ניתן להוריד כאן את קובץ הפרוטוקול לקריאה נוחה.

1. היפרדות מהאגודה למדע בדיוני ולפנטסיה

דובר: איליה לזבניק.

עיקרי הדברים שהוצגו –

 1. תפקידים קריטיים בארגון אינם מאוישים.
 2. ישנה חוסר היענות לריצה לוועד הארגון.
 3. עד היום האגודה סיפקה מעטפת לוגיסטית – עורך דין, ניהול כספים, קשר מול רשם העמותות.
 4. הקשב הלוגיסטי בארגון לוקה בחסר כבר במצב החלקי הקיים.

דוברת: ליאת שחר קשתן.

עיקרי הדברים שהוצגו –

 1. טיב הארגון הינו פרויקט במסגרת האגודה ובעל חשבון בת ששייך לארגון, כאשר האחריות הכספית
  והמשפטית נמצאת בידי האגודה.
 2. אמא"י נמצאת כ-8 שנים תחת חסות האגודה והוחלט שזהו הזמן המתאים לתת לארגון לצאת לעצמאות. המחזור הכספי של הארגון וכמות הנוכחים באירועים הם בסדר גודל זהה לאגודה ועל כן יש קושי לתחזק ולהקצות משאבים מהאגודה עבור הארגון.
 3. לאחר 8 שנים, הארגון והקהילה סביבו צריכים לקבל החלטה האם לקום (לעצמאות) או לפול (סגירה). קיים צורך להבין האם לארגון יש זכות להתקיים.
 4. במידה ומתקבלת החלטה לקום כארגון עצמאי, מומלץ בחום לשכור רואה חשבון. בכל מקרה, האגודה לא תעלם מהתמונה ואפשר להפוך ללקוח של אותם אנשי המקצוע ולקבל תמיכה הדרכתית.

שאלות

שאלה (יוני לינדר):

למה לא פורסם עד כה האחריויות החיצוניות שבידי האגודה?

תשובה (איליה לזבניק):

האחריויות החיצוניות הינם דברים שהאגודה ניהלה ולא הארגון. הארגון לא נדרש להחזיק באחריות.

שאלה (אמיר דויד ניסן כהן):

מה היא מסגרת הזמן להיפרדות האגודה מהארגון?

תשובה (ליאת שחר קשתן):

במהלך השנה יינתן יותר חופש לארגון ותסופק יותר עזרה על מנת לבדוק את ההיתכנות של קיום
עצמאי לארגון. משמע האחריות תגדל והעזרה תפחת.

דוגמה לכך: אורי מרקוביץ' ביקש ייעוץ בשינוי נוסח בחוזי דוכנים לכאמ"י, אך עקב עומס רב
מצד האגודה שמנע קשב לנושא, הומלץ שהארגון ישכור עורך דין בנושא חוזים ויברר בצורה עצמאית
את הנושא.

השלמה (יבגני קנטור):
עם זאת צריך לציין שהמשימה המעשית היא הקמת עמותה עצמית השנה, מהבחינה הבירוקרטית.

שאלה (אמיר דויד ניסן כהן):
מה קורה במצב בו לאחר שנה הארגון התקדם לכיוון עצמאות, אך זקוק לעוד מעט עזרה?

תשובה (ליאת שחר קשתן):
ארגון מגיע לנקודה שבה הוא צריך או לשחות או לטבוע. נדון בנושא בעוד שנה ונראה אם יהיה צריך
עוד עזרה, אך בסופו של יום, שנה זה זמן שמספיק להקמת ארגון עצמאי.
קיים רצון להעביר יידע ולעזור ואף לספק קשר (קשר, לא שימוש ללא עלות) לבעלי המקצוע שאיתם
האגודה עובדת, כדוגמת: עורך דין לתחום זכויות יוצרים, רואה חשבון ועוד.

הקמת ארגון חדש כרוכה בעבודה מול רשם העמותות ומילוי טופס להקמת אגודה חדשה, כאשר הגזבר יעבוד מול רואה החשבון.

שאלה (ברק גולדיץ'):
מה ארגון חדש צריך כדי להתקיים?

