ישיבה ראשונה – ישיבת ועד 27.10.15 נוכחים: אורי מרקוביץ', אמנון לוי, חן וייס, שרון טורנר, תמר ירון, יבגני קנטור (מלווה הועד מטעם האגודה למד"ב ופנטזיה)   1. נהלי עבודה תוקף החלטות המתקבלות מחוץ לישיבה: במידה ויש צורך לקבל החלטה, היא נחשבת כתקפה אם כל הועד הסכים עליה פה אחד. אם אחד מחברי הועד מתנגד, יש […]