חוקי ונהלי הליך הבחירות לוועד מנהל ווועדת ביקורת אמא"י לקדנציית 2018-2019

יש לקרוא ולעקוב אחר כלל החוקים ללא יוצא מן הכלל. אדם אשר יפר אחד או יותר מין הכללים מסתכן בכך שתישלל
ממנו הזכות להגיב באתר הארגוני, במידה ומדובר במועמד, הוא מסתכן בשלילת מועמדותו.

הגשת מועמדות:

אדם שברצונו להגיש מועמדות לוועד המנהל או לוועדת ביקורת חייב להיות חבר רשום במועדון החברים של הארגון, ועליו להיות בן 18 לכל הפחות.

כל המעוניין להגיש מועמדות בבחירות ועונה על הדרישות, רשאי לעשות זאת בין התאריכים – ה-10/08/2018 בשעה 00:01 ועד ל-10/09/2018 בשעה 23:59. עם זאת, האסיפה הכללית של חברי אמא"י (בה יתקיימו הבחירות) רשאית לאשר מועמדות שהוצגה במועד מאוחר יותר, במסגרת האסיפה, בתהליך הצבעה רגיל.
עדכון: לפי החלטת ועד הארגון, תקופת שליחת המצעים הוארכה ומותרת שליחת מצעים מה-02/10/2018 בשעה 00:01 ועד ל-26/10/2018 בשעה 23:59.

 

אופן הגשת המועמדות:

על המועמד הפוטנציאלי לשלוח למייל [email protected] שמכילה את נוסח המצע שאותו מעוניינים לפרסם. מנהל הבחירות יסקור את נוסח הנושא ויספק אישור פרסום.
במסגרת אישור תוכן הנושא, ייתכן ויהיה צורך בעריכה על ידו משיקולי אורך, בתיאום עם המועמד.לאחר מכן, יפרסם מנהל הבחירות עמוד באתר הרשמי, שכותרתו תכיל את הפרטים הבאים –

"מועמד מס' X לוועד\וועדת ביקורת אמא"י, *שם משפחה*+*שם פרטי*" (המספר יוכנס ע"י מנהל הבחירות).

תוכן הנושא ירשם לפי המבנה הבא:

 1. שם.
  *שם פרטי* + *שם משפחה*, חובה לרשום את השם המלא. במידה ולמועמד יש כינוי על גבי הרשת איתו הוא מזוהה בקהילה, המועמד רשאי לכתוב אותו בנוסף לשמו  כפי שרשום במשרד הפנים.
 2. גיל.
  רשאי להגיש מועמדות רק מי שמלאו לו 18 שנים עד תחילת אייקון, ה-25.09.2018.
 3. רזומה.
  אם למועמד יש רקע או ניסיון כלשהו שעשוי לעניין את קהל הבוחרים, (כגון: עזרה בניהול כנסים/אירועים, ביצוע פרויקטים מיוחדים וכו'.) הוא רשאי לכתוב ולפרט על כך אם ירצה, בסעיף זה.
  במידה ולמועמד יש נגיעה בתחום אשר עשוי ליצור ניגוד אינטרסים בהיותו בוועד או בועדת ביקורת אמא"י, עליו להצהיר על כך מראש.
 4. מצע.
  על המצע להיות ענייני ותמציתי, ולעסוק במה שהמועמד מתכוון לעשות אם ובמידה שיבחר לוועד ו/או בתפקידים אשר הוא מתכוון לקחת על עצמו במידה ויבחר לוועד. המצע יעסוק אך ורק  בחזונו של המועמד – כתיבת דברים בגנותו של אדם/ארגון/מועמד אחר אסורה בהחלט. מצע אשר עיקרו ייגע באופן בולט בכישלונות של אחרים – לא יאושר והמועמד יידרש לשכתבו.
 5. הצהרת כוונות.
  במקרה והמתמודד רוצה להתמודד לתפקיד של יו"ר הארגון או במקרה והוא או קרוב משפחה מדרגה ראשונה או בן\בת זוג רוצים להשתתף באחת מתחרויות הארגון, עליו להצהיר זאת כאן.
  במקרה וחבר וועד יחליט שהוא ו\או קרוב משפחה ו\או בן\בת זוג רוצים להשתתף באחת מתחרויות הארגון, במקרה ויבחר יהיה עליו להימנע מכל הדיונים המשפיעים על התחרות, ולהחלטת יו"ר הארגון קרוב למועד התחרות האם חבר הוועד עמד בדרישות ואכן לא התערב.

