נוכחים: אורי מרקוביץ', אמנון לוי, חן וייס, שרון טורנר, תמר ירון, יבגני קנטור (נציג מטעם האגודה למדע בדיוני ולפנטסיה).
נספחים: דני פייגלמן ואלה ברוך – וועד נחפף

 

1. שת"פ עם טיקוטין

מעדכנת: שרון

התקיים אירוע פתיחת תערוכה ב-2.7 בשעות הערב. שרון עלתה לדבר במעמד האירוע ולא שיווקה מספיק את אמא"י, אורי העיר שמסקנה שנלמד להבא מהאירוע היא כי יו"ר הארגון צריך לדבר באירועים רשמיים.

כמו כן, מטעם המוזיאון מעוניינים לקיים אירוע תוכן, מה שהכי עניין אותנו בהצעת השת"פ הכללית, אך הם רוצים לעשות זאת באוגוסט ומבחינתנו זה לא יתאפשר עקב העבודה על כאמ"י. שרון תדבר עם המוזיאון ותבדוק את האפשרות לקיים את זה במהלך ספטמבר.

 

2. מסיבת J-rock

מעדכן: אורי

גל איילון טרם התחילה את העבודה על המסיבה. השבוע היא מתפנה, ותוכל להתחיל לעבוד על המסיבה. אם מעוניינים שהמסיבה תתקיים בספטמבר, יש לסגור מקום בשבוע-שבועיים הקרובים, וכדאי לפתוח מכירת כרטיסים בכאמ"י בכדי לשווק את המסיבה כ"אפטר פארטי" של כאמ"י. ניתן למכור בדוכן אמא"י, שלא ברור מה עושים בו כרגע.

מעבר לזה אורי ישמח שמישהו מחברי החפיפה יצטרף לליווי של המסיבה. אורי ימשיך לעזור מפאת נסיונו בתחום, אבל הוא ישמח שמישהו יקח את המושכות ממנו וידאג לכלל עבודת הליווי.

דני לוקח את האחריות על מסיבה.

 

3. הליך ההתנתקות מהאגודה

מעדכן: אורי

אנחנו בעיצומו של סבב סקר שוק מול עורכי דין. הצפי של אורי הוא שבטווח השבועיים הקרובים נחתום. אורי ישלח את השמות לשלושת המועמדים המובילים כעו"ד הארגון ליבגני. אורי העביר את השמות לליאת שתבדוק מול העורך דין שלהם שיגיד אם זה נשמע סביר או לא.

ברגע שנחתום, אז מדובר בהליך בירוקרטי של חודש, חודש וחצי. תלוי אם לא יהיו בעיות עם התקנון. ברגע שזה יאושר, יתחיל הליך החלפת הוועדים ונחזור לרשום חברים לארגון.

יש צורך לדון על החזרת תהליך רישום לארגון, להבין את התהליך בצורה יותר טכנית. סך הכל מעבר לזה נשארו עוד כמה פוקנציות שיהיה אפשר להתעסק בהם רק אחרי שנהיה מוכרים כעמותה רשומה, כמו הבנק, דואר וכדומה. נושא הביטוח יסגר עד לפני חנוכה.

 

4. חנות אירגונית

מעדכן: אורי

עלו כל החנויות שצריכים לזמן הקרוב, גם החנות של כאמ"י.

הרבה דברים שופרו, עכשיו אפשר לקנות מהפלאפון בצורה סבירה, על אף שמעט לא אינוטיאיטיבית. בוריס רודמן, מנהל כאמ"י, יכול לפנות ישירות לטיקטק לבקש כל מה שהוא צריך.

 

5. תחום הפעילים

מעדכנת: תמר

רז אתגר ויובל פישר הצטרפו לפעילים.

היה דיון בקבוצה על משמעות קבוצת הפעילים, שמטרתה לא רק לחפש דרושים לפעילויות של אמא"י, אלא גם לעלות בה דיונים שונים. אורי אמר שיקבע בסוף הישיבה לו"ז מסודר להעלאת נושאים לקבוצת הפעילים שכל חבר ועד יהיה אחראי על לפתוח אותו בקבוצה כדי ליצור דיון.

