חברי וועד:

חברי הועד אלו מקבלי ההחלטות בארגון, אשר אחראים ללוות את הצוותים הארגונים, וכנסי הדגל, לתת הנחיות, לחקוק חוקים, ולאשר נהלים. את הבחירות שלהם הם עושים בצורה דמוקרטית ותואמת לחוקי רשם העמותות.

שם: אורי מרקוביץ'
תפקיד: יושב ראש ועד הארגון, דובר הארגון, מלווה צוותי מרחב בטוח, קשרי חוץ,מוזיקה יפנית, מנגה קפה.

שם: יוני לינדר
תפקיד: 
גזברית הארגון, מלוות עו"ד+ רשם העמותות, מורשית חתימה, מלווה צוותי תלתן, קוספליי, תכנים, פרוייקט הספרייה.

שם: אופיר לוטן
תפקיד: מלוות צוותי מש"י, שימור ידע. הפקות מקור, מחסן

שם: נדב שומרוני
תפקיד: א' מועדון אמא"י, מלווה צוותי כ"א, טכני, קשרי פנים.

שם: טל סוטו
תפקיד: מזכיר הארגון.

דוא"ל: [email protected]

חברי ועדת הביקורת:

ועדת הביקורת/גוף מבקר הינו המוסד בעמותה האחראי על קיום ביקורת ופיקוח על פעילותם של יתר מוסדות התאגיד.

שם: סם פוזדניאקוב

שם:ליאל איה שוקרון

דוא"ל: [email protected]

חברי הארגון:

אחראים על העבודה השוטפת לניהול ופיתוח הארגון תחת הועד המכהן.

צוות קשרי חוץ

דוא"ל: [email protected]

סם דניאל

שי-אל פלד זקס

צוות תכנים שנתי

דוא"ל: [email protected]

שרון אלבז

מיה שראל

קורל מרק

דפנה שימשי

דברת זקן אופיר

 

צוות מרחב בטוח

דוא"ל: [email protected]

עמית ששון

 

 

צוות תלתן

דוא"ל: [email protected]

נאקורי בן-דור

דניאל שחם

שירה אביגד

צוות טכני ארגוני

רז אתגר

עומר יהושע

יובל סיון

שי "שינאי" קדוש

פז גלב

רות תשובה

שירה כהן

צוות שיווק

דוא"ל: [email protected]

גיא אשל

שרון טורנר

אופיר לוטן

עמית אביגדור

סתיו גיני

קורל מרק

אורי פרידמן

ליאן לביא

אמנון לוי

קרן לין

רועי בן-שטרית

 

 

צוות קשרי פנים

דוא"ל: [email protected]

צוות פרוייקט הספריה

דוא"ל: [email protected]

דרור טל

אור הדר

לירון אפריאט

 

צוות הפקות מקור

אמיר גל פילוס

רועי רוט

 

 

צוות כוח אדם

דוא"ל: [email protected]

נדב שומרוני

צוות מחסן

איגור ספרונוב

צוות קוספליי ארגוני

פלומה פרלוב

גיא סוקולצקי

מאי רוקח

ניקול נוסוביצקי

 

 

צוות מוזיקה יפנית

דוא"ל: [email protected]

גל פרי

גיא תמיר

 

צוות אמא"י 101

דוא"ל: [email protected]

שי "שינאי" קדוש

דפנה מירוצ'ניקוב