ישיבת חפיפה ועד אמאי 2022 נובמבר (13.11.2022)

נוכחים: אורי מרקוביץ', יוני לינדר, אופיר לוטן, ליאן לביא, יונתן קדוש

1. נהלי הועד

מעדכן: אורי
מטרת ישיבת החפיפה היא שהועד היוצא יעביר תפקידים באופן רשמי לועד הנכנס.

אורי מסביר ראשית את הנהלים הארגוניים. לאחר ההסבר הועד יצביע האם הוא מעוניין לקחת על עצמו נהלים אלו.

 

ישיבות הועד מתנהלות על פי נוהל באופן חודשי, אך זה לא מעוגן בתקנון. 

לפי התקנון בישיבת ועד רוב קולות רגיל קובע בכל הצבעה, וכאמור היו"ר רשאי להכריע.

ישיבת ועד יכולה להיפתח רק אם יש לפחות 4 חברי ועד בישיבה, למרות שיכולה להתקיים ישיבה נדחית שבוע לאחר מכן רק עם 2 חברי ועד אם במועד הישיבה לא היו לפחות 4.

מאיתנו מצופה לסגור את כל נושאי הישיבה עד 48 שעות לפני על מנת לפרסם בקבוצת הפעילים עם תאריך הישיבה, וכמובן על מנת לוודא שהועד מודע לנושאים שיעלו טרם הישיבה.
אפשר להוסיף נושאים בתיאום מול היו"ר. יהיה שרשור מיילי בו נרשום נושאים נוספים ונוכל להעלות שאלות לגבי נושאים חדשים.
לישיבות ניתן ואף רצוי להזמין אורחים הנוגעים לדיונים הנידונים בה על מנת לקדם שקיפות ולוודא מעורבות של גורמים מקצועיים בארגון.

היו"ר הוא זה שמאשר את הגעת האורחים.
היו"ר מנהל את הישיבה.

החלטות במייל

אופן החלטת ההחלטות במייל – הצבעות במייל עוברות רק אם אין מתנגדים להצבעה, ויש מספר קולות בעד של לפחות אחד פחות מחברי הועד כפי שנבחרו בבחירות בתחילת הקדנציה.


החלטות בישיבות טלפוניות:
ישיבות טלפוניות – יהיה מותר לעשות ישיבה טלפונית כאשר לפחות אחד פחות ממספר חברי הועד שנבחרו בבחירות חייבים להיות נוכחים, כשהחלטות עוברות ברוב מוחלט. היו״ר רשאי לקבוע דדליין להצבעה זו, מי שלא הצביע עד אז נחשב כנמנע.
שיחות טלפוניות מתרחשות במידה ואין הסכמה בשרשור במייל או במקרים דחופים.
יו"ר הועד הוא האדם שמזמן את כינוס הישיבה הטלפונית.

ישיבות לא מן המניין:
ישיבה שלא מן המניין היא ישיבה על נושא שארוך מדי לדון בו בישיבה החודשית הקבועה.
סוג נוסף הוא כאשר יש נושא חירום. במקרה כזה מזמנים ישיבה תוך זמן אותו היו"ר יקבע ולא קצר יותר משבוע והנוכחות היא מינימום 4 חברי ועד. מקרה חירום לדוגמא: דיוני תקציב דחופים לכנס.
אם זו ישיבה שמעבירים בה החלטות – חובה שיהיו בה 4 חברי ועד על מנת שהיא תהיה ישיבת ועד רשמית.
יו"ר הועד הוא האדם שמזמן גם את הישיבות שלא מן המניין.

נוהל עדכונים שוטפים:
מדובר בנושא האחרון והקבוע בישיבות – הזמן לדבר על מה שמתרחש בצוותים והפרוייקטים המלווים על מנת שכל הועד יהיה על אותו הקו ויהיה מיודע בהתקדמות של הצוותים והפרוייקטים. ניצור רשימה מסודרת של הצוותים והפרוייקטים ונתחיל לעדכן אותם לפי הרשימה ונעדכן לפי הצורך. במידה והישיבה הייתה ארוכה ולא היה זמן לכל הצוותים והפרוייקטים – הצוותים והפרוייקטים שדובר עליהם יעברו לתחתית הרשימה.
חשוב שעד יום לפני הישיבה לכל חבר ועד כבר יהיה עדכון מכל הצוותים אותם הוא מלווה.
אם העדכונים ניתנו בעריכת הפרוטוקול ולא בתאריך הישיבה, על הועד לוודא שהעדכונים נכונים ליום הישיבה ולא לאחריה (למשל לא לעדכן על החלטות צוותיות שנעשו אחרי יום הישיבה אך לפני העריכה הזו).


