איור: sakurahav_ (instagram)

רשימת המועמדים לבחירות לועד ולועדת הביקורת, קדנציית 2023-2024:

בדף זה יופיעו לינקים למצעים של המועמדים לועד ולועדת הביקורת. חושבים שאלו צריכים להיות אתם? מוזמנים לשלוח מצע ל[email protected]

מתמודד מס' 1 לועד המנהל – אורי מרקוביץ'

מתמודת מס' 1 לועדת ביקורת – מיתר פשקר

מתמודד מס' 2 לועדת ביקורת – נימרוד סקאל

מתמודדת מס' 2 לועד מנהל – יוני לינדר

מתמודדת מס' 3 לועד מנהל – אופיר לוטן

מצעים לאישור האיסיפה הכללית – מצעים שהגיעו לאחר מועד הגשת מועמדות ויעלו להצבעה במעמד האסיפה:

מתמודדת מס' 4 לועד המנהל – דניאל הלמן

מתמודדת מס' 5 לועד המנהל – מריה צליקוב

מתמודדת מס' 6 לועד המנהל – ליר מולאי


מידע נוסף על הבחירות:

ביום שלישי, ה-3 באוקטובר, בשעה 20:00, תתכנס האסיפה הכללית של אמא"י. האסיפה תתכנס בחדר המפגשים במתחם פסטיבל אייקון, עירוני א' בתל-אביב, ותהיה פתוחה לציבור. כחלק מהאסיפה, ועד הארגון הנוכחי יציג סיכום של פעילויותיו בשנה האחרונה, והאסיפה תוכל לדון בסוגיות שונות שיעלו חברי הארגון.

לפרטים נוספים על האסיפה הכללית בקרו בעמוד המידע על האסיפה.

בנוסף, באסיפה זו יתקיימו בחירות לועד הארגון ולועדת הביקורת. הסבר מפורט על 2 גופים אלו, תהליך הבחירות, ורשימת המתמודדים, ניתן למצוא בתקנון הבחירות למטה.


להלן מספר נקודות חשובות באשר לאופן קיום הבחירות:

 1. אחראי הבחירות לוועד ולועדת הביקורת לשנת 2023-24 הינו אור סגל, אשר מכהן בתפקיד בהתנדבות. אחראי הבחירות אינו רשאי להתמודד לבחירות, ועליו לפקח על תהליך הוגן ותקין. ניתן להפנות שאלות למתמודדים (לאסיפה עצמה, או למענה ברשתות החברתיות של אמא"י באופן פומבי) דרך אחראי הבחירות במייל [email protected]. ניתן לבקש שהשאלה תוצג גם באופן אנונימי
 2.  כל חבר אמא"י, בתנאי והוא בן 18 ומעלה במעמד הבחירות, רשאי להתמודד. כל חבר אמא"י מעל גיל 17 רשאי להצביע.
  מומלץ מאוד לעבור בדוכן אמא"י באייקון טרם האסיפה ולבדוק האם אתם חברים רשומים בארגון והחברות שלכם בתוקף. אדם אשר אינו רשום כחבר אמא"י לא יוכל להצביע בבחירות!
 3. המתמודדים היחידים בבחירות הם אלו אשר הגישו את מועמדותם בין ה-7 לספטמבר 2023 ל-23 בספטמבר 2023.
  עם זאת, כל חבר ארגון מעל גיל 18 עדיין רשאי להגיש מועמדות לועד המנהל ולועדת הביקורת כל זמן לפני ובמעמד הבחירות עצמו, אך התמודדותו בבחירות תהיה תלויה באישור האסיפה הכללית בתחילת האסיפה. במידה ותאושר, יתמודד בבחירות ככל שאר המתמודדים אשר הגישו את מועמדותם בזמן, ובמידה ולא תאושר, לא יורשה להתמודד בבחירות.
 4. אופן הבחירות שונה מבחירות ממשלתיות. כל חבר בארגון שברצונו להצביע יקבל דף נייר, עליו יוכל לרשום שמות של מתמודדים שהוא בעדם, ושמות של מתמודדים שהוא נגדם: עד 7 שמות בעד לועד ו-3 שמות בעד לועדת הביקורת; עד 7 שמות נגד לועד ו-3 שמות נגד לועדת הביקורת.
  לא ניתן להצביע גם בעד וגם נגד אותו המועמד לאותו תפקיד.
  המתמודדים שיבחרו לועד לועדת הביקורת יהיו אלו אשר להם מספר הקולות "בעד" הגבוה ביותר, ואשר מספר קולות ה"נגד" שקיבלו קטן ממספר קולות הבעד שקיבלו.
  הבחירות לועד הארגון ולועדת הביקורת יתבצעו באותו האופן, ובו-זמנית. כל חבר יקבל שני פתקים – אחד עבור הועד, ואחד עבור ועדת הביקורת.
 5. חברי אמא"י אשר מעוניינים להצביע, אך לא ינכחו באסיפה, יוכלו להשתמש בייפוי כח על מנת לאפשר לחבר ארגון אחר להצביע עבורם. עליהם להעביר לאותו חבר פתק חתום, שעליו רשום באופן חד-משמעי ושאינו ניתן לפירוש אחרת לאילו מתמודדים הם רוצים להצביע בעד או נגד, ושאותו יציג החבר בפני ועדת הבחירות. על הפתק לכלול את הפרטים הבאים של מעניק ייפוי הכוח: שם מלא, תעודת הזהות, מספר החבר וטלפון.
  בנוסף לכך, על מעניק היפוי לשלוח מייל לאחראי הבחירות (בכתובת [email protected]) בו יציין שהעביר יפוי כוח, ולמי הועבר.
  ניתן (אך לא חובה) להשתמש בפורמט ייפוי כוח זה.