אירוע פעילים ענייני – נפתח איוונט מהפייסבוק הפרטי של תמר אך לאחר שהתגלתה הטעות, נפתח אירוע חדש. האירוע התקיים במרכז הטניס ביפו. הגיעו כ-20 איש והייתה נוכחות מרשימה. הרבה אנשים השתתפו בדיונים.

 

6. סיכום מפגש פעילים – דיון על נושאים שעלו

מעדכנים: דיון כללי

עלו שלושה נושאים מרכזיים לדיון:

  1. מחירי דוכנים ושיטת התעדוף מאז הארוקון 2008, שם הייתה מחשבה לקדם יוצרים עצמאיים.
  2. מעמד הפעילים בעיני הפעילים
  3. נגישות הארגון

דוכנים:

מתן קליינמן, גזבר הארגון וא' דוכנים של כאמ"י, הציע לשנות את מכירי הדוכנים. הוא הציע לבטל את שיטת התעדוף הקיימת לדוכנים עצמאיים בגלל שההגדרה רחבה מדי. אורי אמר שהוא לא מוכן לוותר על הציירים, שבשבילם הוא לקח חלק בלהתחיל את שיטת התעדוף. מתן מבקש להוריד את המחיר של 2 המטרים הראשונים למסחרי, וכך בעצם כולם משלמים אותו מחיר .

אורי הציע שיטת תמחור שהתבססה על ההצעה של מתן, לפיה מטר ראשון ושני יעלה סכום קבוע, הנמוך מהסכום בימינו לדוכנים מסחריים, ושאר המטרים יעלו מחיר גבוה יותר, כדי לאזן עם ההטבה במטרים הראשונים. בנוסף, כדי להמשיך את ההטבה ליוצרים, יהיה מחירים מיוחדים לדוכנים באזור שדרת האומנים, במקרה שתתקיים. מחיר מוזל ומוגבל למטר אחד בלבד.

זה פיתרון שהיחידים שיפגעו ממנו הם העצמאיים. אי אפשר לשנות את המחירים עכשיו, זה יהיה רלוונטי להארוקון. תצא הודעה מסודרת לאחר חנוכה במקרה ונלך על זה.

נבקש ממתן דו"ח מדויק לאחר שדרת האומנים בכאמ"י כדי לראות כדאיות של המשך שיטה זאת.

אמנון ביקש לתת תעדוף לדוכנים בעלי זיקה לתחום בלי קשר למה שהם מוכרים ואורי אמר שזה רעיון מעט מיותר ואפשר לדון עליו בנפרד.
בסופו של דבר, יש הסכמה על תמכור מטרז' עולה כדי לעודד מגוון על פני גודל.

הגענו לכדי החלטה שאנחנו בעד שינוי שיטת הסבסוד הנוכחית לשיטה בה אנחנו משרתים יותר את מטרות הארגון והיא שדרת אומנים מסובסדת השמורה לציירים בלבד. את הציורים ניתן להדפיס על כל מדיה חוקית (כלומר אפילו ציורים על מוצרים כמו נעליים), התנאי היחידי הוא שהציורים יהיו שייכים לאומן.

מעמד הפעילים:

צריך לעשות אסיפה כללית מסודרת כדי לתקנן את מעמד הפעילים, אם נראה שנכון לעשות זאת, זה יתבצע באזור הבחירות הראשונות, לאחר הקדנציה הראשונה. כרגע הפעילים לא מתוקננים בתקנון החדש.

מה שאורי היה רוצה לתקנן זה שלהיות פעיל, לא אומר דבר לא כמית כמו "להפגין פעילות". אי אפשר לכמת את זה. התנדבות בכנסים לא מראה על חברות פעילה בארגון. חלק מזה אומר להיות פעיל, שחייבים להגיב בפייסבוק בין השאר. הגעה למפגש ענייני אחד בשנה – זה מספיק אך לא הכרחי.

דני ציין שחייבים להגדיר מה היא פעילות וגם להגדיר מה הזכויות כדי להפוך זאת לאטרקטיבי.

הקבוצה מחייבת אותך לעשות משהו, אז צריך שיהיה ברור מה הוא "מקבל".

