שלום לכל חברי הארגון,

האסיפה הכללית אשר תוכננה ל-27.12.2018 מבוטלת ולא תתקיים. אישור הדו"ח הכספי של הארגון לשנת 2017 יתקיים במועד מאוחר יותר, אליו נזמן אתכם כמובן לאסיפה חדשה. אל דאגה – הכל מסודר ומאורגן כראוי מול רואה החשבון של הארגון ומדינת ישראל מבחינה חוקית, מדובר בעיכוב ותו לא.

בברכה,
ועד אמא"י