חוקי ונהלי הליך הבחירות לוועד הארגון ולוועדת ביקורת אמא"י לקדנציית 2023-2024

יש לקרוא ולעקוב אחר כל החוקים ללא יוצא מן הכלל. מועמד אשר יפר אחד או יותר מהכללים מסתכן בשלילת מועמדותו.

* שימו לב – בראש הדף תוכלו למצוא את המצעים של המועמדים לקדנציה הקרובה. אנו מזמינים אתכם לקרוא אותם ולהביע את דעתכם ברשתות החברתיות של הארגון.

 

הגשת מועמדות:

אדם שברצונו להגיש מועמדות לוועד המנהל או לוועדת ביקורת חייב להיות חבר רשום במועדון החברים של הארגון, ועליו להיות בן 18 לכל הפחות.

כל המעוניין להגיש מועמדות בבחירות ועונה על הדרישות, רשאי לעשות זאת בין התאריכים – ה-7/9/2023 בשעה 19:00 ועד השעה 23:59 ב-23/9/2023. עם זאת, האסיפה הכללית של חברי אמא"י (בה יתקיימו הבחירות) רשאית לאשר מועמדות שהוצגה במועד מאוחר יותר, במסגרת האסיפה, בתהליך הצבעה רגיל. לתשומת לבכם, אפשרות זו פותחת בפני מי שאינו רשום כחבר בארגון, להירשם לארגון טרם האסיפה הכללית ואז להציג את מועמדותו במסגרת האסיפה הכללית, בכפוף לאישור האסיפה. לפיכך בפני כל אדם מעל גיל 18 פתוחה הלכה למעשה האפשרות להגיש מועמדות לוועד.

אופן הגשת המועמדות:

על המועמד הפוטנציאלי לשלוח למייל [email protected] הודעה שמכילה את נוסח המצע שאותו יהיה מעוניין לפרסם. מנהל הבחירות יסקור את נוסח הנושא ויספק אישור פרסום.
במסגרת אישור תוכן הנושא, ייתכן ויהיה צורך בעריכה על ידו משיקולי אורך, בתיאום עם המועמד.

לאחר מכן, יפרסם מנהל הבחירות לינק למסמך באתר הרשמי, שכותרתו תכיל את הפרטים הבאים – 

"מועמד מס' X לוועד וועדת ביקורת אמא"י, *שם משפחה*+*שם פרטי*" (המספר יוכנס ע"י מנהל הבחירות).

תוכן הנושא יירשם לפי המבנה הבא:

 1. שם.

*שם פרטי* + *שם משפחה*, חובה לרשום את השם המלא. במידה ולמועמד יש כינוי על גבי הרשת איתו הוא מזוהה בקהילה, המועמד רשאי לכתוב אותו בנוסף לשמו כפי שרשום במשרד הפנים.

 1. גיל.
  רשאי להגיש מועמדות רק מי שמלאו לו 18 שנים עד ליום האסיפה הכללית, ה-3/10/2023.
 2. רזומה.
  אם למועמד יש רקע או ניסיון כלשהו שעשוי לעניין את קהל הבוחרים, (כגון: עזרה בניהול כנסים/אירועים, ביצוע פרויקטים מיוחדים וכו'.) הוא רשאי לכתוב ולפרט על כך אם ירצה, בסעיף זה.
 • במידה ולמועמד יש נגיעה בתחום אשר עשוי ליצור ניגוד אינטרסים בהיותו בוועד או בועדת ביקורת אמא"י, קיימת חובה להצהיר על כך מראש.
 1. מצע.

