אמא"י גאה להזמינכם ולהכריז על סדר היום לאסיפה כללית מן המניין שתתקיים בדיזנגוף סנטר, במתחם "הסלון" בקומה השלישית, ב-11.11.2021 בשעה 19:00.

 

סדר היום:

18:30-19:00: התאספות

לאחר פתיחת האסיפה:

1. דיון בנוגע לבקשות חברות לאמא"י שהוגשו אחרי ה-07.11.2021.

1. בחירות לועד המנהל ולוועדת הביקורת. עמוד הבחירות ורשימת המועמדים זמינים בעמוד:https://amai.org.il/elections-2021-2022/

 

אנו מזכירים כי האסיפה פתוחה לציבור הרחב, אך רק חברי אמא"י יוכלו להצביע באסיפה ובבחירות או להציע את עצמם לועד המנהל או לועדת הביקורת. יהיה ניתן להירשם באופן וירטואלי, לפי ההוראות הרשומות בדף הבא: https://amai.org.il/register-to-amai/ . בקשות שישלחו אחרי ה-07.11, יהיה עליהן להיות מאושרות על ידי האסיפה הכללית על מנת לקבל את חברותכם בארגון. אין זה מונע מהשתתפות באסיפה באם הבקשה מאושרת.

באם כמות המגיעים והלחץ באסיפה ירשו זאת, תוכלו להירשם לארגון גם בזמן ההתאספות. גם במקרה זה על האסיפה יהיה לאשר את הרשמתכם על מנת שתוכלו להצביע, לבחור ולהיבחר באסיפה.

 

ההצבעות באסיפה יתקיימו בצורה הבאה:

כל הצבעה פרט לבחירות עצמן תתקיים בהרמת ידיים וספירה ידנית ע"י מזכיר/ת האסיפה.

בנושא הבחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת, יש לכל חבר בארגון עד 7 קולות לחלק בין המועמדים לועד המנהל ועד 3 קולות לחלק בין המועמדים לועדת הביקורת. הצבעות אלו מחולקות בצורה הבאה: כל חבר יכול להצביע לכל מועמד עד פעם אחת, אך יכול במקום זאת להצביע נגד אותו מועמד. שימו לב – סך כל ההצבעות נשאר אותו דבר. למשל, נניח ויש 10 מועמדים לועד המנהל; ניתן להצביע בעד 5 מהם, ונגד 2 אחרים; או שניתן להצביע בעד 2 מהם ולא להצביע פרט לכך; אך לא ניתן להצביע בעד או נגד אותו מועמד יותר מפעם אחת, ולא ניתן להצביע גם בעד וגם נגד אותו מועמד.

לסיכום, בנושא הבחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת, עליכם לרשום בנפרד מיהם המועמדים שאתם בעד בחירתם ומי המועמדים שאתם נגד בחירתם, כאשר מועמדים שלא יצוינו בשם יובנו כמועמדים שלא הצבעתם עבורם בעד או נגד.

 

חברי אמא"י אשר מעוניינים להצביע, אך לא ינכחו באסיפה, יוכלו להשתמש בייפוי כח על מנת לאפשר לחבר ארגון אחר להצביע עבורם. עליהם להעביר לאותו חבר פתק חתום, שעליו רשום באופן חד-משמעי ושאינו ניתן לפירוש אחרת לאילו מתמודדים הם רוצים להצביע בעד או נגד, ושאותו יציג החבר בפני ועדת הבחירות. על יפוי הכוח לכלול את הפרטים הבאים: שם מלא של מעניק היפוי, תעודת הזהות ומספר החבר של מעניק היפוי, טלפון של מעניק היפוי. בנוסף לכך, על מעניק היפוי לשלוח מייל לועד אמא"י (בכתובת [email protected]) בו יציין שהעביר יפוי כוח, ולמי הועבר יפוי הכוח. על המייל לכלול את שמו המלא של החבר שהועבר אליו יפוי הכוח וגם את מספר תעודת הזהות שלו או מספר החבר שלו באמא"י.

 

תוצאות הבחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת יוכרזו לא יאוחר מיממה לאחר סגירת האסיפה.

לכל שאלה או אי בהירות בהליכים שתוארו במייל זה אנו מזמינים אתכם לשלוח מייל לכתובת [email protected] ולשאול.

מצפים לראות את כולכם,

ועד אמא"י