שם: שרון טורנר
גיל: 25
רזומה:
  1. חברה בצוות קוספליי בכנסים כאמ"י 2011 והארוקון 2014, וכן באירועי חנוכה שונים.
  2. כתבת בפרויקט המנגזין.
  3. התנדבויות זוטרות נוספות (למשל רכזת גיוס כוח אדם ב-2013 ומעבירת תוכן במספר כנסים).

 

מצע:

לאור התנתקות האגודה למדע בדיוני ופנטזיה מארגון אמא"י, וההיענות הנמוכה להתגייס לשורות הועד, החלטתי לנסות להתמודד למען "למלא את החסר".
מטרתי היא לתרום להמשך קיומו של הארגון. קידום תחום האנימה והמנגה חשוב לי, ואיני רוצה לראות את השקעתם של חברי לאורך השנים יורדת לטימיון.
מבחינת פעילותי בוועד אינני מתכוונת להביא נושאים חדשים לסדר היום, אלא לפעול במסגרת האחריות הקיימת והפעילויות השותפות.

מאחר ובמהלך כל החג לא אהיה בארץ, באסיפה עצמה לא אהיה נוכחת, ולא אוכל לענות פה על שאלותיכם. מתנצלת על אי הנוחות ומקווה להבנתכם.

[הערה: מועמדותו של מועד זה תדרוש את אישורה של האסיפה הכללית, טרם קיום הבחירות, לאור הגשה מאוחרת של המועמדות, בהתאם לתקנון]