על כלל הפרסומים והנאמר ברשת חלים כל החוקים הנוגעים להודעות בפורום הרשמי. מועמד אשר יפרסם דברי דיבה או ידבר בגנותם של מועמדים אחרים שלא בצורה תרבותית או כביקורת מקובלת מסתכן בכך שתישלל מועמדותו. פעיל אשר יפרסם דברים מסוג זה מסתכן בכך שתישלל ממנו זכות ההצבעה.
 3. כלל הפרסומים והדברים הנאמרים ברשת כפופים לדין הישראלי ועלולים לגרור הליך משפטי כנגד המפר אותו.

חוקי עמודי בחירות

עמודי הבחירות הרשמיים של אמא"י יהיו פרסומי המצעים בדף אמא"י בפייסבוק ופרסומי העמודים באתר אמא"י הרשמי.

אלו הם חוקי עמודי הבחירות:

 1. דיונים בעניין מצעים ו/או פעילותם של מועמדים יכולים להיעשות בכלל מרחבי הרשת,
  שאלות והערות למועמדים יופנו אך ורק בעמודי הבחירות הרשמיים של אמא"י באופן פומבי.
 2. מועמדים יהיו רשאים לענות לשאלות אך ורק בעמודי הבחירות הרשמיים של אמא"י ובאופן פומבי.
 3. מועמדים יכולים להפנות אנשים לקרוא/להשתתף בדיונים בעמודי בחירות.
 4. מועמדים רשאים לפרסם את המצע שלהם ברחבי הרשת אך רק במידה ולפרסום מצורף קישור לעמוד הבחירות הרשמי של אמא"י, והמועמד לא ינהל דיון בהמשך לאותו פרסום, במסגרה בה הוא בוצע.
 5. יש לשמור על תרבות דיון. גם במידה ונוצר מצב של "התנגשות" בין מועמדים ו/או "התקפה" מצד הגולשים, על המועמדים להפגין בגרות ולענות בצורה נאותה ומכובדת. תגובות אשר מטרתן לפגוע בתרבות הדיון יימחקו לאלתר, כמו כן המשתמש אשר כתב אותן עלול לאבד את זכותו להגיב ואם מדובר במועמד הוא מסתכן בשלילת מועמדותו.
 6. כמו במצע, על המועמד להתרכז בענייניו שלו ולא בגנותם של אחרים. הודעות מצד מועמדים שעיקר מטרתן לדחוף את הדיון בנושא של מועמד אחר אל העיסוק בדבר בעייתי זה או אחר אותו ביצע לכאורה, יימחקו.

אמא"י רוצה לאחל לכל המועמדים בהצלחה ומקווה שתרבות הדיון תישמר בכל הפלטפורמות בה יבחרו המועמדים להציג את דעתם.

 

תקנון בחירות רשמי מתקנון הארגון

בחירות לוועד המנהל וועדת ביקורת

 1. בחירות לוועד העמותה ולוועדת הביקורת

  1. כל חבר עמותה זכאי להגיש מועמדות ולהכנס לרשימת המועמדים לוועד ולוועדת ביקורת העמותה.
  2. רשימת המועמדים לוועד ולוועדת הביקורת תיסגר ותוצג באתר העמותה עשרה ימים לפני תאריך האסיפה הכללית והבחירות. למרות זאת, האסיפה הכללית תהיה רשאית לאשר מועמדות שהוצגה במועד מאוחר יותר. מועמד ו/או חבר ועד חייב להיות חבר עמותה רשום, בעל כרטיס חבר בתוקף.
  3. כל חבר עמותה אשר חברותו בתוקף, רשאי להצביע בהצבעה לבחירת חבר וועד ו/או חברי וועדת ביקורת, באופן אישי או באמצעות כתב הצבעה.
  4. הבחירה לוועד העמותה ולועדת הביקורת תהיה בחירה חופשית וחשאית.
  5. טופס ההצבעה יאפשר הבעת תמיכה או התנגדות בבחירת מועמדים לועד העמותה ולועדת הביקורת עד מספר חברי הועד וכמספר חברי ועדת הביקורת.
  6. ייבחרו כחברי ועד שבעה חברים וכחברי ועדת הביקורת לא פחות משני חברים ועד שלושה חברים לכל היותר, אשר זכו במספר קולות התמיכה הרב ביותר ובלבד ששמם הוזכר בשלושים אחוזים מטפסי ההצבעה התקפים או יותר, ושלא עלה מספר הקולות המתנגדים לבחירתם על מספר הקולות התומכים בה.
  7. ככל שלא נבחרו די מועמדים כנדרש לעיל, יערך סבב נוסף בין המועמדים אשר לא נבחרו. סבב הבחירות הנוסף יתקיים מייד לאחר סיום ספירת הקולות מסבב הבחירות הראשון, במהלך אותה האסיפה.
  8. במידה ולא נבחר מספר מועמדים לוועד כנדרש בחוק יבוטלו הבחירות, יישאר הוועד הנוכחי לכהן, ובחירות חוזרות לוועד יתקיימו עשרה עד שלושים ימים ממועד הבחירות שבוטלו.
  9. לא יבחר ולא יכהן בועדת הביקורת חבר בוועד המנהל או עובד עמותה או מי שמועסק על ידה או נותן לה שירותים בתשלום.

