חברי וועד:

חברי הועד אלו מקבלי ההחלטות בארגון, אשר אחראים ללוות את הצוותים הארגונים, וכנסי הדגל, לתת הנחיות, לחקוק חוקים, ולאשר נהלים. את הבחירות שלהם הם עושים בצורה דמוקרטית ותואמת לחוקי רשם העמותות.

שם: אורי מרקוביץ'
תפקיד:יושב ראש ועד הארגון, מלווה צוות מרחב בטוח, קשרי חוץ, מוזיקה יפנית, מנגה קפה, דיסקורד, מורשה חתימה, א' תיבת דואר, דוכנים שנתי, קוספליי ארגוני, מנהל אנימאטסורי, מלווה הארוקון, צוות תרגום.

שם: יוני לינדר
תפקיד: גזברית הארגון, מלוות עו"ד+ רשם העמותות, מורשית חתימה, מזכירות.

שם: אופיר לוטן
תפקיד: מורשית חתימה, מלוות צוותי מש"י, עיצוב, תוכן, שיתופי פעולה, דוברת הארגון, מערכת חברים

שם: מריה צליקוב
תפקיד: מחסן, כוח אדם, מלווה אנימאטסורי, פרוייקט הספרייה

שם: דבורה פלבניק
תפקיד: צוות שימור ידע, כוח אדם

שם: אופיר פלר
תפקיד: צוות שימור ידע

דוא"ל: [email protected]

חברי ועדת הביקורת:

ועדת הביקורת/גוף מבקר הינו המוסד בעמותה האחראי על קיום ביקורת ופיקוח על פעילותם של יתר מוסדות התאגיד.

שם:נימרוד סקאל

שם:מיתר פשקר

דוא"ל: [email protected]

חברי הארגון:

אחראים על העבודה השוטפת לניהול ופיתוח הארגון תחת הועד המכהן.

צוות קשרי חוץ

דוא"ל: [email protected]

אורי מרקוביץ'

צוות תכנים שנתי

דוא"ל: [email protected]

מיה שראל

מיתר פשקר

דברת זקן אופיר

אופיר לוטן

 

צוות מרחב בטוח

דוא"ל: [email protected]

ליאן לביא

אריאל באום

דבורה פלבניק

תמר גולדליסט

 

 

צוות דוכנים שנתי

דוא"ל:[email protected]

לי-און סונג

צוות קוספליי ארגוני

דוא"ל: [email protected]

אופיר אבן-צור

קורל סופר

דניאל זלוטניצקי

ענן גיבסון

צוות שיווק ורשתות חברתיות

דוא"ל: [email protected]

שרון טורנר

גיא אשל

אופיר לוטן

סתיו גיני

קורל מרק

ליאן לביא

אמנון לוי

רועי בן-שטרית

עדי זילכה

ירדן ליבני שסקין

ג'ניפר רזנאלי

קת'רין ש.

עומר רהב בן יעקב

 

צוות מוזיקה יפנית

דוא"ל: [email protected]

גל פרי

גיא תמיר

 

צוות שימור ידע

דוא"ל: [email protected]

דבורה פלבניק

ליאן לביא

אופיר פלר

 

צוות מחסן

דוא"ל: [email protected]

איגור ספרונוב

צוות כוח אדם

דוא"ל: [email protected]

מריה צליקוב

דבורה פלבניק

 

 

צוות קשרי פנים

דוא"ל: [email protected]

צוות פרוייקט הספריה

דוא"ל: [email protected]

 

 

 

צוות עיצוב ארגוני

דוא"ל: [email protected]

סם דניאל

מעיין אלבז

צוות דיסקורד

קאטרין

שי ברינג

סייבה

קת'רין ש.

אמילי

מאור