תשובה (ליאת שחר קשתן):
ראשית יש להתחיל בהליך פתיחת עמותה. מהשלב הזה והלאה, צריך להגיש דוחות כספיים פעם
בשנה, לפתוח חשבון בנק חדש ולפעול על פי חוקי העמותות. מעבר לזה הכל תלוי ברמת הפעילות
הכספית. עד מחזור של מיליון ₪ אין חובה להשתמש בשירותי רואה חשבון, אך מומלץ.
העורך דין גם אינו בגדר חובה והעמותה משתמשת בו בעקבות בעיות נקודתיות שעלו בעבר.
הבחירה היא של הארגון החדש.

הכל תלוי בעבודה מסודרת ומאורגנת שצריך לעשות. בלי מנהל מסודר, לא ניתן לקבל אישור
על מנהל תקין ורשם העמותות ייתכן ויפעל לסגירת הארגון.

שאלה (הילה בגם):
מה נדרש מהפעילים על מנת לעזור לארגון החדש?

תשובה (יבגני קנטור):
הפעילים אחראיים להחליט לאן הארגון ילך, ארגון לקידום התחום או ארגון לקידום כנסים.

[הערת צד: יבגני נבחר לוועד האגודה ומעוניין ללוות את הארגון].

תשובה (ליאת שחר קשתן):
המקימים אחראיים לעמותה ולהשלכות שלה (משפטית).
מטרת הפעילים היא לא להוות נטל או להסתבך בצרות שיסבכו את הארגון.
האגודה גיבתה את הארגון עד כה, אך כארגון עצמאי האחריות תהיה בידי המקימים.

תשובה (איליה לזבניק):
כשאמרנו שיש חסכים בירוקרטיים (מחסור בוועד), זה לא מונע חסכים אחרים
כדוגמת ניהול כנסים, פרויקטים, אירועי הקרנה, אך כרגע אין עזרה.

לדוגמא, לאורי מרקוביץ' היו סוגיות מול דוכנים שדרשו החלטות מנהלתיות ולוגיסטיות שדורשות עזרה מקרב הפעילים.

שאלה (אור פרלמן):
באיזה שלב של האסיפה, אוכל להעלות את האפשרות שבמקום שהארגון החדש שיוקם יהיה ארגון לקידום התחום, הארגון החדש שיקום יעסוק אך ורק בכנסים?

תשובה (ליאת שחר קשתן):
ההחלטה על הכיוון שאותו הארגון תהיה תלויה במקימי הארגון החדש, בין אם לקדם את התחום
בו הם עוסקים או התמקדות בכנסים.

תשובה (איליה לזבניק):
אחריות הוועד היא מנהלתית, בעוד המצב הנוכחי הוא שהוועד רוצה ומיישם עבור מחסור בכוח אדם.
יהיו תמיד אנשים שיקיימו אירועים, אך השאיפה היא מקצועית, להיות ארגון מקצועי שכרגע קם
ומתקיים בזכות ארגון אחר ועתה צריך לקחת צעד קדימה.

שאלה (נטע וייס):
האם יש צורך לקחת אנשים ולגדל אותם להיות וועד.
ישנה תחושה שצריך ניסיון ויידע, ליצור אנשי גיבוי, כך שאם מישהו יוצא, יהיה מישהו שיחליף.

תשובה (איליה לזבניק):
יש לא מעט מצבים (יותר בעבר) שמישהו ניהל ולא היה בידיו זמן להעברת הידע הלאה.
השנה יש צוות תכנים חיצוני שפועל לאורך השנה.
יש אנשים כאלה ולא צריך לחפש.

תשובה (יבגני קנטור):
יש פה הרבה דיבור על סגל ארגוני וצריך לצאת מפה ולהסתכל מי יהיה וועד ולא מי יהיה צוות תכנים.
הדיבור צריך להיות קדימה. צריך מסגרת מקצועית כדי לקיים מסגרת הנאה.
אם הקהילה הזאת, המסגרת החברתית הזאת, לא רוצה או מסוגלת לתת מעצמה כדי שהוא ימשיך להתקיים, אז הארגון לא יתקיים.

