שם: תמר ירון

גיל: 26

רזומה:

חברת ועד בשנים 2014-2017.

תפקידי התנדבות בצוותי מחשוב שונים במהלך השנים ועוד תפקידי התנדבות כלליים כגון, איוש דוכן אמא״י וכו׳.

בסוף קדנציית 2017 אחראית על הקמת מחסן אמא״י.

מצע:

לאחר כמה שנים מחוץ לועד, אני מעוניינת לחזור לועד לעזור במשימות השנתיות הבירוקרטיות השונות.
המטרה שלי היא לתמוך ולחזור לפעילות סדירה בועד לשנה הזו ולהמשך הנראה לעין.
הקורונה והחזרה למרכז מהצפון גרמו לי לשקול ברצינות לחזור לועד לארגון ולעזור לחזור לשגרה שוטפת.
בסופו של דבר, אשמח לתרום מנסיון העבר שלי למען חברי הארגון.
הערה: לא המשכתי לקדנציית 2018 מכיוון שהתחלתי תואר ראשון בצפון, ולאחרונה התחלתי תואר ראשון במרכז שאינו מעמיס כמו הקודם, לכן אינני עמוסה כפי שזה נשמע.

הצהרת כוונות:

אינני מתכוונת להתמודד ליו״ר הועד.