לא קיימת מגבלת אורך מוחלטת על המצע, אך מומלץ בחום שלא לחרוג מעבר ל-250 מילה.

 

חוקי תעמולת הבחירות

 1. כל אדם, שאינו מועמד בבחירות, רשאי לפרסם את דעתו על מצע של מועמד או פרסום בכל מקום ברשת. מועמדים רשאים לפרסם את המצע שלהם ברחבי הרשת אך ורק במידה ולפרסום מצורף קישור לעמוד הבחירות הרשמי של אמא"י, ואף מועמד לא ינהל דיון בהמשך לאותו פרסום, במסגרת בה הוא בוצע.
 2. על כלל הפרסומים והנאמר ברשת חלים כל החוקים הנוגעים להודעות בפורום הרשמי, מועמד אשר יפרסם דברי דיבה או ידבר בגנותם של מועמדים אחרים מעבר שלא בצורה תרבותית או כביקורת מקובלת מסתכן בכך שתישלל מועמדותו, פעיל אשר יפרסם דברים מסוג זה מסתכן בכך שתישלל ממנו זכותו להצביע.
 3. כלל הפרסומים והדברים הנאמרים ברשת כפופים לדין הישראלי ועלולים לגרור הליך משפטי כנגד המפר אותם.

חוקי עמודי בחירות

עמודי הבחירות הרשמיים של אמא"י יהיו פרסומי המצעים בדף אמא"י בפייסבוק ופרסומי העמודים באתר אמא"י הרשמי.

אלו הם חוקי עמודי הבחירות:

 1. דיונים בעניין מצעים ו/או פעילותם של מועמדים יכולים להיעשות בכלל מרחבי הרשת,
  שאלות והערות למועמדים יופנו אך ורק בעמודי הבחירות הרשמיים של אמא"י באופן פומבי.
 2. מועמדים יהיו רשאים לענות לשאלות אך ורק בעמודי הבחירות הרשמיים של אמא"י ובאופן פומבי.
 3. מועמדים יכולים להפנות אנשים לקרוא/להשתתף בדיונים בעמודי בחירות.
 4. מועמדים רשאים לפרסם את המצע שלהם ברחבי הרשת אך רק במידה ולפרסום מצורף קישור לעמוד הבחירות הרשמי של אמא"י, והמועמד לא ינהל דיון בהמשך לאותו פרסום, במסגרה בה הוא בוצע.
 5. יש לשמור על תרבות דיון. גם במידה ונוצר מצב של "התנגשות" בין מועמדים ו/או "התקפה" מצד הגולשים, על המועמדים להפגין בגרות ולענות בצורה נאותה ומכובדת. תגובות אשר מטרתן לפגוע בתרבות הדיון יימחקו לאלתר, כמו כן המשתמש אשר כתב אותן עלול לאבד את זכותו להגיב ואם מדובר במועמד הוא מסתכן בשלילת מועמדותו.
 6. כמו במצע, על המועמד להתרכז בענייניו שלו ולא בגנותם של אחרים. הודעות מצד מועמדים שעיקר מטרתן לדחוף את הדיון בנושא של מועמד אחר אל העיסוק בדבר בעייתי זה או אחר אותו ביצע לכאורה, יימחקו.