שאלה (דני פייגלמן):
האם לאגודה יש כלים למניעת שחיקה של כוח אדם שמתנדב שוב ושוב?

תשובה (ליאת שחר קשתן):
לכל עמותה ישנם בעיות דומות ואין מודל אחד שאפשר לעקוב אחריו.
מנסים לתת גב לכל בעל תפקיד (לצוות עוזר לכל אחראי).
לתת אפשרות לפעילים להכיר את פעילות הוועד על ידי תפקידים קטנים, מפגשי פעילים וכדומה.

כל ארגון מתנדבים תלוי ברצון הטוב של אנשים לראות את התחום גדל.
יש שפל ועליה, אך תמיד צריך רצון להתקדם.

תשובה (יבגני קנטור):
ישנם אנשים עם חזון, ישנם אנשים עם רצון לעשות, אך חסרים אנשים עם השילוב – גם עם רצון לעשות וגם עם חזון.

תשובה (ליאת שחר קשתן):
היה לנו מצב בו אנשים לא רצו לרוץ לוועד בגלל שפחדו שזה ייפגע בהשתתפותם בכנס.
היו חברי וועד שלקחו חלק בארגון הכנסים. דרשנו מהמתמודדים שיציינו שהם מתכננים לקחת
חלק בכנסים ולא רק בוועד.

לסיכום, לא נוטשים אתכם, גם אם יקום ארגון חדש, האגודה תעזור ותייעץ ויהיו שיתופי פעולה.
הדברים לא ייעלמו ויהיה מסגרת לקדם תכנים אצלנו.
הגיע הזמן לעשות את הצעד הבא.

שאלה (איליה לזבניק):
האם צריך וועדת ביקורת?

תשובה (ליאת שחר קשתן):
יש חובה על פי חוק לקיים וועדת ביקורת המונה 2 אנשים, שתפקידם לוודא שהארגון אינו
עובר על החוק. זאת על ידי בדיקת פרוטוקולים, פיקוח שאין עבירת זכויות יוצרים, בדיקת
דוחות כספיים, בדיקת שינויים המוצעים לתקנון וכדומה.

ניתן לזמן זה להמשיך עם התקנון הקיים או לקחת את התקנון הבסיסי ולהרחיב אותו
(ידרוש אישור מרשם העמותות שאין מעבר על החוק).

 

2. קדם בחירות

דובר: יבגני קנטור (מתוקף תפקידו כאחראי הבחירות)
יש 2 מועמדים הנמצאים לבחירות (השאר בחו"ל) – בשם הנפקדים ידברו מי שהם מינו בשמם להצגת המצע.

שאלות

שאלה (דני פייגלמן):
האם אפשר לדחות את הבחירות לאור נפקדות המועמדים?

תשובה (איליה לזבניק):
האם אתה רואה מצב שבו הבחירות יתקיימו בחודשים הקרובים שלא במסגרת כנס?
עד לנקודה החדשה שבה זה יתקיים, לא יהיה וועד.

תשובה (יבגני קנטור):
אפשר להחליט על דחייה, בהצבעה. אבל בהתחשב בניסיון העבר עם נוכחות באסיפות כלליות שלא במסגרת כנסים, של אמא"י או של האגודה, אני ממליץ שלא.

תשובה (ניר דרינצקי):
זה זמן שפרויקטים לא יתפקדו והוועד החדש יתחיל בפיגור ולחץ אדיר.
עדיף שהבחירות יתקיימו עכשיו.

תשובה (איליה לזבניק):
החלטה שלכם אם לדחות או לא.
אך מה שיקרה בזמן הדחיה לא על אחריות חברי הוועד היוצאים.

הצבעה

נושא: האם לקיים את הבחירות במועד הנוכחי?
בעד: 42 איש.
נגד: 16 איש.

החלטה: הבחירות ימשיכו כסדרם.

3. סיכום קדנציה

דובר: איליה לזבניק
הוועד השנה לא פעל וגם הסיכום שכן הוגש, מתמר ואורי, לוקה בחסר.
נתחיל עם פרויקטים שתמר הייתה אחראית עליהם.