מתקיימת הצבעה על נהלי הישיבות כרשום למעלה: ההצבעה עברה פה אחד.

2. חפיפת הועד הנכנס

מעדכן: אורי

 

אורי פותח ואומר שמרגע זה "כולנו חברי ועד" – לכל דבר שאנחנו אומרים יש משמעות לארגון, אנחנו מייצגים את הארגון, גם מבחינה חוקית, ועלינו להיות מודעים לזה. בקבוצת הפעילים הועד יותר חופשי להביע דעות ומטרתה לקרב בין מתנדבינו אלינו, ולכן עמדת הועד היא שחברי ועד בפעילים מדברים בשם עצמם ולא בשם הועד. על אף זאת, עלינו להיות שם ממלכתיים, אנחנו עדיין חברי ועד. יוני מוסיפה – בקבוצת הפעילים במובן מסוים כל הדיונים הם אחד עם כולם, אפילו בתתי שרשורים, ועלינו להיות מודעים שמילותינו מייצגות יותר מרק את עצמנו ואת הדיון הספציפי – הרבה מהקוראים יבינו אותן במובן מסוים כעמדה ארגונית.

 

הפעילים – יוני מפרטת שהפעילים עצמם הם קבוצת אנשים בפייסבוק שכל מתנדב בארגון שהתנדב בשנה האחרונה זכאי לכניסה אליה (פרט למרצים ומתנדבים מן המניין בכנסים הגדולים, שעליהם להתנדב פעמיים באותה שנה). מטרתה להפגיש את הועד והמתנדבים בגובה העיניים. מעמד הפעיל מחזיק ל-3 שנים. האחראים בארגון על תחזוק הפעילים הם צוות כוח אדם, ומצופה שצוותים ואירועים עם אנשים שזכאים למעמד זה יפנו אליהם ויציעו להם אותו.

 

בנוגע לפרוטוקולים של ישיבות הועד והאסיפות הכלליות, אורי מפרט שישנם שלושה פרוטוקולים: הפרוטוקול הפנימי שחשוף רק לועד ולועדת הביקורת, הפרוטוקול הציבורי בו אין מספרים כספיים או מידע הנוגע לצנעת הפרט או לעיתים תכניות שעוד בשלבי תכנון ואינן ודאיות, והפרוטוקול שמפורסם בפעילים בו כן מפורסמים מספרים כספיים.

מה שנאמר בישיבת הועד אינו פומבי באופן כללי מעבר למה שמפורסם בפרוטוקול, עדיף לא לדבר על נושאים שלא פורסמו עדיין עם אנשים שאינם רלוונטיים לאותו עניין באופן ספציפי.

לו"ז פרסום הפרוטוקולים: בסופ"ש אחרי הישיבה המזכיר מוציא אותו לעריכה של חברי הועד, במהלך אותו שבוע אם היו אורחים הם מקבלים את החלק שבו הם נכחו בישיבה לעריכתם, ובסופ"ש השלישי לאחר הישיבה על הפרוטוקול לצאת לפרסום.

סגל ארגוני – רשימת הסגל הארגוני מתעדכנת פעם בחצי שנה, בינואר וביולי, ויש להם הטבות – כניסה חינם לכנסים הגדולים ו-40 ש"ח הנחה לכניסה לאירוע בודד אחר במהלך כל חצי קדנציה. יש לציין שבקדנצית 2020-2021 הטבות אלו בוטלו כדי לאזן את התקציב, ועל הועד יהיה להתדיין על הנושא באישור התקציב לקדנציה זו.

 

מורשי חתימה – מורשי החתימה הם האנשים שרשאים לאשר העברות כספים מול הבנק, הליך שדורש אישור של שני אנשים וחותמת הארגון. יש כרגע ארבעה, אורי מרקוביץ', יוני לינדר, לירון אפריאט ותומר שלו. ברצוננו להחליף את לירון אפריאט ותומר שלו אשר לא נמצאים בועד הנכנס או ביוצא.