אמא"י רוצה לאחל לכל המועמדים בהצלחה ומקווה שתרבות הדיון תישאר בכל הפלטפורמות בה יבחרו המועמדים להציג את דעתם.

תקנון בחירות רשמי מתקנון הארגון

בחירות לוועד המנהל וועדת ביקורת

 1. בחירות לוועד העמותה ולוועדת הביקורת
  1. כל חבר עמותה זכאי להגיש מועמדות ולהכנס לרשימת המועמדים לוועד ולוועדת ביקורת העמותה.
  2. רשימת המועמדים לוועד ולוועדת הביקורת תיסגר ותוצג באתר העמותה עשרה ימים לפני תאריך האסיפה הכללית והבחירות. למרות זאת, האסיפה הכללית תהיה רשאית לאשר מועמדות שהוצגה במועד מאוחר יותר. מועמד ו/או חבר ועד חייב להיות חבר עמותה רשום, בעל כרטיס חבר בתוקף.
  3. כל חבר עמותה אשר חברותו בתוקף, רשאי להצביע בהצבעה לבחירת חבר וועד ו/או חברי וועדת ביקורת, באופן אישי או באמצעות כתב הצבעה.
  4. הבחירה לוועד העמותה ולועדת הביקורת תהיה בחירה חופשית וחשאית.
  5. טופס ההצבעה יאפשר הבעת תמיכה או התנגדות בבחירת מועמדים לועד העמותה ולועדת הביקורת עד מספר חברי הועד וכמספר חברי ועדת הביקורת.
  6. ייבחרו כחברי ועד שבעה חברים וכחברי ועדת הביקורת לא פחות משני חברים ועד שלושה חברים לכל היותר, אשר זכו במספר קולות התמיכה הרב ביותר ובלבד ששמם הוזכר בשלושים אחוזים מטפסי ההצבעה התקפים או יותר, ושלא עלה מספר הקולות המתנגדים לבחירתם על מספר הקולות התומכים בה.
  7. ככל שלא נבחרו די מועמדים כנדרש לעיל, יערך סבב נוסף בין המועמדים אשר לא נבחרו. סבב הבחירות הנוסף יתקיים מייד לאחר סיום ספירת הקולות מסבב הבחירות הראשון, במהלך אותה האסיפה.
  8. במידה ולא נבחר מספר מועמדים לוועד כנדרש בחוק יבוטלו הבחירות, יישאר הוועד הנוכחי לכהן, ובחירות חוזרות לוועד יתקיימו עשרה עד שלושים ימים ממועד הבחירות שבוטלו.
  9. לא יבחר ולא יכהן בועדת הביקורת חבר בוועד המנהל או עובד עמותה או מי שמועסק על ידה או נותן לה שירותים בתשלום.

הוועד מנהל

 1. הועד כגוף המנהל
  1. הועד המנהל ינהל את העמותה ואת פעולותיה.
  2. הועד מוסמך לדון ולהחליט בכל העניינים הנתונים בסמכותו בהתאם לחוק ולתקנון זה.
  3. לוועד נתונה כל סמכות שלא נתייחדה בתקנון זה לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה (להלן: "סמכות שיורית"). ואולם הסמכות השיורית לא תהא נתונה לוועד ביחס לעניינים הבאים: אישור הדו"חות הכספיים של העמותה, שינוי תקנון העמותה, סמכויות ועדת הביקורת.
 2. יו"ר הועד המנהל
  1. יו"ר הועד המנהל יכהן כיו"ר העמותה.
  2. בראש הועד המנהל יעמוד יו"ר אשר ינהל אותו ואת ישיבותיו.
  3. יו"ר הועד המנהל יבחר על ידי הועד המנהל בהתכנסות הראשונה של הועד המנהל לאחר היבחרו, וישמש יו"ר עד להחלטת רוב של הועד להחלפתו או עד תום הקדנציה של הועד ובחירות לוועד חדש ובחירת יו"ר חדש.
  4. לא יבחר ולא יכהן כיו"ר חבר עמותה, אלא אם הצהיר על רצונו לכהן כיו"ר בשלב הבחירות ונבחר על ידי הוועד הנבחר כאמור בסעיף 29.ג.
  5. במקרה בו אין מועמד המקיים את הדרישה בסעיף 29.ד. לעניין הצהרה מראש על הרצון לכהן כיו"ר, מכל סיבה שהיא, הועד יבחר את היו"ר מתוך חברי הועד, גם אם אותו מועמד לא מקיים את הדרישה המוקדמת בסעיף 29.ד.  
  6. יו"ר הועד המנהל יהיה חבר הועד המנהל ויהיו לו זכויות הצבעה כמו כל חבר אחר. היו הקולות בוועד המנהל שקולים רשאי יו"ר הועד המנהל להכריע.