דוברת: תמר ירון
ליוויתי את המנגזין לאורך השנה. מגזין מגניב, מצחיק, שעוסק בחדשות אנימה, מנגה.
המנגזין נשלח במייל לחברי הארגון והועלה לערוץ היוטיוב הארגוני. האחריות על המגזין כרגע בידי גיא מרטון.
למנגזין יש צלם, עורך, מראיינת וכותבים (ראיון עם קוספליירית בשם רייקה).

המנגזין לא הצליח להשיג סגל שיעזור (פליירים ופניות אישיות לא עזרו לגייס).
הפעילות יורדת מפעם בראש חודש לפעם בעונת אנימה (4 חודשים).
אולי יהיה מעקב אחרי אירועים קטנים (חנוכה).

כנס הזה (אייקון) הייתי אחראית על דוכן אמא"י ועשיתי מאמצים עילאיים לגייס אנשים לדוכן
הארגון, כולל פניות אישיות לאנשים.

שאלות

שאלה (הילה בגם):
אם בעיית הסגל תיפטר למנגזין, האם תחזרו למתכונת רגילה?

תשובה (תמר ירון):
בהחלט. זה יקל ויפתור את בעיית שחיקת הסגל (כרגע מנהל המגזין לוקח על עצמו מספר תפקידים
על מנת לפצות על המחסור).

שאלה (דור ניסנהאוס):
אשמח לשמוע מה ניסית לעשות השנה ורצית לעשות ולא יצא.

תשובה (תמר ירון):
אני פעם ראשונה רצה לוועד והיו לי הרבה רעיונות לקדם.
קידמתי את המנגזין, יצרתי מקור יידע לניהול דוכן אמא"י.

דובר: מתן קליינמן
בתחילת השנה ניסינו לקדם פרויקט אומנות במסעדת יאמטויה בהוד השרון, אך עקב היענות חלושה
ומחסור בציורים, המסעדה המשיכה בכוחות עצמה את התערוכה.

מרצ'נדייז ארגוני לא התקדם בעקבות קושי לסגור את נושא זכויות היוצרים על המוצרים השונים.

ניהלתי את אירוע הטאנאבאטה ביפו.
היה קושי לעבוד מול האגודה לידידות יפן, עקב בקשותיהם הפתאומיות, אך האירוע עבר בהצלחה עם 2 הרצאות מוצלחות מצד יבגני קנטור (חדר מלא) ואורי מרקוביץ' (חדר מלא חלקית).

במסגרת תפקידי כמלווה הפקות מקור, ליוויתי את המחזמר "שתי טיפות של דם" שעלה בהארוקון 2015 והכל עבר בהצלחה. לכאמ"י 2015 לא היה מחזמר, אך להארוקון 2016 יהיה מחזמר מאת
Y Musical ולכאמ"י יהיה מחזמר נוסף. ישנה הפקה שלישית להארוקון 2017 שמתארגנת.
רועי רוט שמנהל את הפקות המקור ראוי לשבח על עבודתו.

גזברות:
נכנסתי בעת סיום הסיכום הכספי של שנה שעברה שנעשתה על ידי הגזבר הקודם
(אור פרלמן). הסיכום עבר בהצלחה והאגודה מרוצים.

ישנו מעבר בנק בעקבות מעברה של העמותה בנק.

בעקבות מעבר לבנייני האומה, ההוצאות גדלו וההכנסות גם (עליה בכמות המבקרים).
בעיקרון הארגון אמור להרוויח, אך להוציא עד ל-0 (לא לשמור). אך בעקבות הכסף שנשאר, ניתן להמשיך לעוד כנס בבנייני האומה.

שאלות

שאלה (ברק גולדיץ'):
האם במעבר לאגודה רשמית, יהיה ניתן לממן אנשי מקצוע?

תשובה (מתן קליינמן):
לארגון יש את הכסף הדרוש, אך זאת סוגיה שתעלה לדיון בת הקמת הארגון החדש.

שאלה (מור אורן):
תהיה מעוניין להמשיך בתפקיד (גזבר)?

