נוכחים: תמר ירון, אמנון לוי, אורי מרקוביץ', דני פייגלמן, יוני לינדר, אלה ברוך, וחברי הועד הנכנס: תומר דוד, עפר מוסטיגמן, סבי איזילוב

זוהי ישיבת חפיפה. המטרה היא לדבר על הנהלים הארגוניים והתפקידים ומי עושה מה, ופחות להעביר החלטות ועדכונים לפרויקטים.

1. מנהלה ארגונית

מעדכן: אורי

יש כל מיני דברים כללים שעל הועד החדש לדעת:

 • יש ישיבת ועד פעם בחודש. לפי התקנון היא תדרוש נוכחות של עד 4 חברי ועד, ויש בתקנון הנחיות למצב של בעיות מתמשכות בקביעת ישיבה בהרכב מספיק מלא.
 • בישיבת הועד שמתרחשת אחת לחודש כל החלטה שעוברת בהצבעה ברוב מבין הנוכחים עוברת, היו"ר שובר שוויון בהצבעות במידת הצורך. העברת החלטה שלא בישיבה הפיזית חייבת לעבור פה אחד. לא עברה – רשאי היו"ר לכנס ישיבת חירום, שיכולה להיות גם טלפונית או סקייפית.
 • פרוטוקולים יצאו בסופ"ש השלישי אחרי ישיבה. באופן כללי יש לצנזר שני דברים עיקריים מפרוטוקולים: פרטים תקציביים מדויקים, מטעמי העובדה שאנחנו גוף שנמצא בתחרות עם גופים אחרים אפילו שאיננו למטרות רווח, ופרטים הנוגעים לאנשים ספציפיים ועלולים לפגוע בהם או בשמם הטוב. פרט לכך, יש מקום לשקול לצנזר פרטים על אירועים או תכנונים לפרוייקטים שעוד לא יצאו לפועל ועלולים להשתנות. באופן כללי, הועד מוזמן לצנזר כראות עיניו, ושאר הועד מוזמן כמובן להתנגד לרצון לצנזר חלקים מסוימים בפרוטוקול.
 • קביעת ישיבה היא העבודה של מזכירת הארגון, כמו גם שליחת רשימת הנושאים. נשאף לסגור את רשימת הנושאים יותר משבועיים לפני כדי לפרסם בפעילים. בעיקרון לא אמורים להוסיף לשם נושאים ב48 שעות לפני הישיבה, אך מעשית זה תמיד קורה אם יש נושאים להוסיף…

 

2.  מדיניות הארגון

מעדכנת: יוני

יש מסמך מדיניות ארגונית; כדאי שכל הועד יקרא את המסמך ויאשר, לכל הפחות למודעותם לתוכנו.

יוני מבקשת שבחודשיים הקרובים המסמך יקבל סבב קריאה ועריכות ע"מ שנוכל להוציא אחד חדש, אם נחליט שראוי שנעשה כך, בתחילת הקדנציה. עם זאת אורי מציין שאין מניעה שגם עוד חצי שנה נחליט לערוך אותו.

 

3. תפקידים ארגוניים

מעדכן: אורי

יו"ר הועד – תפקידיו לנהל את הישיבות, להכריע שיוונות בהצבעה, ולהיות דובר הועד+הארגון. בנוסף לכך, באופן שלא מעוגן בחוק, בשנים האחרונות אנחנו מסתכלים עליו כמי ש"עומד בראש הועד". כשצריך להוציא הודעת ועד מסודרת היא בד"כ עוברת דרך כל חברי הועד ונחתמת על ידי היו"ר כדובר הועד.

איש קשר מול רואה חשבון – כרגע אורי, יעבור למלווה הגזבר (ראו למטה תחת גזבר הארגון).

אשת קשר מול עורכות הדין – יוני, תקשורת אליהן מתבצעת בידיעתה, תקשורת ראשונית בנושא מסוים מתבצעת דרכה.