אורי רוצה שמבחינת לוחות הזמנים עד סוף השנה האזרחית צריך להיות מפגש ענייני נוסף – בו נציג תוכנית מה צריך להיות חלק מהמשמעות של להיות פעיל.. ברגע שיש תבנית נעלה אותה בפייסבוק ונתחיל לעבוד לפיה. המטרה היא להגיע להצעה סופית מסודרת עד להתנתקות מהאגודה במטרה לכמת אזרחות פעילה.
מפגשים ענייניים – החלטה של הוועד הבא

לדעת אורי, הלו"ז הכי טוב הוא שבדצמבר אמור להציג מה הוועד מתכנן בשנה הקרובה. מרץ זה סוג של תיקוני אמצע הדרך ויולי זה כבר סיכום, התחלה מחשבות לקדנציה הבאה. יש אסיפה כללית בספטמבר – אוקטובר, לפי תאריך אייקון.

 

7. קוספליי IL

מעדכן: אמנון

קוספליי IL עורכים פאנל שאלות תשובות בכאמ"י, כחלק משיתוף הפעולה הנרקם בין הארגונים.

 

8. כאמ"י 2016

מעדכנת: שרון

שרון העבירה בקשה להעלאה בתקציב, אורי דרש לשלוח קובץ תקציב מסודר באקסל, עד יום חמישי ה-4.8, בוריס צריך לשלוח הסבר מסודר לכל הוצאה. אם לא נהיה אחידי דעה במייל נעשה שיחת סקייפ.

אורי ביקש גם כל סופ"ש עדכון מה קורה עם הכנס בצורה מפורטת.

אורי רוצה לשמוע מה קורה, איך הדברים עוברים. אורי יתן מענה צמוד לכל הדרישות של שרון.

יש התקדמות עם ארגון טריווית הוועד מצד אמנון ואורי ביחד עם סבי איזילוב ונטלי רסובסקי.

שרון נתבקשה לוודא שההנהלה פועלת מול לינה ציגנוב, א' מניעת הטרדות מיניות, להגעת עובדת סוציאלית לכנס ולקיום אירוע תדרוך בנושא לפניו.

בשבוע הקרוב אורי יטפל במנגה-קפה חברתי. הרעיון להפגיש אנשים בעלי תחומי עניין באנימה להכיר אחד את השני בבוקר הכנס ויוכלו להסתובב ביחד בכנס.

 

9. קוספליי למען מטרה

מעדכן: אורי

ביאטריס ריטנבנד, מנהלת הפרויקט הודיעה מראש שהיא לא תתנדב בדוכן, ולכן צריך לסדר לדוכן מתנדבים מטעם הכנס.

הלוחות שנה בהדפסה. צריך לדבר על למכור אותם לפני כאמ"י, אם זה לא יהיה המצב נמכור "זכאות" ללוח שנה באירועים הבאים (כמו כרטיס לכנס). יש סיכוי שנמכור עותקים פיזיים לפני זה. מעבר לזה מישהו העלה הצעה שכדאי להציג עם WATER MARKS את הלוח שנה (SAMPLE) כדי שאנשים יראו איך זה נראה.

יש לדאוג שלפחות לוח שנה אחד יהיה בדוכן אמא"י בפסטיבל אנימיקס כדי שאנשים יוכלו לראות ולהתרשם.

 

10. אירוע קראוקה

מעדכן: אורי

צריכה להתחיל מכירת כרטיסים. הועברה הודעה למש"י.

 

11. מש"י

מעדכן: אמנון

מש"י קצת סובל מקיומו של כאמ"י.

גיא מרטון, מנהל מש"י, בנוסף לעבודתו על הפרויקט גם עסוק גם בעבודות על כאמ"י ושיווק המחזמר שעתיד לעלות בו ולכן עמוס מאוד ולא מסוגל לתת את כמות תשומת הלב הדרושה לנושא.

זה נושא שהעלה ישיבה קודמת. אולי באשמת כאמ"י, באשמת שאין לנו כזה הרבה כוח אדם, שאין לנו שיווק אליו, זה מחטיא את המטרה שלו.

פנה אל אמנון עומרי רוזנברג, אחד מחברי הצוות ואחראי אתר ארגוני, ואמר שהוא מרגיש שהוא חוטף הרבה יותר עבודה מכאמ"י והוא בכלל לא אמור לעבוד עליו, מה שעושה אותו ממש לא מרוצה. הנושא טופל ומסקנות הופקו.