תשובה (מתן קליינמן):
אכן, אני יוצא מהוועד ובמידה והוועד הבא יסכים (גזבר שמחוץ לוועד).
ציינתי לליאת (שחר קשתן) שאשמח להמשיך לעזור בסיכום הכספי שנמצא כרגע באמצע.

אני מרגיש שאם אשאר בוועד אהפוך לעציץ ואאכזב את בוחריי, לכן אני מעדיף לעבוד מחוץ לוועד.

הערות

דובר: איליה לזבניק
טנאבאטה נוהל על ידי האגודה לידידות יפן והתעוררו קשיים במהלך השת"פ,
אך מתן צלח אותם.

מסעדת ימאטויה עשו בעיות ודחו חלק מהציורים, מה שהקשה על לעמוד בדרישותיהם.

דובר: איליה לזבניק
פרויקט ספריה:
רוב השנה הפרויקט הוקפא בעקב מחסור בכוח אדם, בין אם כוח אדם שאחראי על סניפים,
לכוח אדם שישנע דברים, לבין פרסום.

היה לי חוסר זמינות (תפקיד היו"ר ועוד) וקושי לתקשר מול יבגני קנטור (מנהל הפרויקט), מה שמנע פתיחת סניפים חדשים. היה ניסיון לפתוח סניף בחולון, אך הייתה חוסר היענות. כמו כן, התקבלה בקשה מאנשי
קהילה לפתוח סניפים ברחובות וקריית עונו, אך גם בקשות אלו לא יצאו לפועל.

שאלה (מריה צליקוב):
כיצד פותחים סניף בספריה?

תשובה (איליה לזבניק):
פונים לספריה בבקשה לאישור עבור מדור (שטח) קטן שאליו יתרמו כרכי מנגה.

מנגה קפה:
השנה נפתח תא חדש בהוד השרון, התא משגשג ויש היענות ורצון להרחיב את הפעילות.
היה ויכוח בנושא זכויות יוצרים להקרנות, שמנע שיתוף פעולה של הארגון עם התא בנושא.
אורי מרקוביץ' היה מלווה התא ומנהל האירוע.
בפועל שאר התאים (תל אביב וירושלים) הפסיקו לתפקד.
בעבר היו מנהלים לתאים והרעיון גבה יחד עם פרישת המנהלים (עקב נוכחית מועטה של אנשים).
התא בהוד השרון משגשג בעקבות מנהלת המועדון שבנה אוהב אנימה.

שאלה (מור אורן):
למה לא היה פרסום בעמוד הפייסבוק או אתר הארגון לתא?

תשובה (איליה לזבניק):
זה אכן פספוס וההצעה לפרסם תועבר לוועד החדש.

הערה (יסמין שטריג'ווסקי):
התא רץ על ידי גרעין שמארגן פעילויות עצמאיות ואין לוחות זמנים קבועים.

הערה (יבגני קנטור):
הבעיה חוזרת לכך שישנו מחסור בניהול, פרסום, תקשורת מול קומיקאזה וקומיקס ירקות.
פרסום בקבוצה בפייסבוק יוצר גרעין ולא מביא אנשים חדשים.

הערה (איליה לזבניק):
אני יכול להבין את הקושי למנהלים כשלא מגיעים יותר מ-2 אנשים והרצון לקדם את התא גווע.

הערה (דני פייגלמן):
הניהול של תא לא טריוויאלי, צריך לקרוא מנגה כל חודש לצורך דיון, זה השקעה.

הערה (יסמין שטריג'ווסקי):
לבני 13 יש קושי עם אנגלית וקשה להם לקרוא ולהשלים. התא בהוד השרון מורכב ברובו מילדים, אני ואורי.

פרויקט התיכונים:
ניסיון להעביר הרצאות ברחבי הארץ (מאורגן על ידי אורי מרקוביץ'), זה ניסיון מוצלח אך לא מוצלח.
יש מספר תיכונים שמתעניינים ואורי מגיע ומעביר הרצאות. אם תופסים תיכון שאוהב את זה,
אז אפשר להמשיך. אם זאת, יש קושי לפנות לתיכונים רבים שלא מעוניינים.