על המצע להיות ענייני ומתומצת, ולעסוק במה שהמועמד מתכוון לעשות אם ובמידה וייבחר לוועד ו/או בתפקידים אשר הוא מתכוון לקחת על עצמו במידה ויבחר לוועד. המצע יעסוק אך ורק  בחזונו של המועמד – כתיבת דברים בגנותו של אדם/ארגון/מועמד אחר אסורה בהחלט. מצע אשר עיקרו ייגע באופן בולט בכישלונות של אחרים – לא יאושר והמועמד יידרש לשכתבו.

 1. הצהרת כוונות.

במקרה והמתמודד רוצה להתמודד לתפקיד של יו"ר הארגון או במקרה והוא או קרוב משפחה מדרגה ראשונה או בןבת זוג רוצים להשתתף באחת מתחרויות הארגון, עליו להצהיר זאת כאן.

במקרה וחבר וועד יחליט שהוא ואו קרוב משפחה ואו בןבת זוג מעוניינים להשתתף באחת מתחרויות הארגון, במקרה ויבחר יהיה עליו להימנע מכל הדיונים המשפיעים על התחרות, ולהישמע להחלטת יו"ר הארגון קרוב למועד התחרות האם חבר הוועד עמד בדרישות ואכן לא התערב.

לא קיימת מגבלת אורך מוחלטת על המצע, אך מומלץ בחום שלא לחרוג מעבר ל-250 מילה.

 

חוקי תעמולת הבחירות

 1. כל אדם שאינו מועמד בבחירות, רשאי לפרסם את דעתו על מצע של מועמד או פרסום בכל מקום ברשת. מועמדים רשאים לפרסם את המצע שלהם ברחבי הרשת אך ורק במידה ולפרסום מצורף קישור לעמוד הבחירות הרשמי של אמא"י. בנוסף מועמד לא ינהל דיון בהמשך לאותו פרסום, במסגרת בה הוא בוצע.
 2. על כלל הפרסומים והנאמר ברשת חלים כל החוקים הנוגעים להודעות בפורום הרשמי. מועמד אשר יפרסם דברי דיבה או ידבר בגנותם של מועמדים אחרים שלא בצורה תרבותית או כביקורת מקובלת מסתכן בכך שתישלל מועמדותו. חבר ארגון אשר יפרסם דברים מסוג זה מסתכן בכך שתישלל ממנו זכות ההצבעה.
 3. כלל הפרסומים והדברים הנאמרים ברשת כפופים לדין הישראלי ועלולים לגרור הליך משפטי כנגד המפר אותו.

 

חוקי עמודי בחירות

עמודי הבחירות הרשמיים של אמא"י יהיו פרסומי קישורים למצעים בדף אמא"י בפייסבוק ואינסטגרם, ופרסומי העמודים באתר אמא"י הרשמי.

אלו הם חוקי עמודי הבחירות:

 1. דיונים בעניין מצעים ו/או פעילותם של מועמדים יכולים להיעשות בכלל מרחבי הרשת. שאלות והערות למועמדים יופנו אך ורק בעמודי הבחירות הרשמיים של אמא"י באופן פומבי.
 2. מועמדים יהיו רשאים לענות לשאלות אך ורק בעמודי הבחירות הרשמיים של אמא"י ובאופן פומבי.
 3. מועמדים יכולים להפנות אנשים לקרוא/להשתתף בדיונים בעמודי בחירות.
 4. מועמדים רשאים לפרסם את המצע שלהם ברחבי הרשת אך רק במידה ולפרסום מצורף קישור לעמוד הבחירות הרשמי של אמא"י, והמועמד לא ינהל דיון בהמשך לאותו פרסום, במסגרה בה הוא בוצע.
 5. יש לשמור על תרבות דיון. גם במידה ונוצר מצב של "התנגשות" בין מועמדים ו/או "התקפה" מצד הגולשים, על המועמדים להפגין בגרות ולענות בצורה נאותה ומכובדת. תגובות אשר מטרתן לפגוע בתרבות הדיון יימחקו לאלתר, כמו כן המשתמש אשר כתב אותן עלול לאבד את זכותו להגיב ואם מדובר במועמד הוא מסתכן בשלילת מועמדותו.
 6. כמו במצע, על המועמד להתרכז בענייניו שלו ולא בגנותם של אחרים. הודעות מצד מועמדים שעיקר מטרתן לדחוף את הדיון בנושא של מועמד אחר אל העיסוק בדבר בעייתי זה או אחר אותו ביצע לכאורה, יימחקו.

אמא"י רוצה לאחל לכל המועמדים בהצלחה ומקווה שתרבות הדיון תישמר בכל הפלטפורמות בה יבחרו המועמדים להציג את דעתם.


