הארגון מודה לאנשים הבאים על תרומתם בתחומים הבאים:

 

יצירת הדמויות הארגוניות:

  • גל קפון
  • סם דניאל
  • עינב יצחק
  • ענן גיבסון