אמא"י גאה להזמינכם ולהכריז על סדר היום לאסיפה כללית מן המניין שתתקיים בפגישה דיגיטלית, ב-29.10.2020 שעה 19:00, בקישור שמופיע למטה לחברים בארגון, ותהיה זמינה לצפיה לאנשים שאינם חברי הארגון בלייב ביוטיוב בקישור שמופיע למטה באותה שעה:

סדר היום:

18:30-19:00: התאספות

לאחר פתיחת האסיפה:

  1. דיון בנוגע לבקשות חברות לאמא"י שהוגשו אחרי ה-25.10.2020.
  2. הצגת ואישור הדו"ח המילולי והכספי לשנת 2019.
  3. סיכום הקדנציה בידי הועד המנהל היוצא.
  4. הצבעה על השינוי הבא לתקנון הארגון – מחיקת סעיף 38 תת סעיף 5 מהתקנון .
  5. דיון בנוגע לשאלת דמי החבר לארגון – האם יש לקבוע דמי חבר? אם כן, באיזה גובה.
  6. הצגת נושאים אחרים לדיון על ידי חברי האסיפה.
  7. בחירות לועד המנהל ולוועדת הביקורת. עמוד הבחירות ורשימת המועמדים זמינים כאן.

שימו לב, גם אחרי ה-15.10 ניתן לשלוח מועמדות לועד ולוועדת הביקורת, ועל האסיפה הכללית לעבור על המצעים שנשלחו בתקופה זו ולאשר או לדחות את השתתפותם כאשר נתחיל בתהליך הבחירות.

 

אנו מזכירים כי האסיפה פתוחה לציבור הרחב, אך רק חברי אמא"י יוכלו להצביע באסיפה ובבחירות או להציע את עצמם לועד המנהל או לועדת הביקורת. יהיה ניתן להירשם לארגון לפי ההוראות הרשומות בדף הזה . בקשות שישלחו אחרי ה-25.10, יהיה עליהן להיות מאושרות על ידי האסיפה הכללית על מנת לקבל את חברותכם בארגון. אין זה מונע מהשתתפות באסיפה באם הבקשה מאושרת.

 

קישור לפגישת הזום של האסיפה הכללית

קישור לשידור ביוטיוב של האסיפה הכללית

 

מכיוון שהאסיפה הכללית תתקיים השנה באופן דיגיטלי על מנת לשמור על בריאות חברי הארגון, נפרט כעת כיצד תקבלו את האישור להיכנס למפגש הזום בו האסיפה הכללית תתקיים. אישור זה ינתן אך ורק לחברי אמא"י.

עליכם לשלוח מייל לכתובת [email protected] תחת הכותרת "בקשה לגישה לאסיפה הכללית: (שם מלא)", כאשר במקום הסוגריים ימולא השם המלא שלכם, למשל "בקשה לגישה לאסיפה הכללית: מוטה נאנבה". פורמט המייל יהיה:

"אני, (שם מלא של החבר) מספר חבר (מספר החבר בארגון), אשר סריקת תעודת זהותי מצורפת למייל זה, מבקש/ת ליידע את הארגון כי ביום האסיפה הכללית ב-29.10.2020 אתחבר לפגישה דרך תוכנת זום, בה שם התצוגה שלי הוא (שם תצוגה)."

כפי שרשום עליכם לצרף סריקה של תעודת זהותכם כולל הספח למייל זה; מלאו את הפרטים בסוגריים. ביום האסיפה נבדוק את שמות התצוגה שמנסים לגשת לאסיפה הכללית דרך זום ונכניס רק שמות אשר ביקשו גישה ווידאנו את זהותם דרך הפרטים במייל זה. יהיה ניתן לשלוח בקשה לגישה לאסיפה גם לאחר שהתחילה.

באם שלחתם בקשה להצטרף לאמא"י לאחר ה-25.10, עליכם לשלוח בקשה לאישור זה בכל מקרה, ואם חברותכם תאושר באסיפה הכללית, תאושר כניסתכם לאסיפה דרך זום. במקום מספר חבר, רשמו "מחכה לאישור".