הצבעה על רשימת מורשי החתימה הבאה: אורי מרקוביץ', יוני לינדר, אופיר לוטן, ליאן לביא עבר פה אחד.

 

חתימה על חוזים – לפי החלטת ועד קודמת, כל חבר ועד רשאי לחתום על חוזים שמחייבים את הארגון כל עוד הוא חותם ביחד עם החותמת הארגונית והחוזה אינו מעל כמות כסף מסוימת שמעליה צריך חתימה של שני מורשי חתימה כרגיל.

 

עד תחילת ינואר עלינו לאשר תכנית עבודה ותקציב לקדנציה, כשטיוטה ראשונית תהיה בדצמבר.

 

3. הצגת וחלוקת תפקידים

מעדכן: דיון כללי

חפיפות והעברות תפקיד:

 

ליווי צוות מש"י (מיתוג, שיווק ויחסי ציבור) – אופיר

הצוות אחראי על האתר, פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם, טוויטר, מדיות חברתיות בכללי. הצוות גם עוזר לצוותי השיווק הכנסיים. הצוות יחסית מנהל את עצמו בעצמאיות תחת הא' שרון טורנר, ויש נהלי פניה מסודרים במייל של הועד – מומלץ להודיע גם למלווה הצוות בעת פניה לצוות.

אופיר מעוניינת ללוות את הצוות – אין התנגדות.

 

מזכירות – יוני

אחראי על כתיבת הפרוטוקולים של ישיבות הארגון כפי שתואר לעיל. הישיבות בדכ מוקלטות, לשימוש פנימי בלבד, ונמחקות בסוף הקדנציה. הפרוטוקלים נשלחים לועד ולאורחים לעריכה, ואז נשלחים לפרסום על ידי המזכיר. המזכיר גם מאחל מסורתית ימי הולדת באופן חודשי בקבוצת הפעילים. בנוסף המזכיר קובע תאריך ופותח שרשור נושאים לישיבה.

יוני מעוניינת לקחת את התפקיד – אין התנגדות.

 

ליווי צוות קש"ח – אורי

הצוות במצב תחזוקה עקב הקורונה, פעיל בעיקר בשמירת קשר עם שגרירות יפן בישראל כרגע. הצוות אחראי על כל הקשרים עם חו״ל, בין השאר הבאת אורחים, ולכן במצב התקציבי והעולמי הנוכחי עושה פחות פעילות. הצוות מנוהל עי סם דניאל.

אורי מעוניין ללוות את הצוות – אין התנגדות.

 

צוות שימור ידע – יונתן

צוות חשוב שכרגע לא מקיים פעילות כי הצוות פרש. הצוות אמור ליצור ארכיון ידע לחפיפות אנשים בצוותים, נהלים ועוד. אין התקדמות משמעותית בנושא זה מעבר להקמת תשתית. בנוסף לכך יש חברת צוות אחת שאוספת יצירות מכנסי ואירועי עבר כדי לשמר אותם לשימור ושימוש עתידי – להב חדד. ליווי הצוות ידרוש עבודה כי מעשית אין צוות – צריך גם לגייס וגם לוודא שימור.

יונתן מעוניין ללוות את הצוות – אין התנגדות

 

צוות הספריה – יונתן

פרויקט שמחלק מנגות לספריות שונות בארץ שעובדות איתנו, בהן גם לעיתים מאורגנים אירועי תוכן. המנגות עצמן חלקן נתרמות לנו והשאר נקנות ע"י הארגון. הפרוייקט מנוהל ע"י יונתן קדוש לאחר פרישת דרור טל בקדנציה הקודמת.

יונתן מעוניין ללוות את הצוות – אין התנגדות

 

צוות כוח אדם – אורי

הצוות מקיים אירועים לפעילים בארגון ולסגל לגיבוש, מקיים משובים וביקורות על כל פעילות ואנשי הארגון, ומנהל את החברות בקבוצת הפעילים. 

אורי מעוניין ללוות את הצוות – אין התנגדות.

 

אחראי תיבת הדואר – אורי

בודק את תיבת הדואר הארגונית מדי שבוע-שבועיים.