 

4. מייל ארגוני

מעדכן: אורי
קונטאקט ([email protected]). יש בו מלא מידע – פרוטוקולי ארגון משנים עברו, תוויות נוחות ומסודרות למיילים, מסמכי חפיפה מגניבים בדרייב וכו'. הסיסמה למייל תשתנה עד הישיבה הבאה. יש לשמור על נהלי עבודה מסודרים במייל – לתייג מיילים הקשורים אליכם, ולעשות Archive למיילים שקשורים אליכם שסיימתם לטפל בנושא שאתם קשורים אליו.

 

5. מזכירת הארגון

מעדכנת: יוני

כמו שנאמר קודם, מזכירת הארגון אחראית לתאם ולקבוע את ישיבות הועד. חלק מתהליך זה הוא שליחת מייל על האג'נדה לישיבה, ופרסום האג'נדה בפעילי אמא"י כדי שיוכלו להעלות נושאים נוספים לישיבה. היא גם אחראית לרשום פרוטוקולים של הישיבות, לערוך אותם ולפרסם אותם באתר אמא"י.

בנוסף לאלה, מזכירת אמא"י כרגע מפרסמת הודעות יומהולדת בתחילת כל חודש בפעילים, אבל אין שום חובה שתחום זה יפול עליה. בשנה האחרונה המזכירה גם שלחה רשימת משימות לועד לאחר כל ישיבה, אך שוב, אין שום כורח מתוקף תפקידה שזה יהיה חלק מתפקידה.

יוני מתנדבת למזכירות הארגון. הצבעה – נבחרה פה אחד.

 

6. פעילים

מעדכן: אורי

פעילים – אנשים שתרמו לארגון והחליטו שהם רוצים לתרום לארגון יותר, ויותר מקרוב. צריך להתנדב פעם או פעמיים בשנה תלוי בתפקיד. זהו מעמד טיפה בעייתי מכיוון שהם כבר לא בתקנון עקב חשש שרשם העמותות לא יאשר תקנון הכולל אותם. פעילי הארגון הם ספציפית לא חברי ארגון – הם אנשים שאיכפת להם אז איכפת לנו חזרה. יש רצון לתקנן את המעמד הזה לתוך התקנון בעתיד.

המטרה היא לקיים ארבעה מפגשים בשנה עם הפעילים, שניים חברתיים ושניים ענייניים.

עופר שואל מדוע לתקנן ולא פשוט להחליט כועד שרק חברי אמאי יוכלו להיות פעילים, או לנסות בעצמנו לוודא שירשמו כל הפעילים כחברים?

יוני עונה שיש בעיות חוקיות עם להירשם כחבר ארגון שלא פנים אל פנים, ויש כמות משמעותית של לא-חברים שהינם פעילים. אורי מוסיף שזה עניין של הפגנת רצינות של הועד לנושא הפעילים, ואם יכנס לתקנון אי אפשר פשוט להתייחס לנושא כהחלטת ועד שיתעלמו ממנה או תבוטל. דני מציין שהקשר של הועד עם הקהילה הוא קצת "פירמידה" – הועד בראשה, והפעילים די מיד מתחתיו והם האנשים שמספיק איכפת להם לעקוב אחרי "אופרת הסבון שהיא אמא"י". הפעילים הם סוג של קבוצת סטטוס שמאפשרת להם להיות בעניינים ולועד לשמור אותם בעניינים. עופר מציין שהבעיה החוקית תמשיך להתקיים גם אם נתקנן את הפעילים בתקנון – זה נכון, ויש לחשוב מה עושים לגבי זה.

אורי מציין שהוא לא רוצה אחראי פעילים יחיד אלא שהתפקיד יעבור מאדם לאדם. עופר עונה שיותר סביר אם יהיה אחראי בודד שיוודא שדברים יקרו, ושתפקיד שעובר בתורנות ייתפס כנטל.

אורי מציין בכללי – לא כל תפקיד צריך להילקח עד סוף היום, אבל כן עד הישיבה הקרובה.

אלה מציינת שתחום הפעילים קשור הדוק לתחום שהרבה חברי ועד רצו לדחוף בבחירות, שימור סגל, ויש לחשוב עליו גם בהקשר זה.