 

ההצבעות באסיפה הדיגיטלית יתקיימו בצורה הבאה:

  1. פרט להצבעה על הועד המנהל וועדת הביקורת, כל ההצבעות יתקיימו בעזרת כלי ההצבעה של תוכנת זום. חברי הארגון שלא ינכחו באסיפה יוכלו להצביע בהצבעות אלו דרך כתב הצבעה כפי שיפורט בסעיף הבא.
  2. עבור ההצבעה לחברי הועד המנהל וועדת הביקורת, יתקבלו רק כתבי הצבעה, שעליהם להישלח למייל [email protected]. על כתבי ההצבעה להיות רשומים בפורמט הבא: 

"אני, (שם מלא של החבר) מספר חבר (מספר החבר בארגון), מס טלפון (מס' הטלפון של החבר), אשר סריקת תעודת זהותי מצורפת למייל זה, מעוניינ/ת להצביע בצורה הבאה בהחלטות האסיפה הכללית של ארגון אמא"י ב-29.10.2020:

בנושא הבחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת: (ראה בהמשך איך למלא סעיף זה)"

 

על המייל לכלול גם סריקה של תעודת הזהות של החבר כולל הספח.

בנוסף לכך, עבור חברי אמא"י שלא יגיעו לאסיפה וברצונם להצביע בשאר נושאי האסיפה, יש לכלול את השורות הבאות בכתב ההצבעה:

"

בנושא השינוי לתקנון: בעד/נמנע/נגד השינוי המוצע לתקנון (או פירוט יותר מעמיק)

בנושא דמי החבר: בעד/נמנע/נגד השמת דמי חבר שנתיים (או פירוט יותר מעמיק)

בנושא הדו"ח המילולי והכספי: בעד/נמנע/נגד אישור הדו"ח (או פירוט יותר מעמיק)

"

 

בכל נושא על סדר היום זכותכם כחברי הארגון לפרט את דעתכם בנושא ולהצביע בהתאם. למשל, להצביע בצורה "אני בעד דמי חבר אם הם מתחת ל50 ש"ח בשנה, ואחרת אני נגד".

בנושא הבחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת, יש לכל חבר בארגון עד 7 קולות לחלק בין המועמדים לועד המנהל ועד 3 קולות לחלק בין המועמדים לועדת הביקורת. הצבעות אלו מחולקות בצורה הבאה: כל חבר יכול להצביע לכל מועמד עד פעם אחת, אך יכול במקום זאת להצביע נגד אותו מועמד. שימו לב – סך כל ההצבעות נשאר אותו דבר. למשל, נניח ויש 10 מועמדים לועד המנהל; ניתן להצביע בעד 5 מהם, ונגד 2 אחרים; או שניתן להצביע בעד 2 מהם ולא להצביע פרט לכך; אך לא ניתן להצביע בעד או נגד אותו מועמד יותר מפעם אחת, ולא ניתן להצביע גם בעד וגם נגד אותו מועמד.

לסיכום, בנושא הבחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת, עליכם לרשום בנפרד מיהם המועמדים שאתם בעד בחירתם ומי המועמדים שאתם נגד בחירתם, כאשר מועמדים שלא יצוינו בשם יובנו כמועמדים שלא הצבעתם עבורם בעד או נגד.

 

את כתבי ההצבעה הנוגעים לנושאים שאינם הבחירות ניתן לשלוח רק עד סיום סיכום הקדנציה ע"י הועד היוצא – לאחר מכן לא יספרו הצבעות אלו. 

הצבעות בכתבי הצבעה אלו הנוגעות לבחירת הועד המנהל או ועדת הביקורת יספרו אם הכתב נשלח עד שעה לאחר סגירת האסיפה.

תוצאות הבחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת יוכרזו לא יאוחר מיממה לאחר סגירת האסיפה.

 

לכל שאלה או אי בהירות בהליכים שתוארו במייל זה אנו מזמינים אתכם לשלוח מייל לכתובת [email protected] ולשאול.

 

מצפים לראות את כולכם,

ועד אמא"י