1. הרשמה לתחרות תתקיים דרך אתר היריד, תחת עמוד "הרשמה לתחרות הסקיטים". ההרשמה לתחרות הינה דרך האתר בלבד. אין אפשרות להירשם במתחם היריד ביום האירוע עצמו.
 2. קטגוריות ההרשמה לתחרות:
  1. יחידים.
  2. קבוצות: שניי קוספליירים או יותר אשר מתחפשים לדמויות מאותו הכותר.
 3. בקשה להשתתפות בתחרות לא תתקבל בלי מסירת פרטי הרשמה מלאים.
 4. ההרשמה תתבצע ע"י טופס ייעודי שיעלה לאתר היריד. לא תהיה אפשרות להירשם דרך כתובת המייל.
 5. לפחות כ-50% ממכסות ההרשמה ישוריינו לקוספליי שמקורו מכותר יפני. 50% מהמכסות הנותרות ימולאו ללא הגבלה, ובתנאי שיעמדו בסעיף הגדרות כלליות. להרשמה כמות מוגבלת של מקומות לשפיטה ביום הכנס:
  1. לקטגוריית יחידים – 10 מקומות לקוספליי ממקור יפני מתוך 20 מקומות הרשמה.
  2. לקטגוריית קבוצות – 5 מקומות לקוספליי ממקור יפני מתוך 10 מקומות הרשמה.
 6. במידה ומשתתף נרשם לאחר שמכסת המקומות התמלאה, המשתתף יועבר לרשימת ההמתנה.
 7. משתתף מרשימת ההמתנה ייכנס למכסת המתמודדים במידה ומשתתף מבטל את הרשמתו, או אינו משלים את טופס ההרשמה שלו על פי התנאים שמפורטים בסעיף הבא.
 8. קבלה למכסת המקומות או אל רשימת ההמתנה מותנית בשליחת הטופס וכן בהשלמת דרישות ההרשמה (פרטים מדויקים על סוג ואיכות הקבצים הנדרשים מופיעים בתקנון הטכני).
 9. לאחר קבלת הודעה על כניסה למכסות התחרות, יש לשלוח את הקבצים הבאים (בהתאם לסוג ואיכות הקבצים הנדרשים לפי התקנון הטכני):
  1. סרטון באיכות גבוהה אשר מציג את הסקיט מתחילתו עד סופו, עם המוזיקה ברקע. אין צורך ללבוש את הקוספליי, במקרה ויש פרופ – ניתן להשתמש בחפץ דומה בגודל ובצורה במקום. את הסרטונים ניתן לשלוח עד 21.11.2021 ב-19:00 בערב. מתמודד או קבוצה אשר לא ישלחו את הסרטון עד לתאריך הנתון, יועברו לרשימת ההמתנה. מקרים חריגים בלבד יתואמו מול צוות הקוספליי דרך כתובת המייל. שימו לב! סרטון ההצגה של הסקיט מהווה בסיס לשפיטה מוקדמת לתחרות, אשר מתבצעת ע"י השופטים לפני הכנס. 
  2. שליחת תמונת רפרנס אחת לפחות עבור כל מתמודד. על תמונת הרפרנס להראות את התלבושת ואת כל האלמנטים שלה (חולצה, מכנס, שמלה, כובע וכדומה) בצורה הטובה ביותר. (במידה ויש פרופס שבכוונתכם להכין, יש לשלוח תמונת רפרנס שלהם גם כן).
  3. אלמנטים נוספים שאינם מצוינים עדיין דורשים תמונות התקדמות –
   1. שליחת תמונה של הדמות אשר תופיע על גבי המצגת בעת עליית המתמודד/ים על הבמה. על התמונה להיות באיכות טובה וברזולוציה גבוהה (לפי הדרישות המופיעות בתקנון הטכני).
   2. קטע סאונד לבחירתכם שיתנגן במהלך העלייה לבמה:
    1. קטע לא פחות מדקה ולא יותר מ-2:30 דקות.
    2. מתחרים יוכלו לשלוח גם וידאו באיכות צילום וסאונד טובה. יש לבצע את כל ההקלטות מראש. לא יינתנו מיקרופונים על הבמה.
  4. שימו לב! גם אם הועברתם לרשימת ההמתנה, יש לשלוח את הקבצים הנדרשים.
 10. הראשונים לשליחת כלל קבצי ההרשמה יכנסו למכסת המתמודדים. 
 11. קבוצות שנרשמות מתבקשות לספק איש קשר בודד מטעמם המשמש כאיש תקשורת בינם לבין צוות קוספליי.
 12. עקבו בעיון אחר ההוראות הרשומות באתר עבור ההרשמה. במידה ויהיו שאלות נוספות אתם מוזמנים לפנות אל צוות קוספליי בכתובת המייל: [email protected]