עופר מעלה את הנקודה שהלך הרוח בדיונים בפעילים מאוד רעיל. הועד מסכים – יוני מציעה לשקול למנות פעיל (לא חבר ועד, מטעמי מראית עין של השתקה) למודרציית הקבוצה אולי.

אחראי פעילים ועדי – אחראי על מנהלת הפעילים, שזה אומר: לעבור על הרשמות חדשות ולוודא שהם באמת זכאים, לדאוג לכך שפעילים יקבלו כרטיס פעיל (אפשר לשים אות בתחילת המספר ע"מ לוודא שלא יתנגשו עם מספרי חבר), לוודא שמפגשי הפעילים מתקיימים (אבל לא בהכרח לנהל אותם).

 

7. גזבר הארגון

מעדכן: אורי

הגזבר הנוכחי כבר כמה קדנציות הוא מתן קליינמן, שאינו בועד. התקנון מאפשר זאת אבל זה לא תפקיד קל לבצע מחוץ לועד. אורי מציע למנות לבינתיים מלווה גזבר ועדי שישמור על הקשר הרציף.

גזבר הארגון צריך לחתום על התקציבים הארגוניים – מה שאומנם לא נותן לו זכות וטו מוחלטת לתקציב, אבל למילתו בהחלט יש משקל משמעותי כי הוא יודע על כל מעברי הכסף בארגון. הגזבר עובד צמוד עם רואה החשבון של הארגון. הגזבר אמור לוודא בכל אירוע שכל ההוצאות והקבלות אצלנו לסגירת האירוע.

 

8. מלווה הארוקון 2018

מעדכן: אורי

ניר דרניצקי הוא מנהל הארוקון 2018 ויגיד כמה מילים טלפונית מאוחר יותר במהלך הישיבה. הכנס מתקיים בבנייני האומה בפורים.

מלווה כנס – מייצג את ההנהלה לועד ואת הועד להנהלה. איש הקשר המרכזי בין שני הגופים הללו; הועד לא אמור להתערב להנהלה בכנס וההנהלה לא אמורה לדבר עם הועד מעבר לדרך המלווה. הועד מעביר להנהלה דגשים רק דרך המלווה, והמלווה משאיר את הועד מעודכן על מה שקורה בכנס. המלווה יצטרך בכנס הזה להיות בקשר יחסית צמוד עם ניר, ומכיוון שכך זה תפקיד טוב להיכנס כדי ללמוד הרבה ממנהל מנוסה. עופר ממליץ לעשות צל לתפקיד הזה – אורי מציין שזה עלול להיות סחבת מטורפת וספציפית שאמאי לא צריכה לדעתו להיות ארגון כנסים, ושאם יותר מחבר ועד אחד ישאב לעבודה על הארוקון אז אין טעם לקיום הארגון כיותר מארגון כנסים. דני אומר כמלווה של שני הכנסים בשנה האחרונה – לא חייבים להיות הנהלה פעילה בכלל ואף מומלץ להיות הנהלה פסיבית.

 

9. כנס חנוכה

מעדכן: אורי

הכנס מתקיים בחנוכה ב17 לדצמבר. עדיין לא ברור איפה זה יהיה כי דרור טל מנהל הכנס רוצה מקום גדול מאשכול הפיס ותקציב גדול יותר בהתאמה. אם תימצא אלטרנטיבה אמיתית היא תוצף לועד, ואחרת נקיים אותו באשכול הפיס, כנראה עם הגבלת כרטיסים.

 

10. קשרי חוץ

מעדכן: אורי

חן וייס הוא מנהל הצוות וסם דניאל חברה בצוות. הצוות דואג לקשרים מחוץ לארץ ולנציגויות של גופים מחוץ לארץ שנמצאות בארץ. זה כולל למשל את השגרירות, גופי הפצה יפנים, מדבבים וכו'. כרגע אורי מלווה את קש"ח, הוא לא רוצה שמצב זה ישתנה מכמה סיבות, בין השאר העובדה שהוא וחן עובדים באותו מקום עבודה, וגם מכיוון שלאורי יש קשר אקטיבי עם השגרירות בקשרי חוץ, ובנוסף יש לאורי את הידע הכי טוב ביפנית בועד ככה"נ (שזה בונוס אך לא חובה לתפקיד).