רשימת המועמדים

 • 04 נוב

  מועמד מס' 2 לוועדת ביקורת אמא"י – מאיה רוזנשיין

  על ידי | אין תגובות

  שם: מאיה רוזנשיין גיל: 49 רזומה: עורכת דין עסקית-מסחרית כבר קרוב ל-15 שנים, עם ידע משפטי, ניסיון ורקע בתחום העמותות לרבות ניסיון עבר בליווי מפשטי של עמותה ציבורית גדולה;...

 • 17 ספט

  מועמד מס' 1 לוועדת ביקורת אמא"י – סבי איזילוב

  על ידי | אין תגובות

  שם: סבי איזילוב גיל: 24 רזומה: ועד אמא"י בקדנציית 2017-18, מלווה הארוקון 2018, פרויקט הספריה, המנגה קפה ומחסן הארגון בחודשיים האחרונים של הקדנציה. מעביר תכנים בכנסי ואירועי אמא"י מאז...

 • 16 ספט

  מועמד מס' 5 לוועד אמא"י – אלה ברוך

  על ידי | אין תגובות

  שם: אלה ברוך גיל: 29 רזומה: חברת ועד 2016-2018 (חלק מהועד המקים) מלוות צוות תלתן מלוות צוות ACC   מצע: לאחר 2 קדנציות פוריות בהן ליוויתי הקמת 2 צוותים...

 • 06 ספט

  מועמד מס' 4 לוועד אמא"י – תומר דוד

  על ידי | אין תגובות

  שם: תומר דוד גיל: 25 רזומה. חבר ועד וגזבר הארגון קדנציית 2017-2018. סגל כבר הרבה שנים בכנסי האגודה למד"ב ופנטזיה.   מצע. בקדנציה האחרונה הצטרפתי לועד, ולקחתי על עצמי...

 • 06 ספט

  מועמד מס' 3 לוועד אמא"י – בן דינוביץ

  על ידי | אין תגובות

  שם: בן דינוביץ גיל: 29 רזומה: מתפקד בתור סגל בכנסים מאז גאקקון 2008 בתפקידי א. לוגיסטיקה, א. דוכנים, א. וע. טכני ובשנים האחרונות מתפקד בצוות קופות. חבר ועד בחצי...

 • 20 אוג

  מועמדת מס' 2 לוועד אמא"י – יונתן "יוני" לינדר

  על ידי | אין תגובות

  שם: יונתן "יוני" לינדר גיל: 24 רזומה חברת ומזכירת ועד אמאי, 2016-2018 (חלק מהועד המקים) ליווי ועדי של מספר אירועי תוכן מעבירת תוכן קבועה באירועים   מצע. חששתי למלא...

 • 20 אוג

  מועמד מס' 1 לוועד אמא"י – אורי מרקוביץ'

  על ידי | אין תגובות

  שם: אורי מרקוביץ' גיל: 29   תחום פעילות בארגון: מכהן כיו"ר אמא"י בשלוש שנים האחרונות. מכהן כחבר וועד החל מהקמת הארגון (פרט לקדנצית 2011-2010( לוקח חלק מצוות ניהול כנסי...