שלום רב לכל הקוספליירים,

זוהי הודעה רשמית מטעם ארגון אמא"י בנוגע לתחרות הקוספליי הבין לאומית, WCS 2020.

עקב העלויות הגבוהות של תחרות WCS, הארגון מנסה השנה למצוא חסויות על-מנת לממן את השתתפות ישראל בתחרות לשנת 2020. בעקבות זאת, איננו יכולים להכריז עדיין אם מוקדמות התחרות יתקיימו, בכלל, או בכנס הארוקון 2020, בפרט.

בעקבות זאת, ברצוננו לשתף אתכם שההחלטה על השתתפותנו ב-WCS 2020 כמו גם ההכרזה על מועד קיום המוקדמות בכנס הארוקון צפויות להתבצע לא יאוחר מיום ה-10.12.19.

בהנחה ויוחלט שהמוקדמות לא יתקיימו בכנס הארוקון, אך נצליח לקיימן במועד מאוחר יותר, הודעה רשמית בנוגע לקיום מוקדמות WCS באירוע אחר, תפורסם לא מאוחר מה-10.3.2020.

חשוב לנו להבהיר כי הוועד עושה את מרב המאמצים על-מנת לגייס את התקציב הנדרש כדי שישראל תוכל להשתתף בתחרות WCS גם בשנת 2020.

בברכה,

אורי מרקוביץ'
יו"ר אמא"י ודובר הוועד

WCS Israel