 

11. פרויקט הנוער

מעדכן: אורי

פרויקט שמכוון להעביר הרצאות בבתי ספר על אנימה וכו'. די קפוא כרגע, יש לו בעיקרון קשר פוטנציאלי עם צוות תכנים שנתי.

 

12. מנגה קפה

מעדכן: אורי

במקור מפגשים חודשיים בתאים עירוניים של דיבור על מנגה. כיום פועל רק במסגרת מנגה קפה חברתי בכנסים.

 

13. שימור הידע הארגוני

מעדכנת: יוני

מדובר בפרויקט יותר כללי, בלי צוות מוסדר או חזון מוסדר. הוא הוקם מרצון לקיים שימור ידע ארגוני יותר מסודר בתשובה להרבה תלונות מוצדקות מהקהילה.
השנה הפרויקט התנהל בשני מישורים:

קיום שיחות סיכום אחד על אחד עם חברי סגל כאמ"י 2017, במטרה לשמר ידע שלא בהכרח ירגישו בנוח להעלות בסיכום להנהלה. מדובר ב"שיחות HR", והכוונה היא גם לתת לחברי הסגל הללו נקודות בביקור בונה לשיפור ושימור, אולי בשיחת המשך אישית איתם.

הקמה מחדש של הוויקי הארגוני והעלאת סיכומים גולמיים שנשלחו לכאמ"י 2017 ע"י חברי הסגל שלו. הסיכומים עברו עריכה ע"מ לוודא שלא יפגעו בשמם הטוב של אנשים ויהיו ענייניים ומקצועיים. בנוסף לכך עלה דף ביקורות כלליות על כאמ"י 2017. הוויקי נפתח לניר דרניצקי מנהל הארוקון שיעבור עליו, ולאחר אישורו יפתח לשאר סגל הארוקון 2018 שכבר גויס ולסגל כאמ"י 2017 היוצא.

מכיוון שלפרויקט אין צוות או חזון מוסדרים אפשר תכלס לקחת אותו לכל מקום שנרצה. יוני מציינת שהיא לא חושבת שיש חובה שתישאר בליוויו, בעיקר בגלל שהיא מתחילה לימודים השנה, וגם בגלל שהעבודה הגדולה על הוויקי נעשתה כבר ומעכשיו בתקווה חברי הסגל של הכנסים יתחזקו ערכים בו באופן שוטף.

 

14. צוות תכנים שנתי

מעדכנת: יוני

הצוות אחראי בעיקרון על אירועי התוכן הקטנים במהלך השנה. כלומר: שירופסט וחנוכה והארוקון – לא תחתיו, אירועי הרצאות, קראוקה, מסיבה – כן תחתיו רעיונית. אין חובה שאף אירוע יהיה תחתיו או תחת חבר הועד המלווה שלו אפילו אם הוא נופל תחת תחום האחריות שלו, אבל בהחלט כנראה ראוי שהצוות יהיה מעורב לפחות ברמה שיווקית או ייעוצית.

לאחר כאמ"י לצוות גויסו מחדש חמש חברות לאחר שלא היה פעיל שנתיים, ואלו הן מיה שראל, קורל מרק, הילה בגם, אנג'ל זולוטניצקי ושרון אלבז. הן מכינות בימים אלה תכנית עבודה ותקציב לקדנציה הקרובה בשאיפה להגישם לועד בישיבת הועד הראשונה של הקדנציה.

יוני מציינת שגם כאן לדעתה אין חובה שהיא תישאר ללוות את הצוות, כי אע"פ שהעשיה בתחום מאוד קרובה לליבה, כעת כשיש צוות מגויס שעובד על תכנית עבודה – היא מרגישה שעבודת ההתנעה הרצינית נעשתה.

