ארגון אמא"י מזמין את כל חבריו להתכנס באסיפה הכללית שתערך ביום שלישי, ה-3 באוקטובר, בשעה 20:00, בחדר המפגשים בפסטיבל אייקון.
רוצים לשמוע מחברי הועד מה נעשה בארגון? תרצו לשאול אותם ישירות שאלות על העשייה במהלך השנה? מעניין אתכם לשמוע את הסיכום התקציבי?
האסיפה הכללית היא הזמן של חברי הארגון לשמוע, לשאול ולהשפיע על פעילות הארגון!
בנוסף, באסיפה זו יתקיימו בחירות לועד הארגון ולועדת הביקורת. הסבר מפורט על 2 גופים אלו, תהליך הבחירות, ורשימת המתמודדים, ניתן למצוא בקישור הבא:
https://amai.org.il/elections-2023-2024/
=========================
לו"ז האסיפה:
20:00 – 20:15: התאספות
20:15 – 20:45: סיכום שנה
20:45 – 20:55: בירור מועמדים נוספים לבחירות ואישור מועמדים על ידי האסיפה
21:00 – 21:25: הצגת המתמודדים ומצעיהם
21:25 – 21:45: שאלות האסיפה למתמודדים
21:45 – 22:00: בחירות וספירת קולות
=========================
מספר נקודות חשובות בנושא הבחירות:
אחראי הבחירות לוועד ולועדת הביקורת לשנת 2023-24 הינו אור סגל, אשר מכהן בתפקיד בהתנדבות. אחראי הבחירות אינו רשאי להתמודד לבחירות, ועליו לפקח על תהליך הוגן ותקין.
ניתן להפנות שאלות למתמודדים (לאסיפה עצמה, או למענה ברשתות החברתיות של אמא"י באופן פומבי) דרך אחראי הבחירות במייל [email protected]. ניתן לבקש שהשאלה תוצג גם באופן אנונימי.
כל חבר אמא"י, בתנאי והוא בן 18 ומעלה במעמד הבחירות, רשאי להתמודד. כל חבר אמא"י מעל גיל 17 רשאי להצביע.
מומלץ מאוד לעבור בדוכן אמא"י באייקון טרם האסיפה ולבדוק האם אתם חברים רשומים בארגון והחברות שלכם בתוקף. אדם אשר אינו רשום כחבר אמא"י לא יוכל להצביע בבחירות!
המתמודדים היחידים בבחירות הם אלו אשר הגישו את מועמדותם בין ה-7 לספטמבר 2023 ל-23 בספטמבר 2023.
עם זאת, כל חבר ארגון מעל גיל 18 עדיין רשאי להגיש מועמדות לועד המנהל ולועדת הביקורת כל זמן לפני ובמעמד הבחירות עצמו, אך התמודדותו בבחירות תהיה תלויה באישור האסיפה הכללית בתחילת האסיפה. במידה ותאושר, יתמודד בבחירות ככל שאר המתמודדים אשר הגישו את מועמדותם בזמן, ובמידה ולא תאושר, לא יורשה להתמודד בבחירות.
מבנה הבחירות שונה מבחירות ממשלתיות. פירוט לגבי אופן ההצבעה זמין בדף האסיפה הכללית באתר אמא"י.
חברי אמא"י אשר מעוניינים להצביע, אך לא ינכחו באסיפה, יוכלו להשתמש בייפוי כח על מנת לאפשר לחבר ארגון אחר להצביע עבורם.פירוט לגבי אופן הגשת ייפוי הכוח זמין בדף האסיפה הכללית באתר אמא"י. על מעניק היפוי לשלוח מייל לאחראי הבחירות (בכתובת [email protected]) בו יציין שהעביר יפוי כוח, ולמי הועבר.
איור באנר: עומר רהב בן יעקב