 

תקנון בחירות רשמי מתקנון הארגון

בחירות לוועד המנהל וועדת ביקורת

א. בחירות לוועד העמותה ולוועדת הביקורת

 1. כל חבר עמותה זכאי להגיש מועמדות ולהכנס לרשימת המועמדים לוועד ולוועדת ביקורת העמותה.
 2. רשימת המועמדים לוועד ולוועדת הביקורת תיסגר ותוצג באתר העמותה עשרה ימים לפני תאריך האסיפה הכללית והבחירות. למרות זאת, האסיפה הכללית תהיה רשאית לאשר מועמדות שהוצגה במועד מאוחר יותר. מועמד ו/או חבר ועד חייב להיות חבר עמותה רשום, בעל כרטיס חבר בתוקף.
 3. כל חבר עמותה אשר חברותו בתוקף, רשאי להצביע בהצבעה לבחירת חבר וועד ו/או חברי וועדת ביקורת, באופן אישי או באמצעות כתב הצבעה.
 4. הבחירה לוועד העמותה ולועדת הביקורת תהיה בחירה חופשית וחשאית.
 5. טופס ההצבעה יאפשר הבעת תמיכה או התנגדות בבחירת מועמדים לועד העמותה ולועדת הביקורת עד מספר חברי הועד וכמספר חברי ועדת הביקורת. 
 6. ייבחרו כחברי ועד לא פחות מחמישה חברים ועד שבעה חברים לכל היותר וכחברי ועדת הביקורת לא פחות משני חברים ועד שלושה חברים לכל היותר, אשר זכו במספר קולות התמיכה הרב ביותר, ובלבד ששמם הוזכר בשלושים אחוזים מטפסי ההצבעה התקפים או יותר, ושלא עלה מספר הקולות המתנגדים לבחירתם על מספר הקולות התומכים בה.
 7. ככל שלא נבחרו די מועמדים כנדרש לעיל, יערך סבב נוסף בין המועמדים אשר לא נבחרו. סבב הבחירות הנוסף יתקיים מייד לאחר סיום ספירת הקולות מסבב הבחירות הראשון, במהלך אותה האסיפה.
 8. במידה ולא נבחר מספר מועמדים לוועד כנדרש בחוק יבוטלו הבחירות, יישאר הוועד הנוכחי לכהן, ובחירות חוזרות לוועד יתקיימו עשרה עד שלושים ימים ממועד הבחירות שבוטלו.
 9. לא יבחר ולא יכהן בועדת הביקורת חבר בוועד המנהל או עובד עמותה או מי שמועסק על ידה או נותן לה שירותים בתשלום. 

הוועד המנהל

ב. הועד כגוף המנהל

 1. הועד המנהל ינהל את העמותה ואת פעולותיה. 
 2. הועד מוסמך לדון ולהחליט בכל העניינים הנתונים בסמכותו בהתאם לחוק ולתקנון זה.
 3. לוועד נתונה כל סמכות שלא נתייחדה בתקנון זה לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה (להלן: "סמכות שיורית"). ואולם הסמכות השיורית לא תהא נתונה לוועד ביחס לעניינים הבאים: אישור הדו"חות הכספיים של העמותה, שינוי תקנון העמותה, סמכויות ועדת הביקורת.

ג. יו"ר הועד המנהל 

 1. יו"ר הועד המנהל יכהן כיו"ר העמותה.
 2. בראש הועד המנהל יעמוד יו"ר אשר ינהל אותו ואת ישיבותיו.
 3. יו"ר הועד המנהל יבחר על ידי הועד המנהל בהתכנסות הראשונה של הועד המנהל לאחר היבחרו, וישמש יו"ר עד להחלטת רוב של הועד להחלפתו או עד תום הקדנציה של הועד ובחירות לוועד חדש ובחירת יו"ר חדש.
 4. לא יבחר ולא יכהן כיו"ר חבר עמותה, אלא אם הצהיר על רצונו לכהן כיו"ר בשלב הבחירות ונבחר על ידי הוועד הנבחר כאמור בסעיף 29.ג. בתקנון הארגון (סעיף קודם)
 5. במקרה בו אין מועמד המקיים את הדרישה בסעיף 29.ד. לעניין הצהרה מראש על הרצון לכהן כיו"ר, מכל סיבה שהיא, הועד יבחר את היו"ר מתוך חברי הועד, גם אם אותו מועמד לא מקיים את הדרישה המוקדמת בסעיף 29.ד.  בתקנון הארגון (סעיף קודם)
 6. יו"ר הועד המנהל יהיה חבר הועד המנהל ויהיו לו זכויות הצבעה ככל חבר אחר. היו הקולות בוועד המנהל שקולים, רשאי יו"ר הועד המנהל להכריע.