אורי מעוניין לקחת את התפקיד – אין התנגדות

 

מחסן – לווה ע"י תמר

איגור ספרונוב מנהל את המחסן הארגוני ומתחזק רשימת מלאי שזמינה לנו בועד. הוא עושה עבודה מצוינת ואקטיבית.

יונתן מעוניין ללוות את הצוות – אין התנגדות.

 

צוות מוזיקה יפנית – אורי

מנוהל על ידי גל פרי וגיא תמיר. מקיימים בדכ תחרויות שירה בכנסים, אירועי קראוקה, ועוזרים לסידור פלייליסט למסיבות ושאר אירועים הדורשים ייעוץ מוזיקלי.

אורי מעוניין ללוות את הצוות – אין התנגדות.

 

צוות תלתן – אופיר

הצוות התפרק בקדנציה האחרונה.

 

צוות תכנים – לווה ע"י סוניה

צוות שאחראי על ליווי תכני הארגון לאורך השנה שאינם קשורים ישירות לאירוע אחר. המקור הראשון בארגון לפניות להבאת תכנים לאירועים. גם אחראי לארגן אירועים לאורך השנה, למשל מארגן אירועי הרצאות בבר לבל-אפ. בפועל הרבה מהצוות עסוק או בחיים האישיים או כסגל בכנסים גדולים – צוות שיצטרך יכולת דחיפה מצד הליווי. מנוהל ע"י מיה שראל.

אופיר מעוניינת ללוות את הצוות – אין התנגדות.

 

צוות קשרי פנים – ליאן ואופיר

צוות שפונה לעסקים חיצוניים לספונסרשיפ ושיתופי פעולה איתנו, כמו גם שיתופי פעולה עם עסקים שפונים אלינו. כרגע אין צוות – לליווי צריך טאץ׳ שיווקי ויכולת לגייס מישהו שימשיך את עבודת הצוות לאורך השנה. 

אופיר וליאן מעוניינות ללוות את הצוות ביחד, כאשר אופיר אחראית על שיתופי פעולה הקשורים בתוכן, וליאן בשיתופי פעולה כלכליים (ספונסרים) – אין התנגדות.

 

צוות טכני – לווה ע"י תמר

הצוות עסק השנה בבניית אתר אמא״י חדש ובניית תשתית למועדון חברי אמא״י בתשלום, והפרוייקטים הללו טרם הסתיימו. הצוות גם עוזר ומייעץ לאירועים וכנסים בניהול טכני ושומר הרבה מהידע הטכני הארגוני. רוב הצוות פרש הקדנציה ונותר בעיקר החלק של מועדון החברים.

אורי מציע שאפשר לפרק את הצוות כי הוא לא מטפל בתחומי אחריות פרט למועדון כרגע – אין התנגדות.

 

מועדון חברים – לווה ע"י תמר

החלק של צוות טכני שהוא התשתית למועדון חברי אמא״י. אנחנו מעוניינים להפריד אותו מצוות טכני.

אופיר מעוניינת ללוות את הצוות – אין התנגדות.

 

צוות הפקות מקור – אופיר

הצוות מלווה ותומך בהפקות מקור בקהילה כמו ג׳אנקן מיוזיקל. אין לו כרגע חברי צוות, אופיר ניהלה אותו השנה.

אופיר מעוניינת ללוות את הצוות – אין התנגדות.

 

גזברות – יוני

תפקיד הגזברית הוא לנהל את הבירוקרטיה הכספית של הארגון. זה לא אומר לעשות את ההחלטות על הכסף אלא לוודא שכל העניינים הכספיים רשומים ומתועדים כראוי. את כל הפרטים האלה צריך להגיש למנהלת החשבונות שלנו שמעבירה אותו לרואה החשבון שמייצר את הדו"ח הכספי השנתי.

במילים אחרות התפקיד הוא שמירה על התנהלות נכונה ומתועדת כספית של הארגון ועבודה מול רואה החשבון על מנת לשמור על התנהלות זו.

יוני מעוניינת לקחת את התפקיד – אין התנגדות.

 

ליווי הייעוץ המשפטי ורשם העמותות – יוני

רשם העמותות – נוגע להגשת כל הבירוקרטיה הרלוונטית לרשם העמותות, מה שאומר בעיקר הגשת פרוטוקולים דרך האתר שלהם על החלטות שהתקיימו, בדרך כלל באסיפה הכללית ולעיתים בעוד החלטות שדורשות דיווח.

