מתמודד זה פרש מהתמודדות לועד המנהל במהלך ישיבת המליאה.


הערה: מצע זה הוגש לאחר התאריך האחרון המיועד להגשת מצעי בחירות, לכן, התמודדותו בבחירות של המתמודדת הנ"ל תלויה באישור האסיפה הכללית


שם: נתנאל רונין(נתן רונין)

גיל: 20.

רזומה:

התנדבות בכנסי אמא"י מהארוקון 14 עד כאמ"י 15
ע' כוח אדם בכאמ"י 2015
ע' כוח אדם בהארוקון 2016
א' כוח אדם באירוע חנוכה 2016
א' כוח אדם בכאמ"י 2016
ע' מנהל בהארוקון 2017
א' שיווק בכאמ"י 2017
ע' מנהל בכאמ"י 2018
מנהל הארוקון 2019
חבר צוות קשרי חוץ מתחילת אוקטובר

מצע:

התנדבתי במשך מספר לא קטן של שנים בארגון וראיתי הרבה מאוד דברים שמתרחשים לדעתי בצורה לא נכונה וישנן הרבה תשתיות שדורשות עבודה עליהן מאפס כי מלכתחילה הן בנויות לא נכון.
אני מעוניין לרוץ לוועד בשביל להניע את הארגון באמצעות המילים שלי לכיוון שאני מאמין שהוא הכי בריא ויציב למען המשך קיומו ופעילותו וזה כולל בין היתר להיות קול ההיגיון בכל הקשור להחלטות שהתקבלו בקלות ראש במהלך הקדנציה האחרונה והובילו אותנו למצב שבו אנו נמצאים כיום.
השנה אני מסיים תואר ראשון עמוס מאוד באוניברסיטה העברית ובמקביל מתמיין למסלול ה4 שנתי ברפואה ולכן הזמינות הפיזית שלי תיהיה מאוד נמוכה אם כדי אפסית(במיוחד עד חודש מאי), עם זאת אני אהיה זמין לדיונים וליווי פאסיבי של פרוייקטים שידרשו בעיקר פיקוח וייעוץ ופחות יוזמה אישית וחדשנות.
אין לי צוותים ספציפיים שרציתי ללוות או תחומים שחשוב לי לקדם.

הצהרת כוונות:

  • ברצוני להמשיך להיות חלק מצוות קשרי חוץ אך לא להיות המלווה של הצוות, בנוסף ברצוני להמשיך להשתתף בתחרויות השירה של אמא"י ועל כן אמנע מהצבעה בדיונים על שני הנושאים האלה.
  • אין בכוונתי לרוץ לתפקיד יו"ר הארגון.