 

15. הפקות מקור

מעדכן: אמנון

הצוות כולל את א' הפקות מקור אמיר גל פילוס ואת רועי רוט ע' הפקות מקור (שהיה הא' הקודם). התפקיד של הצוות הוא ליווי מלא של הפקה מהרגע ששולחים לנו למייל "היי אני רוצה להעלות מחזמר" ועד העליה. נותנים להם בדרך דוכנים לגיוס, והמון הכוונה וחפיפה כדי שיעלו במצב כמה שיותר איכותי (נותנים ביקורת לתסריט ולהליך העבודה למשל).

תפקיד המלווה לשמור על קשר עם הא' בעיקרון; אמנון לקח צד יותר פעיל בהליך בכהונתו בתפקיד, הגיע לכל הראנים והפגישות עם ההפקות, ובכללי ניסה לתת הרגשה שאמא"י מעורבים ובעד האינטרסים של הפקות המקור.

 

16. ביטוח ארגוני

מעדכן: דני
זהו נושא שיחזור להיות רלוונטי בחודשים הקרובים כי צריך לחדש אותו, הוא נעשה בסוף מרץ 17.

 

17. זכויות יוצרים ארגוניות

מעדכן: דני

הרבה מהדמויות והלוגואים וכו' של אמאי נוצרו ע"י בני אדם ב"ינקות" הארגון. הנקודה העיקרית היא הקשר מול ענן גיבסון, סם דניאל ועינב יצחק, מחזיקות זכויות היוצרים על הדמויות הארגוניות. כרגע אנחנו בתהליך ניסוח הסכם נתינת זכויות זמני (שמכוון לשימוש רב-פעמי) על הדמויות עם עורכות הדין שלנו.

הסכמים אלו צריכים להיחתם גם על ידי האנשים שמציירים עבור הארגון, כדי שנוכל להשתמש ביצירות הללו לא רק חד פעמית לאירוע ספציפי אלא גם לפרסום ארגוני לאחר מכן.

 

18. פרויקט הספריה

מעדכנת: תמר

כיום כבר אין א' לפרויקט, כי הוא היה יבגני קנטור שנבחר לועדת הביקורת. מדובר בפרויקט שמקים מדורי מנגה בתרומה לכל מיני ספריות בארץ. יש כל מיני אחראים על מדורים ספציפיים שעליהם בין השאר א' הפרויקט אחראי. המלווה מעביר פניות לא', עובד איתו על התקציב, ומשמש כציר הקשר בין הא' לועד.

 

19. מחסן

מעדכנת: תמר

יש מחסן בחולון של הארגון, זה חדש יחסית ועוד לא העברנו את כל הציוד של אמאי מהמחסן המשותף עם האגודה. צריך לסדר ולקטלג את רשימת הציוד של אמא"י ולהפריד את הציוד של אמא"י והאגודה, וכנראה עדיף להיות זמין עם רכב.

 

20. מניעת הטרדות מיניות

מעדכן: אורי

עמית ששון היא הא' ועודד כהן הע' שלה, אורי בתור היו"ר מלווה אותה. תפקיד המלווה בעיקר דורש שמירה על קשר ווידוא שכל מה שדורש את הצוות (כמו כנסים) מקבל אותו.

הבעיה הכי גדולה של הנושא היא דיסקרטיות, אז כמה שפחות איש יודעים ככה טוב. מכיוון שכך בועד הקודם הוחלטו גבולות גזרה לתפקיד: אם מתקבלת תלונה עושים בירור עם האדם עצמו ורק כשמחליטים לבצע פעולה מערבים אדם מהועד חוץ ממלווה הצוות, שזה המלווה של האירוע הרלוונטי לאדם שהתלונה התקבלה לגביו (למשל אם מדובר בחבר סגל בכנס, נערב את מלווה הכנס בנוסף לאורי וצוות מניעת הטרדות מיניות). פרט לכך, רוב הועד לא יקבל מידע על תלונות שמתקבלות מעצם הדרישה לדיסקרטיות.

