הרשימה מעודכנת נכון לתאריך ה-24.11.2022

* הצעות להוספת שירים יתקבלו רק סביב אירועי קאראוקה קיימים להחלטת מארגני אותו אירוע קאראוקה, ובהתאם לפרסומים בתוך האירוע.

בחר אות להצגת הרשימה