הוועד מנהל

 1. הועד כגוף המנהל

  1. הועד המנהל ינהל את העמותה ואת פעולותיה.
  2. הועד מוסמך לדון ולהחליט בכל העניינים הנתונים בסמכותו בהתאם לחוק ולתקנון זה.
  3. לוועד נתונה כל סמכות שלא נתייחדה בתקנון זה לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה (להלן: "סמכות שיורית"). ואולם הסמכות השיורית לא תהא נתונה לוועד ביחס לעניינים הבאים: אישור הדו"חות הכספיים של העמותה, שינוי תקנון העמותה, סמכויות ועדת הביקורת.
 2. יו"ר הועד המנהל
  1. יו"ר הועד המנהל יכהן כיו"ר העמותה.
  2. בראש הועד המנהל יעמוד יו"ר אשר ינהל אותו ואת ישיבותיו.
  3. יו"ר הועד המנהל יבחר על ידי הועד המנהל בהתכנסות הראשונה של הועד המנהל לאחר היבחרו, וישמש יו"ר עד להחלטת רוב של הועד להחלפתו או עד תום הקדנציה של הועד ובחירות לוועד חדש ובחירת יו"ר חדש.
  4. לא יבחר ולא יכהן כיו"ר חבר עמותה, אלא אם הצהיר על רצונו לכהן כיו"ר בשלב הבחירות ונבחר על ידי הוועד הנבחר כאמור בסעיף 29.ג.
  5. במקרה בו אין מועמד המקיים את הדרישה בסעיף 29.ד. לעניין הצהרה מראש על הרצון לכהן כיו"ר, מכל סיבה שהיא, הועד יבחר את היו"ר מתוך חברי הועד, גם אם אותו מועמד לא מקיים את הדרישה המוקדמת בסעיף 29.ד.
  6. יו"ר הועד המנהל יהיה חבר הועד המנהל ויהיו לו זכויות הצבעה כמו כל חבר אחר. היו הקולות בוועד המנהל שקולים רשאי יו"ר הועד המנהל להכריע.

רשימת המועמדים

 • 15 אוק

  מתמודדת מספר 5 לועד אמא"י – אופיר לוטן

  על ידי | אין תגובות

  שם: אופיר לוטן גיל: 22   תחום פעילות בארגון: מתנדבת כ-8 שנים בכנסי אמא"י במגוון תפקידים, ביניהם: תפקידי הפקה בהפקות מקור קהילתיות (R מיוזיקל, פנדורה, D2 מיוזיקל), שיפוט קוספליי,...

 • 07 אוק

  מתמודד מספר 4 לועד אמא"י – טל סוטו

  על ידי | אין תגובות

  שם: טל סוטו גיל: 29   תחום פעילות בארגון: במהלך שנותיי הרבות (משנת 2005) בקהילת האנימה, המנגה, הפנטזיה והמדע בדיוני התנדבתי במגוון תפקידים: שחקן וחלק מצוות בהפקות המקור שעלו בכאמי 2012...

 • 07 אוק

  מתמודדת מספר 3 לועד אמא"י – יוני לינדר

  על ידי | אין תגובות

  שם: יוני לינדר גיל: 26   תחום פעילות בארגון: חברת ועד אמא"י, 2016-2020 (כולל ועד מקים). מזכירת הועד 2016-2019 ומחצית מ-2020. מלוות הייעוץ המשפטי של אמא"י 2016-2020. גזברית אמא"י 2019-2020....

 • 07 אוק

  מתמודד מספר 2 לועד אמא"י – נדב שומרוני

  על ידי | אין תגובות

  שם: נדב שומרוני גיל: 21   תחום פעילות בארגון: הצטרפתי לסגל הארגוני בפברואר 2019 כא.הווי בצוות כוח אדם ארגוני, ובאוגוסט 2019 הפכתי למנהל צוות כוח אדם ארגוני, תפקיד שבו אני מתפקד...

 • 07 אוק

  מתמודד מספר 1 לועד אמא"י – אורי מרקוביץ'

  על ידי | אין תגובות

  שם: אורי מרקוביץ' גיל: 31   תחום פעילות בארגון: מכהן כיו"ר אמא"י בחמש שנים האחרונות. מכהן כחבר וועד החל מהקמת הארגון (פרט לקדנצית 2011-2010) לוקח חלק מצוות ניהול כנסי...