ליווי ייעוץ משפטי – נקודת הקשר לעבודה מול משרד העו"ד שאנו עובדים איתן. בדיקות משפטיות לא צריכות לעבור דרך מחזיק.ת תפקיד זה בהכרח, אבל מצופה שהקשר הראשוני יווצר דרכם. הכרה טובה של תקנון הארגון היא כמובן יתרון כי יש שאלות שאפשר לענות עליהן מיד בלי אפילו להגיע לעו"ד.

יוני מעוניינת לקחת את התפקיד – אין התנגדות.

 

דובר הארגון – אורי

אחראי על ניסוח ההודעות שיוצאות בשם הועד לציבור. זה לא אומר שרק הוא מחליט מה יכתב בהן – הדובר מעביר את ההודעה לועד טרם הפרסום, ואז למש"י למעבר שלהם. מסורתית היו"ר מחזיק בתפקיד זה. אורי רוצה השנה להציע את התפקיד לאופיר. ליאן מסכימה שהגיוני שמלוות מש״י תיקח את התפקיד.

אופיר מעוניינת לקחת את התפקיד – אין התנגדות.

 

ליווי צוות מרחב בטוח – אורי

הצוות אחראי על מרחב בטוח ומניעת הטרדות מיניות בארגון. נמצא גם הוא באופן מסורתי תחת היו"ר מטעמי צנעת הפרט והרגישות של העניין. 

אורי מעוניין לקחת את התפקיד – אין התנגדות.

 

ליווי צוות קוספליי – ליאן

הצוות אחראי על תחום הקוספליי בארגון – מקור ראשון לפניה למציאת צוות קוספליי לאירועים, ועוזר עם שיפורי תקנון לתחרויות הכנסיות ועם אירועים קטנים הנוגעים לקוספליי. ההחלטה לגבי צוות קוספליי בזמנו הייתה גם שיהיה נציג צוות קוספליי ארגוני בכל צוות קוספליי כנסי. 

ליאן מעוניינת ללוות את הצוות – אין התנגדות.

 

ליווי פרויקט המנגה קפה – אורי

מפגשי דיון דו-שבועיים בזום על סדרות מנגה. אורי מנהל אותו כרגע, יש בסיס של 10-20 שמגיעים. 

אורי מעוניין ללוות את הצוות – אין התנגדות.

 

ליווי צוות דיסקורד – אורי

צוות נפרד ממש"י מכיוון שמדובר לא רק בפרסום אלא ברשת חברתית שדורשת מודרציה פעילה. יש לצוות נציג בצוות מש"י כדי להעביר פרסומים.

אורי מעוניין ללוות את הצוות – אין התנגדות. 

 

צוות אתרים שנתי – אורי

הוקם כדי לנהל אתרי כנסים בעיקר, מנוהל עי אודליה יחיאל. כולל 2 סניורים ו2 ג׳וניורים כדי גם לטפל באתרי הכנסים וגם להמשיך ללמד אנשים חדשים להשתמש בתשתית שלהם, בתחום הטכני ובתחום התוכן של האתרים.

אורי מעוניין ללוות את הצוות – אין התנגדות.

 

צוות דוכנים שנתי – אורי

הוקם השנה. מנוהל ע״י לי-און סונג, מטפל בענייני דוכנים שהם לא רק נוגעים לכנס ספציפי, תקנונים ושמור ידע.

אורי מעוניין ללוות את הצוות – אין התנגדות.

 

צוות עיצוב שנתי – אופיר

הוקם הקדנציה, מנוהל ע״י סם דניאל ומעיין אלבז, מטפל בענייני עיצוב לאורך כל הקדנציה.

אופיר מעוניינת ללוות את הצוות – אין התנגדות.