פרויקט אוניברסיטאות:
חן וייס הביע רצון לקיים קשר עם תאי מנגה ואנימה באוניברסיטאות (דוגמת תל אביב וירושלים)
וליצור תאים במקומות שאין. בסופו של דבר לא יצא כלום.
הייתה פניה של חן לתא ירושלים, אך לא יצא כלום.

WCS (World Cosplay Summit):
(דובר: יבגני) נושא כאוב השנה.
היה רצון לערוך אירועים וסדנאות לקדם את קהילת הקוספליי לרמה העולמית.
על הנייר היו מספר סדנאות, אך הצוות לא פעל כל כך, לא הייתה יוזמה והפרויקט גווע.

זה הפרויקט היחיד שבו היה מנהל שלא מתוך הוועד (יבגני קנטור).
יבגני הביע אי שביעות רצון מהיענות החברי הקהילה הרלוונטיים לתחום הפרויקט ולאחר קשיי תפקוד מתמשכים של יותר משנה, המליץ לסגור את הפרויקט והגיש את התפטרותו.
אורי הציע למצוא מישהו אחר, אך לא מצא ועל כן הוחלט ברמת הועד להקפיא את הפרויקט אך לא לבטלו. לאור ההחלטה, הודיע כי יחפוף את מחליפו אם יימצא.

שאלה (הילה בגם):
למה צוות תכנים לא היה מעורב בפרויקט?
תשובה (יבגני קנטור):
הרצון היה ליצור תכנים מחוץ למסגרת מרצים מקצועיים.

הערה (ענן גיבסון):
יש צורך בארגון יציב שיפיק צוות בשביל ה-WCS. במידה והארגון יהיה עצמאי,
אני ממליצה לשנות את שם הפרויקט.

השם יצר ציפיות וקריטריונים מצד הצוות ואנשים ששמעו על הפרויקט מבחוץ, שהצוות הוקם על מנת להגיע ל-WCS כמטרת על, בעוד טיב הפרויקט היה לקדם את תחום הקוספליי ולא בהכרח
כרגע להצטרף ל-WCS.

שאלה (סתיו גיני):
למה לא נאמר לצוות הפרויקט שהפרויקט הוקפא?

תשובה (יבגני קנטור):
למה אני צריך לרדוף אחריכם ולעדכן, במקום שאתם תבררו ותשאלו?

הערה (איליה לזבניק):
יש אשמים מכל הצדדים. אין מניעה לחדש את הפרויקט בהמשך.

שאלה (בוריס רודמן):
איך מחדשים את הפרויקט?

תשובה (איליה לזבניק):
שולחים פנייה, יש הסבר מפורט על ממה מורכב הפרויקט, ופשוט ממשיכים.

תשובה (יבגני):
אשמח להעביר מקל מסודר, מבחינת ידע וחומרים, במידה ויימצא מנהל חדש לפרויקט ולחפוף אותו כנדרש.

פרויקט עם ערוץ 23:
היה פרויקט עם ערוץ 23 ומרכז שוסטר, שאורי מרקוביץ' וחן וייס השתתפו וגייסו מספר קוספלייריות.
זה אבן דרך בהסברה בתחום (הסרטון הועלה ליוטיוב של ערוץ 23, אך נראה שלא זמין יותר, עדיין מוקרן לעיתים בערוצים 22 ו-23).

אירוע הקרנה:
עוד אירוע שלא יצא לפועל.
הרעיון היה לקיים אירוע שיכלול הרצאה, אך ישנם חוסר באפשרויות לשריון סרט וחוסר יכולת לקיים את האירוע עם הרצאה.

היו דיבורים עם אור פרלמן וצוות תכנים, אך שום דבר לא יצא לפועל.

היה רעיון של שרון טורנר (עלה בעת דיון על הפרוטוקולים של הארגון), להחזיר סרטים שהוקרנו בעבר ויהיה ניסיון אולי לבצע זאת לחנוכה.

היה דיבור עם דורון פישלר (מרצה מקצועי מאתר עין הדג) להרצות, אך לבסוף לא יצא לפועל.

הקושי היה למצוא סרטים עם זכויות יוצרים מתוך המבחר הקיים.