 

21. צוות ACC

מעדכנת: אלה

אחראי על תחום הקוספליי באמאי. יש הרבה לעשות בו ולא ברור לגמרי מה גבולות הגזרה שלו. אלה מתכננת ללוותו גם בקדנציה הקרובה. הצוות כרגע מונה חמישה אנשים, ראשת הצוות מעיין קנאי, חברי הצוות יערה בטש, דביר אילן, לירי פריאל ועמנואל קרבון. הצוות גם עונה לבקשות עזרה בתחומי קוספליי מאירועים חיצוניים לאמא"י – ויש הרבה כאלה.

 

22. פרויקט תלתן

מעדכנת: אלה

פרויקט שניסו להתחיל אותו בקדנציה הלפני קודמת והיה די קפוא עד סוף הקדנציה האחרונה. מטרתו לארגן תחרויות ציור על מנת לקדם את האמנים והציור בקהילה. הפרויקט יצא להופעת בכורה בכנס חנוכה הקרוב.

 

ניר דרניצקי מנהל הארוקון הצטרף לישיבה טלפונית.

23. הארוקון 2018

מעדכן: ניר דרניצקי

ניר שואל – תקנון דוכנים – יש רצון לשנות? דני מציע אולי לחדד את נהלי "בכפוף לאישור סחורה של בנייני האומה" עקב ההגבלות על למשל ספינרי מתכת.
ניר יוציא הסופ"ש קול קורא דרך גיא כמו שדובר בישיבה לאחר האסיפה הכללית – קול קורא לגיוס ע' מנהל להארוקון במטרה לטפחו לניהול בעתיד. ניר מתבקש לעדכן את גיא אשל בנושא כבר עכשיו. ניר שואל אם מי מאיתנו רוצה להיות נוכח בראיונות למי שיפנו אלינו – נענה בשלילה אבל שהוא מוזמן לדבר איתנו אם הוא רוצה בנוכחותנו ובדעה נוספת.

ניר מקווה שאתר הכנס יעלה לאוויר כבר בתחילת נובמבר, ושהרשמת דוכנים תיפתח לא הרבה אחרי זה בתקווה.

ניר רוצה לגייס כבר א' קוספליי והיה שמח לדעת מראש אם לACC יש תכניות להארוקון, כדי להתריע לא' קוספליי מראש. אלה עונה שזה משהו שעוד לא דיברו עליו בACC אבל הוא כן סוגיה שרוצים לדבר עליה. הלך הרוח הנוכחי הוא שהצוות לא יתערב במינוי לא' קוספליי אבל כן יצטרכו להיות עם יותר כוח והגדרות אחריות מול הא' – ניר ידבר על זה מול הא' ומול ACC בשיחה מסודרת.

ניר ישתף איתנו את התקציב להארוקון שמניח שהמחירים יעלו, שלא נקבל עזרה מהשגרירות, ושכן יהיה אורח. הוא אומר שלקראת הישיבה הקרובה חשוב שנכיר את התקציב.

ניר ניתק ועזב את הישיבה.

 

24. מש"י – מיתוג שיווק ויחסי ציבור

מעדכן: אמנון

אחראי על ומרכז את כל הדרכים שהארגון פונה לארץ ישראל, לקהילה וכו'. זה לא חופף עם קש"ח. כרגע מה שיש במש"י זה עמוד הפייסבוק תחת גיא אשל, עמוד האינסטגרם שמנהלת עופרי פיינגולד עם הע' שלה שרון טורנר, הניוזלטר שמנוהל ע"י שרון טורנר, והאתר שמנוהל ע"י עומרי רוזנברג (ואינו מעודכן תדיר כלל, כי א' תוכן אתר הוא כיום בועדת הביקורת ולא יכול להמשיך בתפקידו).

יש עיצוב חדש לאתר שנשלח לאמנון ע"י המעצבת אניטה קרפל שעבדה איתנו עליו בשנים האחרונות. הבעיה היא בעיקר שצריך לתכנת אותו כך שיהיה באמת קיים באתר וכו', וכמובן שצריך להסכים על העיצוב בתוך הועד. בעתיד יהיה צריך גם אחראי נגישות ארגונית, בין השאר לאתר.

