שם: סבי איזילוב

גיל: 23

רזומה:
1. מעביר תוכן, הרצאות וטריוויה במסגרות כנסי אמא"י, ערבי תוכן ובכנס חוץ (אנימיקס) מטעם אמא"י החל מהארוקון 2013.

מצע:

הנני מעוניין להתמודד על תפקיד בוועד אמא"י לקדנציה הקרובה. כאיש תוכן בעבר ובהווה אשים דגש על חיזוק התכנים במסגרות הכנסים ובמסגרות כנסים שאינם קשורים לאמא"י על מנת לאפשר שיתוף פעולה טוב בין ארגונים בארץ. הפיכה ערב תכנים מאירוע ספונטני לאירוע קבוע ובו חיזוק ובמה נוספת לאלו שרוצים אך לא זכו לך במסגרות אחרות של אמא"י תוך כדי גם כאפשרות להשלמה לקהל שפספס תכנים על פני תכנים אחרים במסגרת כנס.
בשנה האחרונה סייעתי ליו"ר אמא"י בהפעלת אירוע 'המנגה קפה החברתי' שלדעתי הצלחנו להחזיר את שמו ואף להעצים את הפרויקט במידה מסוימת. מטרתי לקדם את הפרויקט בכל המישורים ולהפוך אותו מאירוע דו-שנתי לאירוע שפועל כמו במתכונת בעבר בו התנהלו מפגשי 'מנגה קפה' במספר מוקדים בארץ.
במסגרת מקצועי אני עוסק בנוסף בתחום אבטחת איכות, תחום שיכול לבוא ליידי ביטוי ויישום בצורה מצוינת בארגון. הקמת ועדת ביקורת לארגון הוא צעד משמעותי וחשוב המתקשר גם הוא לאיכות הארגון, אם ואבחר אסייע ואתרום לועדת הביקורת לבצע את עבודתה בצורה הטובה ביותר.