בעת פתיחת האסיפה הכללית בשעה 18:00 נכחו 3 חברי עמותה. עד השעה 18:30 נכחו 7 חברי עמותה והאסיפה פוזרה במטרה לכנסה מחדש בשעה 19:00 ע"פ התקנון. בשעה 19:00 כונסה מחדש האסיפה.

נוכחים: 14 איש כולל 5 מחברי הועד המכהן (אורי מרקוביץ', יוני לינדר, אמנון לוי, דני פייגלמן, תמר ירון), עם ייפוי כוח הניתן ע"י אלה ברוך המתייחס לכל ההצבעות באסיפה ולכן 15 קולות מתוך 227 חברי העמותה.

בפתיחת האסיפה הוצע ע"פ התקנון אורי מרקוביץ' יו"ר הועד המנהל כיו"ר האסיפה – אין התנגדות.
הוצע יוני לינדר מזכיר הועד כמזכיר האסיפה – אין התנגדות.

 

1. הצבעות על סעיפי התקנון

סעיפי התקנון המתוקנים כפי שמפורטים בנספח הובאו להצבעת האסיפה.

הצבעה על סעיף 1 -15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 2 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 3 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 4 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 5 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 6 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 7 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 8 – 9 בעד, 5 נגד, 1 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 9 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 10 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 11 – 13 בעד, 0 נגד, 2 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

דובר: יבגני קנטור

מעלה את הנקודה שזה מכוסה בכל מקרה בתהליך קבלת הרשאה לתרומות ולכן לא נחוץ ואף עלול להיות בעייתי לקבלת מעמד חוקי.

הצבעה על סעיף 12 – 3 בעד, 8 נגד, 5 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה נדחתה

דובר: יבגני קנטור

מעלה את הנקודה שזה מכוסה בכל מקרה בתהליך קבלת הרשאה לתרומות ולכן לא נחוץ ואף עלול להיות בעייתי לקבלת מעמד חוקי.

הצבעה על סעיף 13 – 1 בעד, 14 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה נדחתה

דובר: יבגני קנטור

מעלה את הנקודה שהקריאה של הסעיף נראית כמו שהרווחים עוברים אלינו כארגון ולא אל האנשים שתרמנו אליהם למטרת קבלת התרומות. בנוסף לא בטוח שיש צורך לציין את מטרת התרומה בכלל, ושוב טוען שזה מכוסה בכל מקרה בתהליך קבלת ההרשאה לתרומות.

הצבעה על סעיף 14 – 13 בעד, 0 נגד, 2 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 15 – 4 בעד, 2 נגד, 9 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

דובר: יבגני קנטור

מעלה את הנקודה שהוא די חסר משמעות, ולא נחוץ ועלול להפיל אותנו ברשם.

יבגני קנטור מבקש לבצע הצבעה חוזרת על סעיף 8, מכיוון שלדעתו לאחר הקראה של כל מטרות העמותה הוא מושם בפרספקטיבה אחרת.

על סעיף 8 התבצעה הצבעה נוספת באישור האסיפה – 3 בעד, 7 נגד, 5 נמנע, סה"כ 15 קולות – ההצעה נדחתה, וההחלטה הקודמת בנושא בפרוטוקול זה מתבטלת.

הצבעה על סעיף 16 – 5 בעד, 7 נגד, 3 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה נדחתה

דובר: יבגני קנטור

טוען שהניסוח של "לרבות על ידי התקשרות עם עובדים, אנשים ומוסדות שאינם חברי העמותה" הוא בעייתי כי הוא מרמז על רצון ואפשרות העמותה להחזיק עובדים ואין לאסיפה הכללית רצון לתמוך בלאפשר מהלך שכזה.

הצבעה על סעיף 18 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

טרם הצבעה על סעיף 19 יצא מהחדר אחד מהנוכחים, וחזר לאחריה אך לפני ההצבעה על סעיף 23.

הצבעה על סעיף 19 – 14 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 14 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 23 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 24 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 26 – 5 בעד, 4 נגד, 6 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

דובר: יבגני קנטור

טוען שלפי סעיף זה חבר רשאי להצביע פעמיים מה שעומד בסתירה לסעיף אחר בתקנון, ובנוסף שלא מכריח הצבעה על פי כתב ההצבעה של החבר ש"מצביע פעמיים".

הצבעה על סעיף 27 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.
הצבעה על סעיף 29 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.
הצבעה על סעיף 30 – 12 בעד, 0 נגד, 3 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.
הצבעה על סעיף 31 – 4 בעד, 5 נגד, 6 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה נדחתה

דובר: אורי מרקוביץ'

ההתנגדות לתיקון זה הינה עקרונית ולא ניסוחית – האסיפה מעדיפה שיהיה היו"ר הנבחר מחויב בתקנון להצהיר על רצונו להיות יו"ר במהלך הבחירות, כדי לאפשר לאנשים להצביע נגד מועמד אשר הציע את עצמו כיו"ר בו אינם תומכים לתפקיד.

הצבעה על סעיף 32 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 35 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 39 – 1 בעד, 14 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה נדחתה

דובר: אמנון לוי

בעוד שניתן לקרוא את הניסוח כמו שאנו רוצים, זוהי אינה האינטרפרטציה היחידה. הניסוח ככתוב יכול להיות מובן כ"כל מורשי החתימה יחדיו, ביחד עם חותמת העמותה, נחוצים על מנת לחתום על כל עניין אשר הם מורשי החתימה עבורו", בעוד שהמטרה היא שהועד יוכל להחליט לכל נושא כמה מורשי חתימה יהיו נחוצים עבורו והאם בכלל צריך את חותמת הארגון. למשל על חוזים של הארגון מספיק מורשה חתימה אחד מהועד, בעוד שעבור הבנק אנו רוצים רק שני מורשי חתימה של חשבון הבנק יחדיו פלוס החותמת.

הצבעה על סעיף 41 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הצבעה על סעיף 43 – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים, סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

עקב העובדה שהיו מספר סעיפים חדשים בתקנון שלא התקבלו, יוני לינדר מעלה מול האסיפה את ההצעה להרשות לועד לשנות מספרי סעיפים בתקנון המוצע כראות נפשם על מנת להתאים למטרת התיקונים המקורית ולא להזדקק לאישור נוסף של האסיפה הכללית על כל שינוי מספור הנובע מסעיפים חסרים. באישור האסיפה התקיימה הצבעה – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים – ההצעה התקבלה.

 

2. בחירות לחבר ועד שביעי

דובר: אורי מרקוביץ'

ועד אמא"י מציג את סם (סמדר) דניאל, מספר חבר 15, כמועמדת לבחירות לחבר ועד שביעי בהתבסס על סעיף 16 תת סעיף 6 של התקנון הקיים, על פיו בועד יכהנו עד שבעה חברים (כאשר כעת מכהנים שישה בלבד).
לועדת הבחירות הציעו עצמם יבגני קנטור ועופר מוסטיגמן. התקיימה הצבעה על הצעתם לתפקיד – 15 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים – סה"כ 15 קולות – ההצעה התקבלה.

הנוכחים הצביעו באופן חשאי. ועדת הבחירות הכריזה על התוצאות – סם (סמדר) דניאל נבחרה לכהן כחברה בועד אמא"י.

הישיבה נסגרה.

 

3. נספחים

  1. תקנון שעלה להצבעה
  2. התקנון שעלה להצבעה עם השינויים מסומנים – מומלץ לפתיחה בתוכנת Microsoft Word או בעזרת Google Drive.