אמא"י גאה להזמינכם ולהכריז על סדר היום לאסיפה כללית מן המניין שתתקיים בפגישת דיגיטלית, ב-30.09.2021 שעה 19:00, בקישור שמופיע למטה לחברים בארגון, ותהיה זמינה לצפיה לאנשים שאינם חברי הארגון בלייב ביוטיוב בקישור שמופיע למטה באותה שעה.

סדר היום:

18:30-19:00: התאספות

לאחר פתיחת האסיפה:

1. דיון בנוגע לבקשות חברות לאמא"י שהוגשו אחרי ה-26.09.2021.

2. סיכום הקדנציה בידי הועד המנהל היוצא.

3. הצגת נושאים אחרים לדיון ע"י חברי האסיפה

4. בחירות לועד המנהל ולוועדת הביקורת. עמוד הבחירות ורשימת המועמדים זמינים בעמוד:https://amai.org.il/elections-2021-2022/

שימו לב, גם אחרי ה-23.09.2021 ניתן לשלוח מועמדות לועד ולוועדת הביקורת, ועל האסיפה הכללית לעבור על המצעים שנשלחו בתקופה זו ולאשר או לדחות את השתתפותם כאשר נתחיל בתהליך הבחירות.

אנו מזכירים כי האסיפה פתוחה לציבור הרחב, אך רק חברי אמא"י יוכלו להצביע באסיפה ובבחירות או להציע את עצמם לועד המנהל או לועדת הביקורת. יהיה ניתן להירשם לארגון לפי ההוראות הרשומות בדף הבא: https://amai.org.il/register-to-amai/ . בקשות שישלחו אחרי ה-26.09, יהיה עליהן להיות מאושרות על ידי האסיפה הכללית על מנת לקבל את חברותכם בארגון. אין זה מונע מהשתתפות באסיפה באם הבקשה מאושרת.

 

קישור לפגישת הזום של האסיפה הכללית:

https://us06web.zoom.us/j/81351847715?pwd=aXJnTCttYkVMZkliTVlQV0V5QjF4QT09

קישור לשידור ביוטיוב של האסיפה הכללית: יפורסם בהמשך

 

מכיוון שהאסיפה הכללית תתקיים השנה באופן דיגיטלי על מנת לשמור על בריאות חברי הארגון, נפרט כעת כיצד תקבלו את האישור להיכנס למפגש הזום בו האסיפה הכללית תתקיים. אישור זה ינתן אך ורק לחברי אמא"י.

עליכם לשלוח מייל לכתובת [email protected] תחת הכותרת "בקשה לגישה לאסיפה הכללית: (שם מלא)", כאשר במקום הסוגריים ימולא השם המלא שלכם, למשל "בקשה לגישה לאסיפה הכללית: מוטה נאנבה". פורמט המייל יהיה:

"אני, (שם מלא של החבר) מספר חבר (מספר החבר בארגון), אשר סריקת תעודת זהותי מצורפת למייל זה, מבקש/ת ליידע את הארגון כי ביום האסיפה הכללית ב-30.09.2021 אתחבר לפגישה דרך תוכנת זום, בה שם התצוגה שלי הוא (שם תצוגה)."

 

כפי שרשום עליכם לצרף סריקה של תעודת זהותכם כולל הספח למייל זה; מלאו את הפרטים בסוגריים. ביום האסיפה נבדוק את שמות התצוגה שמנסים לגשת לאסיפה הכללית דרך זום ונכניס רק שמות אשר ביקשו גישה ווידאנו את זהותם דרך הפרטים במייל זה. יהיה ניתן לשלוח בקשה לגישה לאסיפה גם לאחר שהתחילה. לאחר האסיפה ימחקו הסריקות הנ"ל מתיבת המייל המדוברת ולא ישמרו בשום מקום.

באם שלחתם בקשה להצטרף לאמא"י לאחר ה-26.09, עליכם לשלוח בקשה לאישור זה בכל מקרה, ואם חברותכם תאושר באסיפה הכללית, תאושר כניסתכם לאסיפה דרך זום. במקום מספר חבר, רשמו "מחכה לאישור".

ההצבעות באסיפה הדיגיטלית יתקיימו בצורה הבאה:

 

פרט להצבעה על הועד המנהל וועדת הביקורת, כל ההצבעות שיעלה בהן צורך בזמן האסיפה יתקיימו בעזרת כלי ההצבעה של תוכנת זום.

עבור ההצבעה לחברי הועד המנהל וועדת הביקורת, יתקבלו רק כתבי הצבעה, שעליהם להישלח למייל [email protected]. על כתבי ההצבעה להיות רשומים בפורמט הבא:

 

"אני, (שם מלא של החבר) מספר חבר (מספר החבר בארגון), מס טלפון (מס' הטלפון של החבר), אשר סריקת תעודת זהותי מצורפת למייל זה, מעוניינ/ת להצביע בצורה הבאה בהחלטות האסיפה הכללית של ארגון אמא"י ב-30.09.2021:

בנושא הבחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת: (ראה בהמשך איך למלא סעיף זה)"

 

על המייל לכלול גם סריקה של תעודת הזהות של החבר כולל הספח.

בנושא הבחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת, יש לכל חבר בארגון עד 7 קולות לחלק בין המועמדים לועד המנהל ועד 3 קולות לחלק בין המועמדים לועדת הביקורת. הצבעות אלו מחולקות בצורה הבאה: כל חבר יכול להצביע לכל מועמד עד פעם אחת, אך יכול במקום זאת להצביע נגד אותו מועמד. שימו לב – סך כל ההצבעות נשאר אותו דבר. למשל, נניח ויש 10 מועמדים לועד המנהל; ניתן להצביע בעד 5 מהם, ונגד 2 אחרים; או שניתן להצביע בעד 2 מהם ולא להצביע פרט לכך; אך לא ניתן להצביע בעד או נגד אותו מועמד יותר מפעם אחת, ולא ניתן להצביע גם בעד וגם נגד אותו מועמד.

 

לסיכום, בנושא הבחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת, עליכם לרשום בנפרד מיהם המועמדים שאתם בעד בחירתם ומי המועמדים שאתם נגד בחירתם, כאשר מועמדים שלא יצוינו בשם יובנו כמועמדים שלא הצבעתם עבורם בעד או נגד.

הצבעות בכתבי הצבעה אלו הנוגעות לבחירת הועד המנהל או ועדת הביקורת יספרו אם הכתב נשלח עד שעה לאחר סגירת האסיפה.

תוצאות הבחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת יוכרזו לא יאוחר מיממה לאחר סגירת האסיפה.

לכל שאלה או אי בהירות בהליכים שתוארו במייל זה אנו מזמינים אתכם לשלוח מייל לכתובת [email protected] ולשאול.

מצפים לראות את כולכם,

ועד אמא"י