מה חסר בצוות? א' מש"י, שמרכז את כל איך שהארגון מתקתק כלפי חוץ ב*כל* המדיות וישפר את החשיפה של אמאי בכל דרך ועם חזית מיתוגית אחידה. כרגע כל הפרסומים הם על ידי הא' של החלקים הספציפיים ואין מי שיאחד את הפרסומים האלה; אם צריך לפרסם משהו אז האדם שרוצה לפרסמו חייב לתקשר עם כל האנשים הללו בנפרד.

המלווה בעיקר אחראי לדבר עם כל הגורמים במש"י ולוודא שהצוות מתפקד. אלה מוסיפה שזה לא רק פרסומים כלפי חוץ אלא גם קשרים שיש לנו בארץ, למשל ספונסרים. למשל גם תחתם יושב תחום הסיקור התקשורתי של אמא"י בארץ.

 

25. כוח אדם

מעדכן: אורי

מדובר על גיוס כוח אדם ארגוני אבל יש יותר מפן אחד בתחום. לוסי אקל, א' כוח אדם שלנו, שלחה מסר לועד דרך אורי להקראה בישיבה:

היא צריכה לדעת בעיקר מה צריך כרגע לארגון לכל דבר, חברי הועד החדשים יכותבו לשרשור הקיים בנושא. לוסי תיתן את הקליטה הראשונית אבל כמובן שהועד או הצוות הרלוונטיים יצטרכו לחפופו לתפקיד. לוסי מציינת שהיא גם תעקוב אחרי ההטמעה של האדם לארגון, תבדוק האם האדם באמת נכנס לתפקיד ועושה דברים בארגון.

אורי מציין שבין השאר כנראה נרצה בעתיד גם להרחיב את הצוות.

 

26. חלוקת תפקידי אחריות: (בסדר שרירותי)

 1. יו"ר – אורי
 2. מזכירות – יוני
 3. פעילי אמאי – עפר
 4. גזבר – תומר
 5. הארוקון – סבי
 6. חנוכה – דני
 7. קש"ח – אורי
 8. נוער – אורי
 9. מנגה קפה – סבי
 10. שימור ידע – תומר
 11. צוות תכנים – עפר
 12. תכנת הרשמה – תומר
 13. הפקות מקור – יוני
 14. ביטוח – דני
 15. זכויות יוצרים – אורי
 16. ספריה – סבי
 17. מחסן – דני
 18. מניעת הטרדות מיניות – אורי
 19. צוות ACC – אלה
 20. תלתן – אלה
 21. כוח אדם – אורי
 22. מש"י – עפר

 

27. פסטיבל אוכל אסייתי

מעדכנת: אלה

בתחילת נובמבר יש פסטיבל אוכל אסייתי בתל אביב. יש בו גם פן תרבותי ואנחנו נכנסים בחלק של יפן, נקים דוכן מידע שבו גם נציג מה זה אנימה ומנגה וכו'. בדוכן יהיו מתנדבים שיסבירו על הארגון, חשבנו לשים מנגות לעיון, יש רצון לעשות הקרנות אנימה.

אלה רוצה להציע תקציב לדוכן באירוע, ורוצה לשאול לגבי החזרי נסיעות למי שמתנדב אצלנו. אורי עונה שנצטרך לדאוג שאלה אנשים מתא, ואם הם קרובים ומביאים כמה אנשים אז ננסה לשלם החזר דלק.

סם העלתה הצעה של הדפסת פליירים ארגוניים לדוכן, צריך לחשוב מה יהיה בהם.

אלה מציינת שלא תוכל ללוות את הדוכן ביום שבת. פעילותו ביום שבת תהיה מ11 בבוקר עד 6 בערב ברחוב סלומון 10 בדרום תא. אורי מתנדב לקחת אחריות על הדוכן בשבת.

 

הישיבה נסגרה.