 

חלוקת התפקידים:

אורי:

יו"ר הארגון

מלווה צוות מרחב בטוח

מלווה צוות מוזיקה יפנית

מלווה צוות קש"ח

מלווה פרויקט המנגה קפה

אחראי תיבת דואר

מלווה צוות דיסקורד

מלווה צוות אתרים שנתי

מלווה כח אדם

מלווה צוות דוכנים שנתי

מנהל אנימאטסורי

מלווה הארוקון

 

יוני:

גזברית הועד

מלוות הייעוץ המשפטי ורשם העמותות

מזכירת הועד

 

ליאן:

מלוות צוות קשרי פנים

מלוות צוות קוספליי

מנהלת הארוקון

מלוות אנימאטסורי

 

אופיר:

דוברת הארגון

מלוות צוות מש"י

מלוות צוות הפקות מקור

מלוות צוות קשרי פנים

מלוות צוות תכנים

מלוות צוות עיצוב שנתי

מלוות צוות מערכת מועדון החברים

 

יונתן:

מלווה צוות שימור ידע

מלווה פרויקט הספריה

מלוות צוות מחסן

 

הועד הסכים לחלוקת תפקידים זו בין חבריו.

4. הארוקון 2023

מעדכנת: ליאן

אורי מציע עצמו למלווה הארוקון – אין התנגדות.

רוב הסגל עומד, החוסרים שנותרו בסגל הם – כמה ע׳ים, צוות אתר, מרחב בטוח (שנמצאים בתהליכי גיוס).

הכנס והסגל עובדים על השגת ספונסרים לכנס.

5. אנימאטסורי 2023

מעדכן: אורי

ליאן מציעה עצמה למלוות אנימאטסורי – אין התנגדות.

אורי גייס ע׳ מנהל לכנס ויתחיל הכנות איתו החודש.

6. צוות הפקות מקור

מעדכנת: אופיר

אופיר חושבת שהפקות מקור צריך להיות תפקיד תחת צוות תכנים ולא צוות נפרד, ושזה לא היה כך בעיקר כי צוות הפקות מקור קדם לצוות תכנים שנתי. אופיר מעלה את ההצעה להצבעה – אין התנגדות.

7. פניה מסינמטק הילדים בחולון

מעדכנת: אופיר

מנהל סינמטק הילדים בחולון פנה אלינו ברעיון להרמת מועדון אנימה חודשי, עם כיוון להקרנה פעם בחודש, לא לילדים. אופיר הציעה עזרה מאיתנו בתרגום לעברית, הם יטפלו בהבאת הסרטים, הם הציעו גם חלוקת רווחים איתנו. אופיר העבירה רשימת סרטים כאופציות. הכוונה היא פחות סרטי שונן-אקשן אבל עדיין סרטים פופולריים.

 

לי-און סונג, א׳ צוות דוכנים שנתי, הצטרפה לישיבה.

8. צוות דוכנים שנתי

מעדכנת: לי-און

לי-און רוצה להעלות לדיון את הגדרת דוכן צייר. בכנס האחרון הייתה מישהי שרקמה על סוודרים שאושרה לדוכן ומישהי שחרטה ביד על עץ דמויות שיצרה, מה שלא נופל כרגע תחת ההגדרה בתקנון אך אושר לאותו כנס. נאמר להן שאולי בכנס הבא זה לא יאושר – לי-און חושבת שזו לא דרך טובה לעבוד מול דוכנים ורוצה פתרון אחר.

ללי-און יש שתי הצעות אלטרנטיביות למצב הקיים לאחר דיונים עם כנען בן-חור שהייתה א' דוכנים בכנסים בתקופה האחרונה גם כן:

אחד – לא תהיה הגדרה של מה זה אמן, ודוכנים יוכלו לבקש להקים שולחן בשדרת האמנים בעת ההרשמה לדוכנים. המחיר יהיה נמוך יותר מבאיזור המסחרי אבל גבוה יותר משהוא כרגע בשדרת האמנים. יהיה צריך להגדיר מחדש את הקדימות של המקומות שם, על בסיס אחר מאשר מה זה אמן כמו שיש כרגע. 

אופציה שניה היא לשמור על הסבסוד ולתת הגדרה מדויקת יותר של מה זה דוכן אמן. לי-און מציעה שהשאלה  המנחה תהיה האם קונים את האמנות או מוצר שיש עליו את האמנות.

ליאן מציינת שהאופציה השניה נשמעת לה יותר מוצלחת, אך מרתיעה שבעיניה הגדרה יותר חזקה לא "תציל" אותנו מדוכנים שימצאו בה פרצות. ליאן סבורה שראוי להרחיב את ההגדרה ביחס למצב הנוכחי, ולי-און מסכימה – המטרה היא להרחיב את ההגדרה כדי לתפוס מה שאנחנו כן רוצים לסבסד ואנחנו לא תופסים כרגע כדי להוריד ממקרי הקצה שדורשים שיקול דעת כנסי כל פעם מחדש.