 

תאריכי הרשמה:

 1. ההרשמה תפתח ביום שני ה-25.10.2021 ותיסגר ביום שני ה-01.11.2021
 2. ההרשמה תיפתח בשעה 19:00. כמות הנרשמים לכל קטגוריה הינה מוגבלת.
 3. ההרשמה הינה ל-20 יחידים ו-10 קבוצות. 
 4. את כלל הקבצים יש לשלוח עד ה-21.11.2021 בשעה 19:00. תינתן אפשרות לתקן קבצים שלא עומדים בתקנון הטכני עד ה-24.11.2021 בשעה 19:00.
 5. הראשונים להשלמת כל שלבי ההרשמה ושליחת הקבצים הרלוונטיים יכנסו למכסת המתמודדים. לפחות כ-50% ממכסות ההרשמה ישוריינו לקוספליי שמקורו יפני.

 

יום האירוע:

 1. ביום האירוע יוזמנו לעלות לבמה 25 יחידים או קבוצות, אשר ייבחרו מ-30 המתמודדים שהשלימו את הרשמתם.
 2. ההשתתפות באירוע הסקיטים מהווה אישור לאמא"י להשתמש בחומרי התחרות למטרות שיראו לנכון ובפרט לפרסום.
 3. תשובות לגבי עלייה לבמה יישלחו במייל עד ה-02.12.2021.
 4. כארבעים וחמש דקות לפני תחילת אירוע הסקיטים על העולים לבמה להיות בכניסה לאולם הראשי לצורך תדרוך מתמודדים.
 5. אי הגעה לתדרוך בשעה הנקובה תגרור הסרה של שמו של המשתתף מרשימות העולים לבמה.
 6. ממכלול האנשים שיתמודדו, אך ורק כמות מסוימת תזכה לעלות לבמה. החלוקה הינה:
  1. מתוך מכלול המתמודדים בקטגוריית היחידים, יעלו לבמה 16 המתמודדים אשר זכו בציון הגבוה ביותר בקטגוריה. מהם יבחרו הזוכים בשלושת המקומות הראשונים.
  2. מתוך מכלול המתמודדים בקטגוריית קבוצות, יעלו לבמה 9 קבוצות אשר זכו בציון הגבוה ביותר בקטגוריה – מתוכם ייבחרו הזוכים בקטגוריה.
  3. חשוב לציין! צוות הקוספליי יפעיל שיקול דעת לאחר ההרשמה בכל הנוגע לשינוי המכסות על פי צורך התחרות.
 7. ההגבלה על קוספליי שאינו מכותר יפני חלה אך ורק בעת ההרשמה. הסיכויים של מתמודד לעלות לבמה ביום הכנס אינם נפגעים אם מקור הקוספליי שלו אינו יפני.
 8. חל איסור ללכלך את הבמה בכל צורה שהיא.

 

שפיטה:

השפיטה בתחרות הסקיטים תתבסס על הקריטריון – הופעה – במהלך התחרות יסתכלו השופטים על הופעתו של המתמודד, מכיווני משחק, תנועה על הבמה ושימוש במוזיקה. במקרה של קבוצות – התאמה בין חברי הקבוצה: כוריאוגרפיה, בימוי והעמדה.

שימו לב! מתמודד אשר יעבור על תקנון היריד או תקנון הסקיטים הרשמתו תיפסל, והרשמתו לאירוע הקוספליי הבא של אמא"י תישקל בכובד ראש.

 

הערות נוספות:

 1. שימו לב שהקבצים שלכם מסודרים, חתוכים נכון ותואמים לדרישות.
 2. תזמון התחלת המוזיקה והנחת חפצים על הבמה יצוין במעמד ההרשמה בגוף המייל עם קבצי התחרות.
 3. בקשות תאורה יש לציין במעמד ההרשמה לפי התרחשות בסקיט + תזמונים בדקות (שניות) במהלך הסקיט. הפעלת התאורה היא ידנית ולכן לא יהיה ניתן להבטיח תזמון מדויק לחלוטין.
 4. מתמודד שישלח תמונה באיכות ובגודל לא נכון יתבקש לשלוח תיקון. במידה ולא ישלח את התיקון בזמן ייתכן ולא יוכל להיכנס למכסת המתמודדים.