נוכחים: יוני לינדר, אורי מרקוביץ', תומר דוד, עפר מוסטיגמן, סבי איזילוב, אלה ברוך. דני פייגלמן הצטרף בשיחה דרך הטלפון.

אורי מציע את עצמו ליו"ר: 7 בעד 0 נגד 0 נמנעים – עברה פה אחד.

ניר דרניצקי הצטרף לישיבה.

ניר מבקש מהועד להיות מנהל הארוקון – הועד הצביע, ההצעה התקבלה פה אחד
ניר מבקש את מנדט הועד להוציא קול קורא להנהלה (שינוסח על ידו), עם ראיונות שמנוהלים על ידיו בלעדית והחלטה שתהיה על ידיו בלעדית. אין לו בעיה שהועד ינכח בראיונות הללו. ניר מציין שהמטרה היא המשכיות להנהלה בכוונה למצוא אנשים לנהל כנסים בעתיד.

ניר עזב את הישיבה.

התקיים דיון קצר על דעות הועד בנושא, ואז הצבעה על בקשתו של ניר – התקבלה פה אחד.

התקיימו מספר דיונים על הליך החפיפה. עלתה הצעה לעבור מהמיילים בגוגל לאיזה שרת SMTP משלנו – ניתן לדון על הנושא ואולי ישתלם לנו יותר ויהיה יותר נוח.

הישיבה נסגרה.