בנוסף העבודה על האתר הארגונית קופאת כי גם אניטה קרפל, חברת צוות ומעצבת, עובדת על כאמ"י והיא בכלל בתקופת בחינות.

צריך להבין מה עושים – האם מתערבים ישירות. צריך לעשות בחינה מחדש של כל פרויקט מש"י לאור כאמ"י.

אורי הציע להכניס את גיא אשל, אחראי פייסבוק וחלק ממש"י לשיחות של פרסומי הארגון, כדי למנוע מצב שבו מפסיקים לפרסם דברים, גם אם זה ירגיש מעט כמו עקיפת סמכויות.

מש"י צריכים להבין כי אם עושים פרסום לכאמ"י, זה לא משפיע על פרסומים רלוונטיים לאמא"י.

 

12. פרס תלתן

מעדכנת: שרון

ישנה חריגה מלוחות הזמנים שהוצגו בישיבה הקודמת. שרון צריכה לשבת עם הצוות כדי להוציא לוח זמנים חדש.

 

13. קשרי חוץ

מעדכן: חן

הצוות מתרכז בלטפל בהגעת האורחת לכאמ"י.

הועברו לברק אלבז, א' טכני של כאמ"י, דרישות לציוד טכני והוחלטו הזמנים לאירוע, הם עובדים מול יסמין סטריז'סקי, א' תכנים של כאמ"י, לסגור לו"ז מתי לעשות חזרה לאורחת. התבצע פרסום ראשוני אודות האורחת. הועברה דרישה עיצובית והודפסו דפים של החתמה.

שרון תבדוק מתי החזרות של האורחת.

אושרו החדרים, זה יהיה במלון קראון פלזה בירושלים.

בגלל שיש צורך לתלות את הציוד הטכני, חלק מהתקצוב יגיע מקשרי חוץ. אור הודיע שהוא לא בתקרת התקציב בכלל, ולכן זה עומד במסגרת.

סמדר דניאל, חברת צוות אירוח בכאמ"י, התחילה לעבוד על אירוח האורחת לפני הכנס, והתחילה העבודה על אירוע פרמיום. הם עובדים מול האורחת. הסוכנת מאוד מסכימה שכדאי להגדיר בסביבות ה-30-40 איש. חולקו כרטיסים בתיעדוף למחזיקי פלוס. עובד מול כמה דוכנים שצריכים להגיע לכניסה לכנס, גו ג'פאן, השגרירות ותל חי. חן צריך לשלוח מייל סיכום של הדבר הזה.

אין עדכון לגבי אירוע הקרנה. יהיה עדכון לאחר תקופת הבחינות של חן.

 

14. פרויקט ספרייה

מעדכנת: תמר

יעבור משלוח לספרייה באשדוד

 

15. החלטות מחוץ לישיבה

מעדכן: אורי

לאחר ההחלטה לבטל את הווקאון ובשל תגובות הקהילה, הנושא נבחן מחדש והוחלט לתקנן את נושא הווקאון.

 

16. הפקות מקור

מעדכן: אמנון

2D רוצים להשתמש במילה בלבזור. כל עוד זה חד פעמי, אין העלבה, אסור שיהיה אפשר לפרש שיש קשר שיש לנינטנדו, אפשר לקבל שימוש זה במילה על אף היותה מפרה זכויות יוצרים כיוון שזה שימוש הוגן.

יבגני ביקש להגיד למחזמר לא לדבר עם תומר שלו, מנהל אייקון, ישירות, בלי הארגון.

 

17. נושאים לפעילים

נקבע שכל חבר ועד יפתח נושא לדיון בקבוצת הפעילים בפייבסוק. הנקודות שהוסכם לדבר עליהן:

  1. טיקוטין פנו ב-28 לחודש וכנראה נגיד להם לא, מה אתם חושבים על זה. הכנס הורג שיתוף פעולה עם טיקוטין – חן, שני. ה3.8
  2. פעילי אמא"י כפעילי אמא"י – אורי, אורי יהיה ראשון
  3. הבעת דעות בדיונים פרטיים – מי יכול להגיב ובאיזה עמדה – תמר • שלישית. עד ה-11.8
  4. דוכנים – תעדוף – אמנון, אחרון (אחרי הכנס), עד סוף החודש
  5. שיתופי פעולה בכללי – שרון, עד ה-19.8