אורי רוצה להציג רקע לנושא – לאחר כמה שנות פעילות של הארגון הוחלט שמי שמוכרים יותר מוצרי אנימה מקבלים הנחה על מחיר הדוכן. מנקודה מסוימת החלטנו שננסה לקדם ציור בסגנון אנימה ומנגה ויצרנו את מעמד דוכן הצייר וסמטת האמנים, להם אנחנו נותנים מחיר נמוך בהרבה אך הגבלה בגודל הדוכן.

 

אורי מוסיף שחלק מהרציונל לסמטת האמנים הוא לתת מקום לאמנים שלא בהכרח יכולים להקים דוכן מסחרי, והרבה מוצרים שבעייתיים לפי ההגדרה הנוכחית הם כאלה שעולה מספיק כסף לייצר אותם כדי להניח שיש להם מספיק כסף להקים דוכן מסחרי. ליאן ולי-און מסכימות, ומוסיפות שיש דוכנים מסחריים שמבקשים מיקום קרוב לסמטת האמנים במיוחד.

 

לי-און תשלח לועד ניסוח במייל בשבוע הקרוב לדיון ואישור.

 

לי-און רוצה להעלות נושא נוסף – היה דוכן של צומת ספרים, ולי-און רוצה להתדיין על הבאה של דוכנים מאוד גדולים לכנס. ליאן מציינת שמדובר בהחלטה של מנהל כנס, לא החלטה ועדית, וזה הקונטקסט בו רלוונטי להעלות את הנושא.

 

לי-און עזבה את הישיבה. 

 

קאט, א׳ מרחב בטוח, הצטרפה לישיבה.

9. מרחב בטוח

מעדכן: אורי

התקיימה ישיבת סיכום של אנימאטסורי בנוכחות ההנהלה וצוות מרחב בטוח. ישנם כמה החלטות מרחב בטוח הנוגעות לאירועים ספציפיים מהכנס. ההחלטות מצונזרות מטעמי צנעת הפרט.

 

לועד אין התנגדויות להחלטות הללו.

 

קאט עזבה את הישיבה.

10. תכנית עבודה ותקציב 2022-2023

מעדכן: אורי

עד סוף החודש יש לאשר את תכנית העבודה עם כל הצוותים ולוודא שהעבירו את כל בקשות התקציב שלהם.

11. צוות עיצוב שנתי

מעדכנת: אופיר

לאחר פיילוט שימוש בשירות canva שהיו לו תוצאות טובות מאוד. אנחנו מעוניינים לרכוש מנוי שנתי. הועד מצביע – אושר פה אחד.

12. הקרנת מעריצים ביס פלאנט

מעדכנת: אופיר

אנחנו עושים הקרנת מעריצים של וואן פיס רד עם יס פלאנט, הם לא יפרסמו אותה אלא רק אנחנו, נעשה שם אירוע פתיחה קצר של 10 דק, בתקווה אירוע טריוויה קצר. אנחנו רוצים לעשות פרס לזוכה. אופיר מבקשת תקציב קטן – אושר פה אחד.

13. צוות קוספליי שנתי

מעדכנת: ליאן

אופיר אבן צור הוא כעת ראש הצוות לאחר שדפנה מירוצ׳ניקוב פרשה עקב חוסר זמן. הצוות עובד יפה כרגע. מתוכנן אירוע שוק בדים בדצמבר.

14. פרויקט הספריה

מעדכן: יונתן

כל המנגות מהמחסן הופצו. יונתן לא בטוח כמה הפרויקט חשוב, הרי מנגות מופיעות בכל מיני חנויות ספרים כיום; ליונתן אין כיוון ספציפי בראש להמשך קידום הפרויקט, הוא ממליץ לחשוב על הנושא.

15. שת"פ כנרת-זמורה

מעדכן: אורי

אורי מתרגם עבור ההוצאה מנגות, והם תורמים לאמא״י, המנגה הראשונה בתרגומו כבר יצאה. לוגו אמא״י מופיע על הכריכה. אורי יטוס ליפן בקרוב לדיבור על קשרי עבודה עם מפיצי מנגה.

 

הישיבה נסגרה.