חברי וועד:

חברי הועד אלו מקבלי ההחלטות בארגון, אשר אחראים ללוות את הצוותים הארגונים, וכנסי הדגל, לתת הנחיות, לחקוק חוקים, ולאשר נהלים. את הבחירות שלהם הם עושים בצורה דמוקרטית ותואמת לחוקי רשם העמותות.

שם: אורי מרקוביץ'
תפקיד: יושב ראש ועד הארגון, דובר הארגון, מלווה צוותי מרחב בטוח, קשרי חוץ,מוזיקה יפנית, מנגה קפה, דיסקורד, מורשה חתימה, א' תיבת דואר.

שם: יוני לינדר
תפקיד: גזברית הארגון, מלוות עו"ד+ רשם העמותות, מורשית חתימה.

שם: אופיר לוטן
תפקיד: מורשית חתימה, מלוות צוותי מש"י, תלתן, הפקות מקור, קשרי פנים.

שם: ליאן לביא
תפקיד: מלוות צוות קשרי פנים, קוספליי, מנהלת הארוקון 2022.

שם: תמר ירון
תפקיד: מלוות מחסן, צוותי טכני.

שם: יונתן קדוש
תפקיד: מלווה פרויקט הספרייה, צוות שימור ידע.

שם: סוניה סינלניקוב
תפקיד: מלווה צוות תוכן.

 

דוא"ל: [email protected]

חברי ועדת הביקורת:

ועדת הביקורת/גוף מבקר הינו המוסד בעמותה האחראי על קיום ביקורת ופיקוח על פעילותם של יתר מוסדות התאגיד.

שם:אור סגל

שם:עדי זילכה

דוא"ל: [email protected]

חברי הארגון:

אחראים על העבודה השוטפת לניהול ופיתוח הארגון תחת הועד המכהן.

צוות קשרי חוץ

דוא"ל: [email protected]

סם דניאל

צוות תכנים שנתי

דוא"ל: [email protected]

שרון אלבז

מיה שראל

קורל מרק

דפנה שימשי

דברת זקן אופיר

 

צוות מרחב בטוח

דוא"ל: [email protected]

עמית ששון

 

 

צוות תלתן

דוא"ל: [email protected]

נאקורי בן-דור

דניאל שחם

שירה אביגד

צוות טכני ארגוני

רז אתגר

לוסי יהושע

יובל סיון

שי "שינאי" קדוש

פז גלב

צוות שיווק

דוא"ל: [email protected]

גיא אשל

שרון טורנר

אופיר לוטן

עמית אביגדור

סתיו גיני

קורל מרק

אורי פרידמן

ליאן לביא

אמנון לוי

קרן לין

רועי בן-שטרית

אדיר גלעד

 

צוות מוזיקה יפנית

דוא"ל: [email protected]

גל פרי

גיא תמיר

 

צוות אמא"י 101

דוא"ל: [email protected]

להב חדד

 

צוות מחסן

איגור ספרונוב

צוות כוח אדם

דוא"ל: [email protected]

 

 

צוות קשרי פנים

דוא"ל: [email protected]

צוות פרוייקט הספריה

דוא"ל: [email protected]