האנאמי (גנים בוטניים בירושלים):
הם רצו לקיים אירוע שמשתלב עם הארוקון 2015, בשונה מהרגיל.

ביקשנו מהם לסדר מקום להסעות והם היו מאוד בעד.
אם זאת, בשל קצר בתקשורת הרעיון נפל בסופו של דבר.

צוות תרגום שנתי:
מההצלחה של צוות תכנים, ניסינו להקים צוות תרגום שנתי שבמהלך הכנסים יפעלו לתרגם סרטים שמוקרנים, אך הצוות לא כה תפקד והמלאכה נפלה על אורי ומספר מתנדבים (סרגיי יצחקוב, אור פרלמן ועוד).

הערה (אור פרלמן):
חשוב לציין כי הצוות קיבל את הסרטים לכאמ"י, כשבועיים לפני הכנס.

פעילים:
אורי מרקוביץ' לקח על עצמו את העבודה עם פעילים והצליח ליזום יותר מפגשים מקצועיים וחברתיים.
נוצרה הרגשה של הצלחה.

שאלה (מריה צליקוב):
האם חובה שיהיה אחראי פעילים מהוועד?

תשובה (איליה לזבניק):
זה לא חובה, אך הוא הקשר היחיד הישיר בין הוועד לפעילים ולכן עדיף שזה יבוא מהוועד.

ניוזלטר:
היה קושי לשלוח ולהפיץ לכולם מיילים, מבלי שהמיילים יגיעו לתיבת הספאם או לא יגיעו כלל.
תפוצת המייל הוזנחה קצת, אך עכשיו חזרנו להוציא כל חודש.

תוכנית עבודה:

הוכן תקציב שנתי לאגודה ותקציב לאישור הוועד הבא.

4. תקציב

דובר: איליה לזבניק

פירוט כספי נאמר לנוכחי האסיפה.

מוסד ללא מטרות רווח, מטרתו היא לא להרוויח כסף ולסיים שנה על מאזן של 0 ₪.
צריך כוח אדם כדי להרים פרויקטים ולהוציא כסף. בלי הוצאה, יהיה כסף חשבון ויתקבלו קנסות.

לא ניתן לעבוד עם ארגונים אחרים מבלי שיהיו ללא מטרות רווח.
על כן הקושי לקיים מגה כנסים או התאחדות עם ארגונים אחרים.

כל שנה יש רצון לעבוד עם אייקון, אך לא יוצא לפועל. אפילו אין זמן להקצות איש קשר,
כנ"ל לגבי עולמות.

היה תקציב למפגשי פעילים (לא רוצים לשבת על הכביש), על מנת לקיים מפגש שמכבד את הפעילים.
כמו כן, ישנה הקצאה להפקת מקור (עבור החזרים).
השאיפה היא להרים אירועים עם רווחים אפסיים, אלא אם יש פרויקטים ארוכי טווח (פרויקטים שזקוקים לתקציב שוטף לאורך כל השנה) שעליהם אפשר להכריז.

שאלה (דני פייגלמן):
אפשר לחסוך להשתתפות ב-WCS?

תשובה (איליה לזבניק):
הארגון על קרקע לא יציבה ולכן מעדיפים שלא לחסוך למשהו לא ידוע.

תשובה (יבגני קנטור):
לאגודה יש קרן שמקצה 10,000 ₪ לקידום עבודות של אנשים.
אירוע (WCS לדוגמה) לא יכול להיות פרויקט.

5. בחירות

מועמדים:

 1. אורי מרקוביץ'.
 2. תמר ירון.
 3. אמנון לוי.
 4. שרון טורנר.
 5. דרור טל.
 6. חן וייס.

נוכחים:

 1. תמר ירון.
 2. אמנון לוי.

חסרים:

 1. אורי מרקוביץ' (חו"ל).
 2. שרון טורנר (חו"ל).
 3. דרור טל.
 4. חן וייס (חו"ל).

הוקראו מצעי המועמדים.

נבחרי הבחירות:

 1. אורי מרקוביץ'.
 2. תמר ירון.
 3. אמנון לוי.
 4. שרון טורנר.
 5. חן וייס.